Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

  TÓM TẮT
  

  Trong nền kinh tế hiện nay, xu thế cạnh tranh các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển các phân tích thị trường, tìm thị hiếu khách hàng, luôn hoạch ra kế hoạch kinh doanh thích hợp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Bằng cách nào đó doanh nghiệp phải được khách hàng biết đến và sản phẩm của doanh nghiệp phải thu hút bởi khách hàng.
  Được thực tập tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang với tên đề tài “Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa”. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm:
  Chương 1 Tổng quan về đề tài
  Chương 2 Cơ sở lý thuyết của việc lập kế hoạch marketing
  Chương 3 Giới thiệu về Công ty Agifish
  Chương 4 Phân tích tình hình Công ty
  Chương 5 Kế hoạch marketing
  Chương 6 Kết luận và kiến nghị
  Mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình Công ty từ đó đưa ra kế hoạch marketing cho Công ty, do năng lực của người thực hiện nên đề tài chỉ tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng được chế biến từ cá tra cá basa tại thị trường nội địa.
  Công ty Agifish là công ty thủy sản trọng điểm của Tỉnh, đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trong mấy năm liền (Lợi nhuận: năm 2004 là 18.097 triệu đồng; năm 2005 là 22.355 triệu đồng; năm 2006 là 46.615 triệu đồng). Sản phẩm đa dạng, kênh phân phối rộng khắp, nguồn tài chính dồi dào, cán bộ công nhân viên là 3.690 người Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty còn gặp khó khăn: nguồn nguyên liệu tuy có Câu lạc bộ Agifish nhưng chỉ cung cấp khoảng 20.000 tấn/năm, đội ngũ quản lý ở phòng kinh doanh tiếp thị chưa cao. Đã dùng phương pháp so sánh và đánh giá để phân tích số liệu nhằm thấy rõ sự thay đổi về khả năng và tình hình hoạt động của Công ty. Đồng thời, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ bằng ma trận SWOT để đưa ra các chiến lược lựa chọn, định vị, xác định thị trường, khách hàng mục tiêu. Khi phân tích các chiến lược thì “chiến lược thâm nhập thị trường” là chiến lược được chọn, đối với dòng sản phẩm giá trị gia tăng hiện có của Công ty. Trong ngắn hạn thì chỉ tập trung vào thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Để thực hiện chiến lược đó thì đề tài đã có vài biện pháp marketing, với mục tiêu marketing là sẽ tiêu thụ khoảng 448 tấn tăng 65 tấn so với năm 2006 và dự báo ngân sách để thực hiện có kế hoạch quảng bá là 112.500.000 đồng. Một số kế hoạch để thực hiện quảng bá sản phẩm:
   Quảng cáo: Đài truyền hình An Giang vào các buổi sáng, buổi tối.
   Treo pano, apphic trên các trụ lộ lớn, nơi đông dân cư.
   Phát tờ bướm tại các chợ trung tâm và thời gian diễn ra hội chợ.
   Khuyến mãi cho người tiêu dùng.
   Bảng hiệu ở đại lý, nhà hàng.
   Tài trợ: Cho câu lạc bộ thể dục - thể hình, trường khuyến học.


  MỤC LỤC
  

  Mụclục
  Tóm tắt Trang
  Danh mục các đồ thị, hình vẽ, sơ đồ, phụ lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 1
  1.4. Phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu đề tài 2
  1.4.1. Phương pháp nghiên cứu 2
  1.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu 2
  1.4.1.2. Phương pháp xử lý số liệu 2
  1.4.2. Nội dung nghiên cứu 2
  1.5. Ý nghĩa của đề tài 2
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH marketing 3
  2.1. Các định nghĩa và khái niệm 3
  2.1.1. Định nghĩa marketing 3
  2.1.2. Định nghĩa quản trị marketing 3
  2.1.3. Khái niệm lập kế hoạch marketing 3
  2.1.4. Khái niệm sản phẩm 4
  2.1.5. Khái niệm về giá trong kinh doanh 4
  2.1.6. Khái niệm kênh phân phối 4
  2.1.7. Khái niệm thị trường 4
  2.1.8. Khách hàng mục tiêu 5
  2.2. Các quan điểm marketing 5
  2.2.1. Quan điểm trọng sản xuất 5
  2.2.2. Quan điểm trọng sản phẩm 5
  2.2.3. Quan điểm trọng việc bán hàng 5
  2.2.4. Quan điểm trọng marketing 6
  2.2.5. Quan điểm marketing xã hội 6
  2.3. Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing 6
  2.3.1. Vai trò 6
  2.3.2. Mục tiêu 6
  2.4. Quá trình lập kế hoạch marketing 7
  2.4.1. Phân tích khả năng thị trường và chiến lược marketing hiện tại 7
  2.4.2. Phân tích người tiêu dùng 7
  2.4.3. Phân tích cơ may thị trường 8
  2.4.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu 9
  2.4.5. Thiết lập marketing – mix 9
  2.4.6. Đề ra chương trình hành động và dự toán ngân sách 10
  2.5. Các phương pháp hoạch định marketing 10
  2.5.1. Ma trận SWOT 10
  2.5.2. Lưới phát triển sản phẩm/Thị trường 10
  2.5.3. Chu kỳ sống sản phẩm 11
  CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY AGIFISH 12
  3.1. Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Công ty 12
  3.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12
  3.1.2. Ý nghĩa của logo 14
  3.1.3. Qui mô hoạt động của công ty 14
  3.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 14
  3.1.4.1. Chức năng 14
  3.1.4.2. Nhiệm vụ 14
  3.1.5. Định hướng phát triển 15
  3.2. Danh mục các sản phẩm của công ty 15
  3.3. Cơ cấu tổ chức 16
  3.3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 16
  3.3.1.1. Đại hội đồng Cổ đông 16
  3.3.1.2. Hội đồng quản trị 16
  3.3.1.3. Ban Kiểm soát 16
  3.3.1.4. Ban Tổng Giám Đốc 16
  3.3.1.5. Các Phòng, Ban – Đơn vị kinh doanh 16
  3.3.2. Cơ cấu nhân sự 18


