Lời nói đầu

Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra sôi động và cấp bách.
Trước xu thế đó, ngành da giầy được coi là một trong những ngành rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ của ngành là góp phần thực hiện đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi trong sự nghiệp CNH-HĐH đát nước, đảm bảo nhu cầu toàn xã hội đang không ngừng tăng lên về mọi mặt, tăng cường sản xuất, xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động- vấn đề mà toàn xã hội đang quan tâm. Công ty Giầy Thượng Đình một Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty da giầy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn lao trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển đòi hỏi Công ty phải xác định được cho mình những phương thức hoạt động, những chính sách, những chiến lược cạnh tranh đúng đắn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và của chính Công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới sẽ tất yếu dẫn tới cạnh tranh cũng như mong muốn được đóng góp những ý kiến để Công ty Giầy Thượng Đình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Giầy Thượng Đình, em quyết định lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa ” đề làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu như sau:
Chương I: Lý luận về cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm.
Chương II: Thực trạng và khả năng cạnh tranh mặt hàng giày dép của Công ty Giầy Thượng Đình.
Chương III:Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng giày dép của Công ty Giầy Thượng Đình.

Mục lục
Trang
Chương I.
Lý luận cơ bản về cạnh tranh và sức cạnh tranh sản phẩm
1.1. Lý thuyết cạnh tranh.
1.1.1.Khái niệm cạnh tranh.
1.1.2.Vai trò, tầm quan trọng.
1.1.3.Các hình thức cạnh tranh.
1.1.4. Các công cụ cạnh tranh.
1.2 Sức cạnh tranh của sản phẩm.
1.2.1. Khái niệm sức cạnh tranh sản phẩm.
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh sản phẩm.
Chương II.
Thực trạng sức cạnh tranh mặt hàng giầy thể thao của Công ty Giầy Thượng Đình
2.1. Đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.2 Tổ chức quản lý
2.2 Thực trạng sức cạnh tranh sản phẩm giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình thời gian qua.
2.2.1 Hoạt động sản xuất của Công ty Giầy Thượng Đình những năm gần đây.
2.2.2 Phân tích sức cạnh tranh sản phẩm thông qua lợi thế của công ty.
2.2.2.1 Lợi thế về nguồn lực.
2.2.2.2 Chiến lược và uy tín của công ty.
2.2.3 Phân tích sức cạnh tranh sản phẩm thông qua các công cụ.
2.2.3.1 Sản phẩm.
2.2.3.2 Giá cả.
2.2.3.3 Marketing và hệ thống phân phối.
2.2.4 Phân tích sức cạnh tranh sản phẩm qua các chỉ tiêu.
2.2.4.1 Thị phần.
2.2.4.2 Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.
2.2.4.3 Năng suất lao động.
2.2.3 Đánh giá chung thực trạng sức cạnh tranh sản phẩm của Công ty Giầy Thượng Đình.
2.2.3.1 Kết quả đạt được.
2.2.3.2 Những mặt còn tồn tại.
Chương III.
Một số biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của Công ty Giầy Thượng Đình.
3.1 Định hướng phát triển của ngành da giầy Việt nam và công ty Giầy Thượng Đình.
3.1.1 Định hướng phát triển của ngành da giầyViệt nam tới năm 2010.
3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Giầy Thượng Đình trong thời gian tới.
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm giầy dép của công ty Giầy Thượng Đình.
3.2.1 Giải pháp về chất lượng sản phẩm.
3.2.2.Giải pháp về đa dạng hoá sản phẩm.
3.2.3 Giải pháp về chi phí và giá bán sản phẩm.
3.2.3. Giải pháp về Marketing và phân phối sản phẩm.
3.2.5 Các điều kiện thực hiện.
[charge=150]http://up.4share.vn/f/34050d0701070d05/QT094.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa sẽ giúp ích cho bạn.