Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả . đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh để trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, các chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Để đạt được mục đích trên đòi hỏi các cán bộ quản lý trong doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích các hiện tượng và quá trình kinh tế nhằm đưa ra các quyết định tối ưu nhất trong việc chỉ đạo kinh doanh cũng như quản lý kinh tế. Phân tích doanh thu bán hàng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để phân tích hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp.
Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì thế cần phải phân tích doanh thu để đúc kết được những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến cải tiến rút ra từ thực tiễn kể cả những bài học rút kinh nghiệm thành công hay thất bại làm cơ sở cho việc đề ra những phương án, kế hoạch kinh doanh trong kỳ tới.
Trước những yêu cầu này, với vốn kiến thức tích luỹ được trong quá trình học tập và nghiên cứu ở trường Đại học Thương Mại cùng với sự định hướng của thầy cô giáo, cùng các cô chú công tác trong phòng tài vụ của Công ty giầy Thụy Khuê em đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung của chuyên đề kết cấu gồm ba phần:
Phần 1: Lý luận cơ bản về phân tích doanh thu bán hàng ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Phần 2: Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê - Hà Nội.
Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần tăng doanh thu tại Công ty giầy Thuỵ Khuê - Hà Nội.
Với những điều kiện, khả năng và hạn chế, chuyên đề này sẽ còn nhiều thiếu sót bất cập. Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy giáo hướng dẫn để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn nữa.
Cuối cùng em xin phép được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự hướng dẫn trực tiếp, nhiệt tình của thầy giáo Tạ Quang Bình. Cháu xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú cán bộ công nhân viên trong Công ty giầy Thuỵ Khuê.
Mục lục
Lời mở đầu 1
Phần 1: Lý luận cơ bản về phân tích doanh thu bán hàng
ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1.1. Khái quát về doanh thu bán hàng của doanh nghiệp 3
1.1.1. Khái niệm về doanh thu và ý nghĩa của việc tăng doanh thu 3
1.1.2. Mục đích phân tích doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp 7
1.1.3. Nguồn tài liệu để phân tích doanh thu bán hàng 8
1.1.4. Trình tự phân tích doanh thu bán hàng 9
1.2. Các phương pháp phân tích doanh thu bán hàng
ở các doanh nghiệp 10
1.2.1. Phương pháp so sánh 10
1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 12
1.2.3. Phương pháp số chênh lệch 14
1.2.4. Phương pháp cân đối 14
1.2.5. Các phương pháp khác 15
1.3. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng trong các
doanh nghiệp 16
1.3.1. Phân tích sự thay đổi của doanh thu qua các năm 16
1.3.2. Phân tích tình hình doanh thu theo tổng mức
và kết cấu mặt hàng 17
1.3.3. Phân tích tình hình doanh thu theo phương thức bán 17
1.3.4. Phân tích tình hình doanh thu theo các đơn vị trực thuộc 18
1.3.5. Phân tích tình hình doanh thu theo từng tháng, quýq 19
1.3.6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng 20
Phần II: Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán
hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê - Hà Nội. 23
2.1. Đặc điểm chung của Công ty giầy Thuỵ Khuê 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 23
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty giầy Thuỵ Khuê 24
2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty giầy Thuỵ Khuê 25
2.1.4. Quy trình sản xuất giầy của Công ty giầy Thuỵ Khuê 29
2.1.5. Bộ máy tổ chức kế toán của Công ty giầy Thuỵ Khuê 30
2.2. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty
giầy Thuỵ Khuê Hà Nội 34
2.2.1. Phân tích sự biến động của doanh thu bán hàng qua các năm 34
2.2.2. Phân tích sự biến động của doanh thu bán hàng theo tổng mức
và kết cấu mặt hàng 36
2.2.3. Phân tích sự biến động của doanh thu theo phương thức bán 39
2.2.4. Phân tích sự biến động của doanh thu theo các quí 41
2.2.5. Phân tích sự biến động của doanh thu theo các
đơn vị trực thuộc 43
2.2.6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng 44
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần
tăng doanh thu tại Công ty giầy Thuỵ Khuê. 52
3.1. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm. 52
3.1.1. Những ưu điểm. 52
3.1.2. Những hạn chế 54
3.2. Một số ý kiến nhằm góp phần tăng doanh thu bán hàng tại
Công ty giầy Thuỵ Khuê. 55
Kết luận 59

[charge=150]http://up.4share.vn/f/3f0e060c0a0b0b0b/QT136.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê sẽ giúp ích cho bạn.