Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  . 1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.4.1. Không gian . 3
  1.4.2. Thời gian 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN . 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU
  . 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh 4
  2.1.2. Nguyên tắc và nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh 4
  2.1.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh . 5
  2.1.4. Hình thức kế toán . 19
  2.1.5. Khái niệm, ý nghĩa phương pháp phân tích kinh doanh 20
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 26
  2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu . 26
  CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY NÔNG
  SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ
  27
  3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT
  KHẨU CẦN THƠ . 27
  3.1.1. Lịch sử hình thành . 27
  3.1.2. Chức năng nhiệm vụ 28
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 29
  3.2. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX QUA
  BA NĂM 2006, 2007, 2008 32
  3.3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
  HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 33
  3.3.1. Những thuận lợi . 33
  3.3.2. Những khó khăn . 34
  3.3.3. Phương hướng hoạt động của công ty năm 2009 35
  CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY NSTP CẦN THƠ
  36
  4.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 36
  4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán . 36
  4.1.2. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính . 38
  4.1.3. Kế toán thu nhập và chi phí khác . 38
  4.1.4. Kế toán chi phí bán hàng . 39
  4.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 39
  4.1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 39
  4.1.7. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 40
  4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY MEKONIMEX 59
  4.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm 2006- 2008 58
  4.2.2. Phân tích tình hình doanh thu 62
  4.2.2. Phân tích chi phí 69
  4.2.3. Phân tích lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 78
  4.2.4. Phân tích một số tỷ số đánh giá hiệu quả kinh doanh công ty 78
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
  DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX
  82
  5.1. TĂNG DOANH THU . 82
  5.5.1. Cải tiến sản phẩm . 82
  5.5.2. Mở rộng thị trường 82
  5.2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ . 83
  5.2.1. Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán . 83
  5.2.2. Giảm bớt chi phí hoạt động tài chính 84
  5.2.3. Tiết kiệm chi phí bán hàng 84
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  6.1. KẾT LUẬN . 85
  6.2. KIẾN NGHỊ 85
  6.2.1. Đối với công ty 85
  6.2.2. Đối với Nhà nước 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87
  PHỤ LỤC .
  . 88

  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status