Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

  Lời mở đầu

  I. ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu quả thì một trong những vấn đề có vai trò quyết định là phải xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm tốt. Hệ thống phân phối mà mỗi tổ chức kinh doanh lựa chọn bao gồm các kênh phân phối phụ thuộc vào đặc điểm của sản phẩm, của doanh nghiệp, thị trường . Qua hệ thống phân phối hợp lý, sản phẩm của doanh nghiệp mới có thể đến được đúng đối tượng khách hàng. Nền kinh tế ngày càng phát triển thì địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp không chỉ dừng lại trong một phạm vi nhỏ hẹp mà nó vươn xa ra nhiều vùng, nhiều khu vực. Đại diện thương mại là một kênh phân phối quan trọng giúp doanh nghiệp có thể đưa được sản phẩm của mình tới những thị trường khác nhau, để sản phẩm có mặt trên khắp mọi miền đất nước.
  Qua một thời gian thực tập tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (CPTBXD Petrolimex), em đã có cơ hội tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói chung và hoạt động phân phối sản phẩm nói riêng của công ty. Công ty kinh doanh sản phẩm thiết bị xăng dầu, là loại sản phẩm tư liệu sản xuất vì vậy tiêu thụ sản phẩm thông qua các đại diện bán hàng là chủ yếu và quan trọng nhất, quyết định tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. phát triển các đại diện bán hàng tại các khu vực trên đất nước chính là mở rộng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ của công ty. Do vai trò rất quan trọng của các đại diện bán hàng trong hoạt động kinh doanh, em quyết định chọn và nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex"

  II. Mục tiêu của đề tài
  Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài là em có điều kiện tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của đại diện bán hàng. Qua việc áp dụng các kiến thức, những hiểu biết đã có về đại diện bán hàng vào nghiên cứu tình hình thực tế tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu, em có thể biết được những gì mà công ty đã thực hiện được trong công tác xây dựng các đại diện bán hàng cũng như tìm hiểu những tồn tại và nguyên nhân tồn tại đối với kênh phân phối này của công ty. Từ đó, em đưa ra một số giải pháp để khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng.

  III. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là hoạt động tiêu thụ nói chung và hoạt động của các đại diện bán hàng nói riêng ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Hiệu quả của hoạt động tiêu thụ được quyết định bởi chính hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty.

  IV. Kết cấu của luận văn
  Kết cấu của luận văn bao gồm hai phần chính:
  Chương 1: Thực trạng hoạt động, hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng
  Nội dung của chương này bao gồm các vấn đề:
  - Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của công ty
  - Thực trạng và hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty CPTBXD Petrolimex
  - Những tồn tại trong hoạt động của các đại diện bán hàng
  Chương 2: Những phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng.
  Nội dung của chương này bao gồm:
  - Phương hướng cần tập trung giải quyết đối với hoạt động của đại diện bán hàng
  - Những biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động
  - Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các biện pháp đã nêu ra.

