Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty xăng dầu Vĩnh Long

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty xăng dầu Vĩnh Long

  MỤC LỤC

  Trang
  CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU . 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU

  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4
  2.1.1. Khái niệm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 4
  2.1.2. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 4
  2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 4
  2.1.4. Đối tượng sử dụng công cụ phân tích hoạt động doanh nghiệp 4
  2.1.5. Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 4
  2.1.6. Những cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
  xăng dầu Vĩnh Long . 5
  2.1.6.1. Tình hình tiêu thụ . 5
  2.1.6.2. Tình hình chi phí 6
  2.1.6.3. Tình hình lợi nhuận 7
  2.1.6.4. Một số tỷ số 8
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 11
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 11
  2.2.2.1. Phương pháp so sánh . 11
  2.2.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố . 12
  CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU
  VĨNH LONG

  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 14
  3.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 14
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty . 15
  3.1.2.1. Chức năng . 15
  3.1.2.2. Nhiệm vụ . 15
  3.1.2.3. Quyền hạn . 16
  3.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY . 16
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức . 16
  3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và mối quan hệ giữa các
  phòng ban 17
  3.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban 17
  3.2.2.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban 19
  3.2.3. Hệ thống phân phối 19
  3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009. 20
  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG

  4.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  TRONG 3 NĂM 2006, 2007, 2008 . 21
  4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÍNH 23
  4.2.1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ của công ty từ năm 2006 – 2008 . 23
  4.2.2. Phân tích thị trường tiêu thụ 24
  4.2.2.1. Tình hình tiêu thụ theo từng loại sản phẩm 24
  4.2.2.2. Tình hình tiêu thụ theo phương thức bán hàng . 27
  4.2.3. Phân tích tình hình doanh thu của Công ty 29
  4.3. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH CHI PHÍ 32
  4.3.1. Phân tích chung tình hình chi phí của công ty từ năm 2006 – 2008 32
  4.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí hoạt động kinh doanh . 35
  4.3.2.1. Phân tích giá vốn hàng bán . 37
  4.3.2.2. Phân tích chi phí bán hàng 38
  4.3.2.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp 38
  4.4. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 39
  4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung của công ty từ năm 2006 -2008 39
  4.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận . 41
  4.5. MỘT SỐ TỶ SỐ TÀI CHÍNH 44
  4.5.1. Nhóm chỉ tiêu tài chính 44
  4.5.2. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 46
  4.5.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 47
  CHƯƠNG 5 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
  VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH

  5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 50
  5.1.1. Thuận lợi 50
  5.1.1.1. Điểm mạnh 50
  5.1.1.2. Cơ hội 50
  5.1.2. Khó khăn 51
  5.1.2.1. Điểm yếu . 51
  5.1.2.2. Đe dọa . 52
  5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY 52
  5.2.1. Về doanh thu 52
  5.2.2. Về chi phí . 53
  5.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh . 54
  CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  6.1. KẾT LUẬN . 55
  6.2. KIẾN NGHỊ 55

  Xem Thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty xăng dầu Vĩnh Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty xăng dầu Vĩnh Long sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status