hi
mình là tnahf viên mơi, cho minh hỏi ai có đồ án hay thuyết minh về khách sạn 3*** cho mình xem với, mình đang phải làm về nó mag chưa có tài liệu
xin cảm ơn!