Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Cty đầu tư & xây dựng Kiên Giang

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Cty đầu tư & xây dựng Kiên Giang

  GIỚI THIỆU

  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu.

  Trong nền kinh tế hiện nay, cạnh tranh là để tồn tại và phát triển. Đặc biệt là

  ngày nay, cùng với nhịp độ phát triển của thế giới, Việt nam đã trở thành thành

  viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Với chính sách đẩy nhanh tốc độ

  phát triển kinh tế trong quá trình hội nhập hiện nay, nước ta đang phấn đấu thực

  hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá để biến nước trở thành một nước công

  nghiệp. Chính điều đó đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên

  náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, nó đòi

  hỏi các doanh nghiệp phải tự nổ lực, phấn đấu, cải thiện tốt hơn để có thể phát

  triển bền vững.Với sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau, khi mà quy

  luật cạnh tranh được xem là động lực phát triển kinh tế quan trọng, hiệu quả kinh

  tế được đánh giá là thước đo kinh tế quan trọng nhất về kết quả sản xuất kinh

  doanh.

  Phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi

  doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính

  xác mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt

  mạnh để phát huy và những mặt còn yếu kém để khắc phục, trong mối quan hệ

  với môi trường xung quanh tìm ra những biện pháp để không ngừng nâng cao

  hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh

  giúp cho các doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt

  động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khả năng về tiền vốn,

  lao động, đất đai vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao kết quả kinh

  doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích hoạt động kinh doanh còn là những

  căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất

  kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định

  về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Đầu tư và xây dựng Kiên Giang ” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp.

  1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn

  Hiệu quả hoạt động kinh doanh là một chỉ tiêu được nhiều người quan tâm vì

  nó là căn cứ để các nhà quản trị ra quyết định, các nhà đầu tư hay các nhà cho

  vay xem xét có nên đầu tư hay cho vay không? Hiệu quả sản xuất kinh doanh

  đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá, so sánh, phân tích kinh tế nhằm

  tìm ra một giải pháp tối ưu nhất, đưa ra phương pháp đúng đắn nhất để đạt mục

  tiêu lợi nhuận tối đa. Để tiến hành bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào

  cũng đều tập hợp các phương tiện vật chất cũng như con người và thực hiện kết

  hợp giữa lao động với các yếu tố vật chất để tạo ra lợi nhuận. Do đó, để đánh giá

  một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không người ta dựa vào lợi nhuận

  đạt được vào cuối kỳ kinh doanh và dùng phương pháp so sánh để so sánh lợi

  nhuận thực hiện năm nay so với năm trước nhằm biết được tốc độ tăng trưởng lợi

  nhuận của công ty, hay nói cách khác là xem xét công ty hoạt động ngày càng có

  hiệu quả không?

  Mặt khác, người ta còn xem xét một số chỉ tiêu về tài chính, đặc biệt là chỉ

  tiêu về khả năng sinh lợi. Các tỷ số về khả năng sinh lợi được các nhà quản trị,

  các nhà đầu tư, các nhà phân phối tài chính quan tâm. Chúng là cơ sở để đánh giá

  kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, người ta còn dùng một

  số chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn để đánh giá tổng quát về hiệu quả kinh doanh

  của doanh nghiệp.

  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  1.2.1 Mục tiêu chung

  Tìm hiểu, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm

  2006-2008 để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

  1.2.2 Mục tiêu cụ thể

  - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Sử dụng phương pháp so

  sánh, phân tích, đồ thị

  - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Sử dụng phương pháp so sánh,

  phân tích, đồ thị - Phân tích tình hình tài chính để thấy rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của

  công ty. Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đồ thị

  - Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông

  kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

  1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

  1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định

  - Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

  - Chi phí thấp thì hiệu quả kinh doanh tăng.

  - Chất lượng đầu tư, xây dựng tốt thì hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng.

  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu

  - Tốc độ tăng lợi nhuận như thế nào trong mối quan hệ với doanh thu và chi

  phí?

  - Chi phí giảm như thế nào?

