lời nói đầu
Đã từ lâu hoạt động của ngành xuất nhập khẩu đã trở nên quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. Nhất là giai đoạn đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần phải mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Quan hệ ở đây không dừng lai ở mức chính trị- xã hội mà quan hệ ở đây còn cả về nhiều mặt, trong đó có quan hệ kinh tế. Hiện nay do đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng và sự phát triển khoa học công nghệ rất cần cho quá trình phát triển đất nước, chính vì vậy mà vấn đề xuất nhập khẩu được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh không ai có thể mười phân vẹn mười, một nước có nhiều điểm mạnh nhưng cũng không tránh nổi không có điểm yếu, có nghĩa là không có quốc gia nào tự túc được các tất cả các mặt hàng, chính vì thế vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu là cụm từ cần được nhắc đến thường xuyên trong chính sách kinh tế của mỗi quốc gia.
Nhận thấy đây là một vấn đề rất quan trọng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Vì vậy tìm hiểu về hoạt động XNK trong cơ chế thị trường tại các doanh nghiệp XNK để nhận thức một cách đầy đủ, từ đó rút ra những luận chứng hữu ích là công việc hàng ngày hàng giờ hết sức cần thiết và cấp bách. Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm - TULTRACO cũng cho thấy rằng những vấn đề nan giải, những vướng mắc được đưa lên giải quyết hàng đầu chính là việc làm sao nắm bắt được một cách đầy đủ, thuần thục mọi khía cạnh của nghiệp vụ kinh doanh của chính mình, từ đó quản lý và áp dụng hoạt động nghiệp vụ một cách linh hoạt , sáng tạo, có hiệu quả nhất trên cơ sở Pháp luật Nhà nước. Chính vì lẽ đó mà em đã quyết định chon đề tài cho chuyên đề thực tập của bản thân là “Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO”.Với những kiến thức đã được trang bị tại trường vận dụng vào thực tế ở nơi em thực tập, với mong muốn tìm hiểu để củng cố, nắm vững kiến thức và mở mang tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình trong lĩnh vực này.
Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận chung về hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 2
I. Một số khái niệm 2
1. Khái niệm, bản chất của hoạt động sản xuất kinh doanh 2
1.1. Định nghĩa 2
1.2. Bản chất 2
2. Khái niệm thương mại và kinh doanh thương mại 2
2.1. Khái niệm về thương mại 2
2.2. Khái niệm về kinh doanh thương mại 3
3. Khái niệm, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3
3.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3
3.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3
4. Khái niệm về công ty cổ phần 4
II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 4
1. Công ty XNK vàhoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân 4
1.1. Vai trò XNK và hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân 4
1.1.1. Vai trò của kinh doanh nhập khẩu 4
1.1.2. Tầm quan trọng của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế 5
1.2. Vị trí của Công ty XNK trong nền kinh tế quốc dân 6
1.2.1. Khái niệm hoạt động xuất nhập khẩu 6
1.2.2. Vị trí của công ty XNK trong nền kinh tế quốc dân 6
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 7
2.1. Nhóm nhân tố khách quan 7
2.2. Nhóm nhân tố chủ quan 10
3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 12
3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 13
3.1.1. Các chỉ tiêu doanh lợi 13
3.1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo chi phí 13
3.2. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động 14
3.2.1. Hiệu quả sử dụng lao động 14
3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 15
3.2.3. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 17
III. Nội dung cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu 17
1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu 18
2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh XNK 18
3. Tổ chức thực hiện chiến lược - kế hoạch kinh doanh XNK 19
4. Đánh giá hoạt động kinh doanh XNK 19
5. Phương hướng cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK của doanh nghiệp 20
IV. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh XNK 21
1. Đối với công ty 21
2. Đối với việc kinh doanh của công ty 21
3. Đối với Nhà nước 22
Chương II: Thực trạng về tình hình hoạt động sản xuất XNK của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 23
I. Tóm lược về tình hình chung của công ty 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 23
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 24
2.1. Chức năng của công ty 24
2.2. Nhiệm vụ của công ty 25
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 25
4. Đặc điểm kinh doanh của công ty 28
4.1. Mặt hàng kinh doanh của công ty 28
4.1.1. Về mặt hàng xuất khẩu 29
4.1.2. Về mặt hàng nhập khẩu 32
4.2. Thị trường, môi trường kinh doanh của công ty 35
4.2.1. Môi trường kinh doanh quốc tế 35
4.2.2. Môi trường kinh doanh trong nước 36
4.3. Về thị trường kinh doanh 37
4.4. Tình hình kinh doanh của công ty 39
5. Nhận xét về tình hình kinh doanh của công ty 40
II. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty 42
1. Kế hoạch của công ty 42
2. Ký kết và thực hiện hợp đồng XNK trong năm 2005 43
3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính 46
4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh XNK của Công ty 47
Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập của của Công ty 49
I. Định hướng phát triển kinh doanh và mục tiêu phát triển thị trường của công ty 49
1.Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 49
2. Những căn cứ thực tiễn 50
3. Các định hướng 51
II. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 55
1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin 55
2. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ 57
3. Xác định đúng đắn mục tiêu xuất nhập khẩu 58
4. Đa dạng hoá hình thức kinh doanh 59
5. Mở rộng mặt hàng kinh doanh 59
6. Củng cố và quan hệ tốt với bạn hàng cũ, mở rộng phát triển với các bạn hàng mới 59
7. Tích cực tham gia vào các cuộc hội chợ triển lãm 60
8. Xây dựng thương hiệu riêng cho các sản phẩm của công ty 60
9. Phải có những quy chế phù hợp trong kinh doanh 61
III. Một số kiến nghị đối với Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quản lý vĩ mô 62
1. Chính sách thuế xuất nhập khẩu 62
2.Về chính sách hạn ngạch xuất nhập khẩu 62
3. Về chính sách quản lý ngoại tệ 63
4. Tăng cường công tác tiếp thị xuất và nhập khẩu 63
5. Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh cho cácdn thuộc mọi thành phần kinh tế 63
Kết luận 65
Tài liệu tham khảo 66
[charge=150]http://up.4share.vn/f/4170787274757676/QT162.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO sẽ giúp ích cho bạn.