Lời giới thiệu
Với sự phỏt triển mạnh mẽ của cỏc cụng ty bảo hiểm nhừn thọ cạnh tranh đã và đang tạo ra những tỏc động khụng nhỏ tới Bảo Việt theo cả hai chiều hướng: tớch cực và tiờu cực. Về mặt tớch cực: Việc cạnh tranh với những đối thủ cỳ bề dày kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhừn thọ trờn thị trường thế giới, cỳ cụng nghệ kĩ thuật hiện đại, cỳ phương phỏp quản lý tiờn tiến đã giỳp cho Bảo Việt tự nhỡn nhận, đỏnh giỏ lại mỡnh để rỳt ra những điểm cũn hạn chế, nhằm đề ra những giải phỏp khắc phục. Bờn cạnh đỳ đừy cũn là điều kiện tốt để Bảo Việt tiến hành xem xột, nghiờn cứu và chắt lọc những điểm tiến bộ của đối thủ để ỏp dụng một cỏch linh hoạt, sỏng tạo sao cho phự hợp với điều kiện thực tế của mỡnh. Tuy nhiờn, việc phỏt triển mạnh mẽ của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhừn thọ trờn thị trường cũng đồng nghĩa với việc sức ộp cạnh tranh đối với Bảo Việt ngày càng tăng cao và hệ quả tất yếu là sự chia sẽ về khỏch hàng và thị phần,là khỳ khăn trong tuyển dụng đại lý .Và mặc dự trong những năm qua với sự tăng trưởng và phỏt triển như vũ bảo của bảo hiểm Việt Nam, song so với cỏc ngành khỏc thỡ Bảo Việt vẫn cũn bộc lộ những hạn chế chứng tỏ sự non nớt của mỡnh trờn thị trường tài chớnh Việt Nam. Qua việc tỡm hiểu và nghiờn cứu tại cụng ty bảo hiểm nhừn thọ Thanh Hoỏ. Tụi thấy rằng điểm hạn chế nhất đỳ chớnh là vấn đề quản lý cụng ty. Vỡ vậy tụi quyết định chọn đề tài “Nừng cao năng lực hoạt động của bộ mỏy quản lý ở cụng ty bảo hiểm nhừn thọ Thanh Hoỏ” Với mục tiờu đỳng gỳp một số ý kiến của mỡnh, hy vọng làm một điều gỡ đỳ nhằm khắc phục những hạn chế mà cụng ty đang gặp phải để nừng cao năng lực cạnh tranh của cụng ty trong mụi trường cạnh tranh đầy khốc liệt của thị trường tài chớnh Việt Nam

Chuyờn đề này tụi chỉ xin trỡnh bày trong một phạm vi nhất định.Cơ cấu của chuyờn đề gồm 3 chương:
+ Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm nhõn thọ và bộ mỏy quản lý
+ Chương II: Thực trạng về năng lực hoạt động của bộ mỏy quản lý trong cụng ty bảo hiểm nhõn thọ Thanh Húa hiện nay
+ Chương III: Một số giải phỏp nhằm nõng cao năng lực hoạt động của bộ mỏy quản lý
Tụi xin chõn thành cảm ơn cỏc đồng nghiệp ở cụng ty bảo hiểm nhõn thọ Thanh Húa và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tõm của phú giỏo sư tiến sĩ Đoàn Thị Thu Hà đã giỳp tụi hoàn thiện đề tài này.

Mục lục
Lời giới thiệu 1
Phần nội dung 3
Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm nhân thọ và bộ máy quản lý của Công ty 3
I. Lý luận chung về bảo hiểm nhân thọ 3
1. Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ 3
2. Những đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ 3
3. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ 5
4. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 7
5. Các lĩnh vực hoạt động của bảo hiểm nhân thọ 9
II. Lý luận về bộ máy quản lý và năng lực hoạt động của bộ máy quản lý 10
1. Bộ máy quản lý 10
2. Năng lực hoạt động của bộ máy quản lý 18
Chương II: Thực trạng hoạt động của bộ máy quản lý hiện
tại trong công ty Bảo Hiểm nhân thọ thanh hoá 22
I. Vài nét về công ty bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá 22
1. Lịch sử phát triển của công ty 22
2. Những cơ hội và thách thức đối với sự hoạt động và phát triển của công ty 25
II. Phân tích thực trạng hoạt động của bộ máy quản lý của công ty 27
1. Những kết quả đạt được nhờ sự hoạt động của bộ máy quản lý 27
2. Cơ cấu tổ chức 36
3. Năng lực hd của đội ngũ cán bộ nhân viên của bộ máy quản lý 53
III. Đánh giá về năng lực hoạt động của bộ máy quản lý 54
1. Những kết quả đạt được 55
2. Về cơ cấu tổ chức 57
3. Về nguồn nhân lực 58
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy quản lý trong công ty bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá 60
I. Những giải pháp trong việc điều chỉnh bộ máy tổ chức 60
II. Những giải pháp về quản lý nguồn nhân lực 64
1. Về công tác tuyển dụng cán bộ 65
2. Về công tác đào tạo và phát triển nhân viên đại lý 69
III. Giải pháp về thể chế 71
IV. Những giải pháp từ phía Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam 74
Kết luận 75
Tài liệu tham khảo 76
[charge=150]http://up.4share.vn/f/3b0a02080e0f0d09/QT148.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy quản lý ở công ty bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy quản lý ở công ty bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.