  3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh 18
  3.4.1. Thuận lợi 18
  3.4.2. Khó Khăn 19
  3.5. Hoạt động marketing của công ty 19
  3.6. Một số thành tích công ty đã đạt được trong thời gian qua 20
  3.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 21
  3.7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn 21
  3.7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn 22
  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TY AGIFISH 23
  4.1. Phân tích môi trường bên trong Công ty 23
  4.1.1. Thông tin về nhân sự 23
  4.1.2. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành 23
  4.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 24
  4.1.4. Tình hình kinh doanh của Công ty 26
  4.1.4.1. Kết quả kinh doanh ở thị trường nội địa 27
  4.1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khát quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Agifish 27
  4.1.5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm 28
  4.1.6. Mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài 28
  4.1.7. Chính sách đối với người lao động 28
  4.2. Phân tích môi trường bên ngoài Công ty 30
  4.2.1. Thông tin về mặt hàng công ty đang kinh doanh 29
  4.2.2. Tình hình cạnh tranh 29
  4.2.3. Nguồn nguyên liệu đầu vào 30
  4.2.4. Năng lực cung cấp sản phẩm của công ty 32
  4.2.5. Khách hàng của công ty 33
  4.2.6. Đối thủ tiềm ẩn 34
  4.2.7. Sản phẩm thay thế 34
  4.2.8. Thông tin chung về thị trường 34
  4.2.8.1. kinh tế 34
  4.2.8.2. Dân số 35
  4.2.8.3. Tự nhiên 35
  4.2.8.4. Chính trị- pháp luật 36
  4.2.8.5. Công nghệ 37

  4.3. Phân tích ma trận SWOT 37
  4.3.1. Ma trận SWOT 37
  4.3.2. Phân tích các chiến lược 39
  4.3.2.1. Nhóm chiến lược SO: điểm mạnh – cơ hội 39
  4.3.2.2. Nhóm chiến lược ST: điểm mạnh – thách thức 39
  4.3.2.3. Nhóm chiến lược WO: điểm yếu – cơ hội 39
  4.3.2.4. Nhóm chiến lược WT: điểm yếu – thách thức 40
  4.3.3. Lựa chọn chiến lược 40
  4.3.4. Định vị sản phẩm 41
  4.3.5. Phân khúc thị trường 42
  CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH marketing 43
  5.1. Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu 43
  5.1.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu 43
  5.1.2. Khách hàng mục tiêu 43
  5.2. Mục tiêu marketing 43
  5.3. Các chiến lược marketing 44
  5.3.1. Chiến lược sản phẩm 44
  5.3.2. Chiến lược giá cả 44
  5.3.3. Chiến lược phân phối 44
  5.3.4. Chiến lược chiêu thị/ truyền thông 45
  5.4. Tổ chức thực hiện 45
  5.4.1. Kế hoạch thực hiện 45
  5.4.1.1. Kế hoạch triển khai chiến lược phân phối 45
  5.4.1.2. Kế hoạch triển khai chiến lược chiêu thị 46
  5.4.1.3. Kế hoạch triển khai chiến lược sản phẩm 46
  5.4.1.4. Kế hoạch khai triển khai chiến lược giá 47
  5.4.2. Kế hoạch về kinh phí, lợi nhuận dự kiến 47
  5.4.3. Tổ chức thực hiện 48
  5.4.4. Đánh giá kết quả của kế hoạch marketing 48
  CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49
  6.1. Kết luận 49
  6.2. Kiến nghị 49
  6.2.1. Đối với Công ty 49
  6.2.2. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương 50

  Xem Thêm: Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status