Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: 1
  GIỚI THIỆU
  . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.4.1. Không gian 3
  1.4.2. Thời gian . 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3
  CHƯƠNG 2: 5
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5
  2.1.1. Một số vấn đề về tín dụng 5
  2.1.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 11
  2.1.3. Vai trò của ngân hàng trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn
  21
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 25
  2.2.2. Phương pháp xử lí số liệu . 25
  CHƯƠNG 3: 27
  GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN HUYỆN MỸ TÚ – SÓC TRĂNG
  27
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 27
  3.2. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHNN & PTNT HUYỆN MỸ TÚ
  27
  3.2.1. Vai trò . 27
  3.2.2. Chức năng . 28
  3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH . 28
  3.3.1. Cơ cấu tổ chức 28
  3.3.2. Mạng lưới giao dịch 31
  3.4. QUI ĐỊNH CHUNG CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NHNN & PTNT
  HUYỆN MỸ TÚ 32
  3.4.1. Qui định chung cho vay 32
  3.4.2. Qui trình cho vay trực tiếp 35
  3.4.3. Qui trình cho vay gián tiếp . 37
  3.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 40
  CHƯƠNG 4: 45
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT 45
  TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN HUYỆN MỸ TÚ – SÓC TRĂNG
  45
  4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CHI NHÁNH NHNN &
  PTNT HUYỆN MỸ TÚ 45
  4.1.1. Tình hình nguồn vốn . 45
  4.1.2. Tình hình huy động vốn 47
  4.1.3. Tình hình cho vay vốn 51
  4.2. PHÂN TÍCH CHO VAY – THU NỢ - DƯ NỢ - NỢ QUÁ HẠN HỘ
  SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG 53
  4.2.1. Tình hình cho vay hộ sản xuất 54
  4.2.2. Tình hình thu nợ hộ sản xuất 61
  4.2.3. Tình hình dư nợ hộ sản xuất . 69
  4.2.4. Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất . 77
  4.2.5. Đánh giá tình hình nợ xấu 83
  4.2.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất . 86
  4.3. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VAY VỐN CỦA HỘ SẢN XUẤT VÀ KHẢ
  NĂNG ĐÁP ỨNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 88
  4.3.1. Nhu cầu vốn sản xuất của hộ sản xuất 88
  4.3.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn vay của Ngân hàng 94
  CHƯƠNG 5: 97
  CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ TÚ – SÓC TRĂNG . 97
  5.1. CÁC MẶT ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI . 97
  5.1.1. Các mặt đạt được 97
  5.1.2. Tồn tại . 97
  5.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG TÍN DỤNG . 98
  5.3.1. Giải pháp vĩ mô 98
  5.3.2. Giải pháp vi mô 99
  CHƯƠNG 6: 103
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .
  .103
  6.1. KẾT LUẬN .103
  6.2. KIẾN NGHỊ .105
  6.2.1. Đối với Ủy Ban Nhân Dân huyện .105
  6.2.2. Đối với Ngân hàng 105

  Xem Thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status