Lời nói đầu
Việt Nam ngày nay đang bước vào công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Đất nước. Sự bùng nổ kinh tế gắn liền với khoa học kỹ thuật đã tạo ra những khoảng cách lạc hậu giữa các nước trên Thế giới. Để rút ngắn chênh lệch về sự phát triển là phải hội nhập với nền kinh tế thế giới, đó cũng đang là xu thế chung của toàn cầu. Có thể nói là thời cơ thuận lợi để chúng ta có thể vươn lên mạnh mẽ nhưng đồng thời cơ hội cũng đến cùng với những trở ngại, thách thức về mọi mặt, cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội
Để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, việc nâng cao hiệu quả kinh tế trên các mặt hoạt động kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Có nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp mới cớ thể tồn tại và phá triển, qua đó mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên và tạo sự phát triển vững chắc cho doanh nghiệp.
Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội ra đời từ chủ trương Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, tách ra từ Công ty Chế tạo Điện Cơ Hà Nội. Giữa cái mới và cái cũ, đan xen nhau vừa tồn tại vừa phát triển, nhưng toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên đã vượt qua những khó khăn và dần tạo được vị thế cho mình.
Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội, được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Trần Thị Ngọc Lan đã giúp cho em hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp với đề tài:
Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ để em có thể làm quen và hoà nhịp với môi trường của doanh nghiệp, cảm ơn cô Ngọc Lan đã hướng dẫn để em có thể vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, để có thể phân tích, đánh giá hoạt động và đưa ra biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Do thời gian thực tập ngắn, kiến thức chuyên môn giới hạn, do vậy bản báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được được góp ý của thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện được hơn nữa.

Lời nói đầu
Chương 1 Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh 1
1.1. Khái niệm hiệu quả, phân biệt hiệu quả kết quả 1
1.1.1. Khái niệm 1
1.1.2 Phân loại hiệu quả 2
1.2 Bản chất 2
1.2.1 Bản chất của hiệu quả 2
1.2.2 Phân biệt hiệu quả và kết quả 3
1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 4
1.2.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 7
1.2.5 Các phương pháp phân tích 10
1.2.6 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 13
Chương II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Hà nội 16
Phần 1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp 16
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp 16
Phần 2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần cơ điền Hà Nội 23
2.2.1 Phân tích các chỉ tiêu tổng quát 23
2.2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 32
2.2.2.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đầu ra 32
2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lực 35
2.2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 35
[charge=150]http://up.4share.vn/f/6859515b5d5c5d50/QT145.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội. sẽ giúp ích cho bạn.