  V. Phương pháp nghiên cứu
  Thực hiện luận văn này, em đã sử dụng các kiến thức kinh tế đã được trang bị trong suốt những năm học vừa qua, đặc biệt là những kiến thức chuyên ngành “Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng” làm định hướng để qua đó có thể nhìn nhận tổng quát hoạt động kinh doanh của công ty cũng như đi sâu tìm hiểu vấn đề về đại diện bán hàng. Em cũng tham khảo tài liệu, sách báo, giáo trình liên quan và các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, qua đó có những cách tiếp cận vấn đề cần nghiên cứu một cách đúng đắn.
  Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, em đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú tại công ty CPTBXD Petrolimex, đặc biệt là sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn, PGS.TS Vũ Phán. Em xin chân thành cảm ơn thầy và các cô chú trong công ty CPTBXD Petrolimex.
  Mục lục
  Lời mở đầu
  Chương 1: thực trạng và hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng ở công ty CPTBXD Petrolimex
  1.1 Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của công ty CPTBXD Petrolimex 3
  1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và phương hướng kinh doanh của công ty ĐCPTBX Petrolimex. 3
  1.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CPTBXD Petrolinex 3
  1.1.1.2 Phương hướng kinh doanh của công ty 5
  1.1.2 Khái quát mô hình tổ chức kinh doanh và quản trị kinh doanh của công ty. 8
  1.1.2.1. Mô hình tổ chức kinh doanh của công ty: 8
  1.1.2.2. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban như sau: 10
  1.1.3 Đặc điểm của công ty liên quan đến tiêu thụ 14
  1.1.3.1 Đặc điểm của sản phẩm và công ty CPTBXD Petrolimex 14
  1.1.3.2 Các đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của công ty CPTBXD Petrolimex 18
  1.2 Thực trạng và hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng và tác động của nó tới hoạt động tiêu thụ 22
  1.2.1 Giới thiệu khái quát các đại diện bán hàng của công ty CPTBDX Petrolimex 22
  1.2.1.1 Chức năng nhiệm vụ của các đại diện bán hàng 22
  1.2.1.2. Hình thức hoạt động của đại diện bán hàng 24
  1.2.1.3. Mô hình và công cụ quản lý các đại diện bán hàng 25
  1.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động của đại diện bán hàng ở công ty CPTBXD Petrolimex 26
  1.2.2.1 Thực trạng hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty 26
  1.2.2 2 Sự vận dụng phạm trù hiệu quả vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng 31
  1.2.2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng 34
  1.2.2.4 Hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng tác động đến hiệu quả hoạt động tiêu thụ. 39
  1.2.3 Những tồn tại trong tiêu thụ và hoạt động của các đại diện bán hàng ở công ty CPTBXD Petrolimex 45
  1.2.3.1 Cơ cấu lĩnh vực hoạt động của công ty vẫn còn chưa cân đối 45
  1.2.3.2.Năng lực cạnh tranh của công ty còn yếu. 47
  1.2.3.3. Hiệu lực hoạt động marketing của công ty còn yếu 48
  1.2.3.4. Trình độ, kĩ năng nghề nghiệp của nhân viên bán hàng còn yếu 50
  CHƯƠNG 2: MộT Số BIệN PHáP NHằM NÂNG CAO HIệU QUả HOạT Động
  2.1 Một số phương hướng cần tập trung giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng ở công ty CPTBXD Petrolimex. 52
  2.2 Các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 53
  2.2.1 Thực hiện hoạt động điều chỉnh nhằm cân đối hoạt động kinh doanh của công ty. 53
  2.2.2 Sử dụng các biện pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. 55
  2.2.2.1.Thực hiện chính sách sản phẩm hợp lý 56
  2.2.2.2. Thực hiện chính sách giá cả hợp lý, linh hoạt để thúc đẩy tiêu thụ 57
  2.2.2.3 xây dựng thêm các đại diện thương mại tại các khu vực quan trọng 59
  2.2.2.4 Sử dụng các chính sách xúc tiến bán hàng để góp phần nâng cao khả năng tiêu thụ. 60
  2.2.3. xây dựng và quản lý một cách hiệu quả lực lượng bán hàng của công ty. 62
  2.2.4 Tăng cường sử dụng các biện pháp để khuyến khích động viên nhân viên bán hàng 66
  2.3 Một số kiến nghị để thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh 72
  2.3.1 Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 72
  2.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin 72
  2.3.1.2 Đề ra những nội quy, quy định hợp lý, chặt chẽ trong công ty 73
  2.3.2 Một số kiến nghị đối với các cơ quan chức năng của nhà nước 73
  2.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế về tuyển dụng lao động 73
  2.3.2.2 Hoàn thiện hệ thống trả lương 73
  2.3.2.3. Đưa ra các chính sách phát triển ngành xăng dầu 74
  2.3.2.4 Giảm bớt các thủ tục hành chính 74
  kết luận
  Nhận xét của công ty CPTBXD Petrolimex
  tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status