Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .

  1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
  1.1.2. Căn cứ thực tiễn 2
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
  1.3.1. Không gian 3
  1.3.2. Thời gian . 3
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4
  2.1.1. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 4
  2.1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
  2.1.3. Phân tích sự biến động 15
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 21
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 21
  CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT
  NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX .

  22
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 22
  3.1.1. Giới thiệu Công ty 22
  3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 23
  3.1.3. Những thành tựu đã đạt được . 24
  3.1.4. Hệ thống quản lý chất lượng Công ty đang áp dụng 25
  3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY 27
  3.2.1. Sơ đồ tổ chức tại Công ty . 27
  3.2.2. Các Phòng, Ban và đơn vị kinh doanh . 29
  3.3. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG
  3 NĂM (2005-2007) . 33
  3.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2005-2007) 33
  3.3.2. Tình hình xuất khẩu của Công ty trong 3 năm (2005-2007) 37
  3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG
  TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI . 39
  3.4.1. Thuận lợi . 39
  3.4.2. Khó khăn . 41
  3.4.3. Định hướng phát triển của Công ty 42
  CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP
  KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

  44
  4.1. QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY . 44
  4.1.1. Quy trình sản xuất tôm đông lạnh 44
  4.1.2. Quy trình sản xuất mực đông lạnh 45
  4.2. CÁC NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI
  CÔNG TY . 46
  4.2.1. Nguyên tắc tập hợp các loại chi phí sản xuất . 46
  4.2.4. Nguyên tắc tính giá thành sản phẩm . 46
  4.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
  . .47
  4.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 47
  4.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 48
  4.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 51
  4.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 55
  4.3.5. Tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm . 57
  4.4. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐẾN GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM . 58
  4.4.1 Phân tích biến động chung của chi phí sản xuất trong 3 năm 2005, 2006,
  2007 58
  4.4.2. Phân tích biến động giữa thực tế và kế hoạch của từng khoản mục
  chi phí sản xuất trong 3 năm 2005, 2006, 2007 61
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  71
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 71
  5.1. GIẢI PHÁP 71
  5.3.1. Tạo nguồn nguyên liệu bền vững . 71
  5.3.2. Nâng cao tay nghề của công nhân trực tiếp sản xuất 72
  5.3.3. Tiết kiệm các loại chi phí để hạ giá thành sản phẩm 73
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  76
  6.1. KẾT LUẬN 76
  6.2. KIẾN NGHỊ . 77
  6.2.1. Đối với Công ty 77
  6.2.2. Đối với Nhà nước . 78

  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status