  - Doanh thu tăng qua các năm? Tốc độ tăng như thế nào?

  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

  1.4.1 Không gian

  Luận văn được thực hiện tại Công Ty Đầu Tư và xây dựng Kiên Giang.

  1.4.2 Thời gian

  Luận văn này được thực hiện trong thời gian từ ngày 02/02/2009 đến ngày

  25/04/2009.

  Nhằm đảm bảo đề tài mang tính thực tế khi phân tích, số liệu được sử dụng

  trong luận văn là số liệu được lấy trong 3 năm gần nhất từ 2006-2008

  1.4.3 Đối tượng nghiên cứu

  Để có thể phân tích đánh giá đầy đủ, chính xác hiệu quả hoạt động kinh

  doanh của công ty đòi hỏi phải có một sự hiểu biết thấu đáo về tất cả mọi hoạt

  động trong công ty và phải có kiến thức sâu rộng. Tuy nhiên, do thời gian thực

  tập tại công ty có hạn, bản thân chưa có kinh nghiệm thực tế và vốn kiến thức

  còn hạn hẹp, mà phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty là rất rộng, rất phong

  phú và đa dạng nên luận văn chỉ giới hạn ở những nội dung sau:

  - Nghiên cứu những lý luận có liên quan đến phân tích hiệu quả hoạt động

  kinh doanh. - Phân tích khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Đầu Tư và

  Xây Dựng Kiên Giang qua 3 năm (2006-2008) thông qua việc phân tích phân

  tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

  - Phân tích các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  - Phân tích tình hình tài chính của công ty bao gồm: khả năng thanh toán, tình

  hình công nợ.

  - Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho

  công ty trong tương lai.

  Mặc dù bản thân em đã rất cố gắng nhưng với vốn kiến thức còn ít ỏi nên đề

  tài chắc chắn không tránh khỏi còn những sai sót và hạn chế. Em rất mong nhận

  được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô để đề tài em thực

  hiện được hoàn chỉnh hơn.

  1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

  Qua tìm hiểu về các tài liệu có liên quan đến “Phân tích đánh giá hiệu quả

  hoạt động kinh doanh” ở thư viện, Trung tâm học liệu, em đã tìm được một số

  bài viết có nội dung tương tự như sau:

  1) Nguyễn Thị Hà Cẩm Phương (2005), luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu

  quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực

  phẩm Pataya. Kết quả nghiên cứu:

  + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2003 – 2005.

  + Phân tích doanh thu, lợi nhuận năm 2003 – 2005.

  + Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công

  ty.

  Đề tài sử dụng phương pháp so sánh: số tương đối và tuyệt đối để phân

  tích.

  2) “Phân tích hoạt động kinh doanh” của TS. Nguyễn Tấn Bình nhà xuất bản

  Đại học Quốc Gia TP.HCM.

  Trong đó tác giả phân tích: Phân tích hoạt động kinh doanh, Phân tích hình tài

  chính

  + Phân tích hoạt động kinh doanh: tình hình chung, các chỉ tiêu hiệu quả

  kinh doanh + Phân tích khái quát tình hình tài chính: tình hình chung, tỉ suất đầu tư, tỉ

  suất vốn chủ sở hữu.

  + Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính:

  Nhóm chỉ tiêu thanh toán ( các khoản phải thu, các khoản phải trả).

  Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn (số vòng quay vốn chung, số vòng

  quay vốn cố định, vốn lưu động).

  Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận ( suất sinh lời tài sản, suất sinh lời vốn chủ sở

  hữu, suất sinh lời doanh thu

  Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính ( hệ số nợ so với tài sản, hệ số nợ so với

  vốn)

  3) Nguyễn Ngọc Điệp (2004), luận văn tốt nghiệp Phân tích hoạt động kinh

  doanh tại công ty giày Cần Thơ . Kết quả nghiên cứu:

  + Phân tích tình hình thực hiện chi phí

  + Phân tích tình hình lợi nhuận

  + Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh

  Luận văn chia làm 3 chương, dài 95 trang

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Cty đầu tư & xây dựng Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Cty đầu tư & xây dựng Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status