Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.4.1 Không gian nghiên cứu . 2
  1.4.2 Thời gian nghiên cứu . 3
  1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU .
  5
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
  2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 5
  2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá 7
  2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả 9
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 12
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 12
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 12
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN -
  ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH
  16
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY . 16
  3.1.1 Giới thiệu chung 16
  3.1.2 Ngành nghề kinh doanh . 16
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức . 17
  3.1.4 Hình thức kế toán sử dụng . 19
  CÔNG TY . 20
  3.3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 24
  3.3.1 Thuận lợi 24
  3.3.2 Khó khăn . 24
  3.3.3 Phương hướng phát triển . 25
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .
  . 26
  4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU . 26
  4.1.1 Phân tích doanh thu theo thành phần 26
  4.1.2 Đánh giá tình hình thực hiện doanh thu các công trình qua 3 năm . 30
  4.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu . 36
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ 40
  4.2.1 Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí qua 3 năm 40
  4.2.2 Phân tích biến động theo từng khoản mục chi phí qua 3 năm 45
  4.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 49
  4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN . 53
  4.3.1 Phân tích chung lợi nhuận của công ty 53
  4.3.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận . 57
  4.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 59
  4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 74
  4.4.1 Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu . 75
  4.4.2 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản . 76
  4.4.3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu . 77
  4.4.4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên chi phí 78
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIA THỊNH .
  79
  5.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY 79
  5.1.1 Nguyên nhân chủ quan 79
  5.1.2 Nguyên nhân khách quan 79
  5.2. MỘT SỐ NHÂN TỐ BÊN TRONG VÀ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
  TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIH DOANH CỦA CÔNG TY . 80
  5.2.1 Môi trường bên trong 80
  5.2.2 Môi trường bên ngoài 81
  5.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG
  KINH DOANH . 82
  5.3.1 Những kết quả đạt được 82
  5.3.2 Những mặt hạn chế trong kinh doanh . 83
  5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH 83
  5.4.1 Biện pháp tăng doanh thu 84
  5.4.2 Biện pháp hạ thấp chi phí 85
  5.4.3 Một số biện pháp khác . 86
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
  6.1. KẾT LUẬN 88
  6.2. KIẾN NGHỊ . 89
  6.2.1 Đối với Nhà nước 89
  6.2.2 Đối với công ty 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC 92


  Xem Thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status