Lời nói đầu
ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá mới có đủ tính linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của thị trường. Chiến lược kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự đoán các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có được những thông tin tổng quát về môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như nội lực của doanh nghiệp.
ở Công ty Xi măng và Xây dựng công trình Lạng Sơn. Việc xây dựng kế hoạch của Công ty mới chỉ dừng lại ở công tác kế hoạch hoá mà chưa có tầm chiến lược. Công ty có nhiều thuận lợi: Tài nguyên dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, song Công ty đang ngày càng mất dần thị trường do sự cạnh tranh của các doanh nghiệp mới ra nhập ngành. Vì vậy, việc hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh là rất quan trọng và cấp bách đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty.
Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, sau thời gian thực tập tại Công ty Xi măng và Xây dựng công trình Lạng Sơn em đã chọn đề tài "Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn" nhằm tìm hiểu về công tác xây dựng kế hoạch của Công ty. Luận văn được bố cục làm 2 phần:
Phần 1: Thực trạng xây dựng và thực hiện kế hoạch ở Công ty Xi măng và Xây dựng công trình Lạng Sơn.
Phần 2: Một số giải pháp nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh đến năm 2010 của Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn.
Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I: Thực trạng thực hiện chiến lược ở Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn 2
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
1. Sự ra đời của Công ty 2
2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 2
3. Cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty xi măng và XDCT Lạng Sơn 3
3.1. Cơ cấu tổ chức 3
3.2. Cơ cấu lao động 6
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 7
II. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định và thực hiện chiến lược của Công ty xi măng và XDCT Lạng Sơn 8
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 8
2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất xi măng ở Công ty 9
3. Đặc điểm về máy móc thiết bị 11
4. Đặc điểm về nguyên vật liệu 11
5. Đặc điểm về vốn kinh doanh 12
6. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 12
7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu tổng hợp 13
III. Thực trạng công tác xây dựng và thực hiện chiến lược của Công ty xi măng và XDCT Lạng Sơn 14
1. Xác định mục tiêu 14
2. Phân tích môi trường 16
2.1. Phân tích môi trường bên ngoài 16
2.1.1. Môi trường quốc tế 16
2.1.2. Môi trường quốc dân 17
2.2. Môi trường ngành 20
2.2.1. Khách hàng 20
2.2.2. Nhà cung ứng 21
2.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 21
2.2.4. Đối thủ cạnh tranh 22
2.2.5. Sản phẩm thay thế 22
2.3. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 22
2.3.1. Phân tích bộ máy quản lý 22
2.3.2. Nhân sự 22
2.3.3. Hoạt động marketing 23
3. Phân tích môi trường SWOT 23
4. Tổ chức thực hiện chiến lược 24
4.1. Về thực hiện chiến lược sản xuất 24
4.2. Về thực hiện kế hoạch các mục tiêu 25
5. Đánh giá công tác thực hiện chiến lược tại Công ty 25
a. Những thành tựu đạt được 25
b. Những vấn đề còn tồn tại 26
Chương II: Một số giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh đến năm 2010 của Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn 27
I. Phương hướng nhiệm vụ công tác của Công ty trong những năm tới 27
II. Một số giải pháp hoạch định chiến lược đến năm 2010 của Công ty Xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn 30
1. Đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất 30
2. Xác định chính xác mục tiêu và phân tích môi trường 31
2.1. Xác định chính xác mục tiêu phát triển 31
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh 31
3. Mở rộng công tác nghiên cứu thị trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm 32
Kết luận 34
[charge=150]http://up.4share.vn/f/36070f0503020f07/QT174.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn sẽ giúp ích cho bạn.