Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoạt động đầu tư tại Công ty Công trình đường thủy WACO

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động đầu tư tại Công ty Công trình đường thủy WACO

  MỞ ĐẦU

  Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành xây dựng đường thủy ra đời. Cho đến nay, Tổng công ty xây dựng đường thủy (VINAWACO) là Tổng công ty chuyên ngành duy nhất, hàng đầu của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình cảng đường thủy, thủy công, nạo vét mới và duy tu luồng vận tải biển, sông, san lấp mặt bằng xây dựng các khu CN, khu chế xuất, khu đô thị, dự án cầu, đường bộ . Trong đó, Công ty công trình Đường Thủy (WACO) là một thành viên đóng góp tích cực vào bảng thành tích chung của Tổng công ty.
  Với truyền thống và những giá trị đích thực của mình "phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp vì sự phát triển của cộng đồng" là phương châm hành động cao đẹp của Tổng công ty xây dựng đường thủy nói chung và Công ty công trình Đường Thủy nói riêng. Với định hướng xây dựng công ty trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực nạo vét, xây dựng cảng đường thủy, xây dựng công trình thủy công và đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, mục tiêu xuyên suốt của công ty là "Đổi mới và Hiệu quả".
  Công ty công trình Đường Thủy luôn được tín nhiệm, đánh giá cao thông qua sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của mình và ngày càng khẳng định được vị thế, khả năng và uy tín trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt và xu thế hội nhập quốc tế.
  Tìm hiểu tình hình đầu tư phát triển của công ty là cách tốt nhất để trả lời câu hỏi: Tại sao WACO lại đạt được những thành tựu đáng ca ngợi như vậy trong thời điểm mà có vô số các công ty xây dựng khác đang nỗ lực hết mình để cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.
  Trong thời gian thực tập tại phòng Quản lý dự án, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị tại phòng cùng việc tiếp cận các số liệu đã giúp em hiểu sâu hơn về tình hình đầu tư tại công ty.
  Chính vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài: “Tình hình đầu tư phát triển tại Công ty công trình Đường Thủy WACO” làm khóa luận tốt nghiệp.
  1. Mục đích nghiên cứu
  Phân tích thực trạng đầu tư tại công ty để đưa ra đánh giá về những thành công và hạn chế. Từ đó đưa ra giải pháp.
  2. Đối tượng nghiên cứu
  Vốn và việc sử dụng vốn đầu tư tại công ty phân theo dự án, theo yếu tố cấu thành, theo lĩnh vực hoạt động, theo nội dung đầu tư, theo hình thức đầu tư
  3. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp thống kê.
  - Phương pháp phân tích.
  - Phương pháp tổng hợp
  4. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, khóa luận gồm hai chương:
  Chương 1: Thực trạng đầu tư phát triển ở Công ty công trình Đường Thủy.
  Chương 2: Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển ở Công ty công trình Đường Thủy.
  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt đã tận tình hướng dẫn, em xin cảm ơn các cô chú, anh chị tại Công ty công trình Đường Thủy đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
  NoaL
  16-04-2011, 15:45
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU
  Chương 1
  THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
  1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
  1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty công trình Đường Thủy
  1.1.2. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển ở Công ty công trình Đường Thủy
  1.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
  1.2.1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo dự án
  1.2.2. Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển
  1.2.2.1. Nguồn vốn tự có
  1.2.2.2. Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
  1.2.2.3. Nguồn vốn tín dụng thương mại
  1.2.2.4. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi
  1.2.3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo nội dung đầu tư
  1.2.3.1. Hoạt động đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị
  1.2.3.2. Hoạt động đầu tư phát triển nguồn nhân lực
  1.2.4.3. Hoạt động đầu tư tìm kiếm và mở rộng thị trường
  1.2.4. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo hình thức đầu tư
  1.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
  1.3.1. Kết quả đầu tư:
  1.3.1.1. Giá trị tài sản cố định huy động
  1.3.1.2. Hệ số huy động tài sản cố định
  1.3.1.3. Kết quả đầu tư vào máy móc thiết bị
  1.3.1.4. Kết quả đầu tư vào nguồn nhân lực
  1.3.1.5. Kết quả đầu tư mở rộng thị trường
  1.3.2. Hiệu quả hoạt động đầu tư
  1.3.3. Những hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty công trình Đường Thủy

  Chương 2
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
  2.1. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI
  2.1.1. Mục tiêu chung.
  2.1.2. Mục tiêu cụ thể.
  2.2. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
  2.2.1. Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển phải gắn với việc đổi mới cơ cấu đầu tư theo định hướng chiến lược của công ty
  2.2.2. Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển phải kết hợp chặt chẽ với việc huy động hợp lý, tối đa mọi nguồn vốn trong và ngoài công ty cho đầu tư phát triển.
  2.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển trên cơ sở coi trọng quy luật cung - cầu trong nền kinh tế thị trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo của công ty đồng thời phải tuân thủ sự quản lý của Nhà nước.
  2.2.4. Nâng cao hiệu quả đầu tư phải gắn liền với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư.
  2.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
  2.3.1. Nâng cao khả năng huy động vốn đầu tư
  2.3.1.1. Vốn tự có của công ty:
  2.3.1.2. Vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng:
  2.3.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư của công ty trong giai đoạn thực hiện đầu tư, đặc biệt việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chống thất thoát vốn trong quá trình đầu tư và xây dựng
  2.3.3. Đổi mới và tăng cường công tác kế hoạch hóa đầu tư của công ty
  2.3.4. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác lập dự án đầu tư
  2.3.5. Đổi mới chiến lược và hình thức đầu tư để hiện đại hóa thiết bị, máy móc và kỹ thuật công nghệ
  2.3.5.1. Đổi mới chiến lược đầu tư
  2.3.5.2. Đổi mới hình thức đầu tư
  2.3.6. Kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư theo chiều rộng và đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại, đồng thời đảm bảo đầu tư đồng bộ trong công ty.
  2.3.7. Hoạt động đầu tư của công ty cần gắn với thị trường, nghiên cứu kỹ thị trường trước khi quyết định đầu tư.
  2.4.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
  2.4.1. Đổi mới và hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược
  2.4.2. Đẩy nhanh tiến trình sắp xếp lại và đổi mới DNNN
  2.4.3. Hoàn thiện khung thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để quản lý hoạt động đầu tư phát triển.
  2.4.4. Tiếp tục tăng qui mô vốn đầu tư cho DNNN, trên cơ sở đổi mới cơ chế huy động vốn, đặc biệt, đổi mới cơ chế đầu tư vốn nhà nước vào DNNN và chính sách tín dụng.
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Hoạt động đầu tư tại Công ty Công trình đường thủy WACO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư tại Công ty Công trình đường thủy WACO sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status