Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xúc tác oxi hóa pha lỏng để xử lý chất hữu cơ khó phân hủy sinh học

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xúc tác oxi hóa pha lỏng để xử lý chất hữu cơ khó phân hủy sinh học

  Chọn lọc được quặng Mn-CB có hoạt tính xúc tác tốt nhất trong các loại quặng dùng để nghiên cứu là Fe-TC, Mn-CB, Mn-HG, Mn-TQ - Đánh giá được hoạt tính xúc tác cho phản ứng của quặng Mn-CB: làm giảm năng lượng hoạt hóa từ 25kcal/mol của phản ứng không xúc tác xuống 12kcal/mol của phản ứng sử sử dụng Mn-CB làm xúc tác - Xác định được phương trình tốc độ của phản ứng sử dụng Mn-CB làm xúc tác: w = 4,3 [M]0,55PO20,4mxt1,22 Trong đó: [M]: là nồng độ màu RB19 (mg/L) PO2: là áp suất riêng phần của O¬2 đặt vào hệ (atm) mxt: khối lượng quặng Mn-CB đã sử dụng làm xúc tác (mg/L) T: nhiệt độ nghiên cứu (oC)
  M ÐÂU
  Ô nhiem môi trýng nói chung, ô nhiem môi trýng nýc nói riêng ðang là
  mot vân ðê toàn câu. Nguôn gôc ô nhiem môi trýng nýc ch
  yêu là do các nguôn
  nýc thi không ðý
  c x lý thi trc tiêp ra môi trýng bao gôm t: các hot ðong
  sn xuât công nghiep, nông nghiep, sinh hot, vui chõi gii trí Trong ðó, nýc
  thi t các hot ðong công nghiep có nh hýng nhiêu nhât ðên môi trýng do tính
  ða dng và phc tp. Trong nýc thi công nghiep, thành phân khó x lý nhât là
  chât hu cõ khó phân h
  y sinh hc. Vi bn chât khó phân h
  y bi vi sinh, tôn ti
  bên vng trong môi trýng, chât hu cõ khó phân h
  y sinh hc se là môi nguy hi
  lâu dài ti sc khe con ngýi và môi trýng.
  Trong gii hn luan van này, chúng tôi ðã chn x lý nýc thi ngành det
  may, c the là nýc thi det nhuom cha thuôc nhuom hot tính, mot nguôn thi
  týõng ðôi pho biên Viet Nam hien nay và ðang có xu hýng tang lên do nhu câu
  c
  a th trýng và vì thuôc nhuom hot tính là mot chât hu cõ mang màu khó phân
  h
  y sinh hc, khi ðý
  c thi vào môi trýng, nó se làm cn tr kh nang xuyên qua
  c
  a ánh sáng mat tri, gim nông ðo hoà tan oxy trong nýc. Nhiêu chât màu là
  chât ðoc ðôi vi các loài sinh vat, thc vat trong nýc, dan ðên ô nhiem môi trýng,
  mât cân bang sinh thái. Hien nay, Viet Nam chýa có mot phýõng pháp nào x lý
  nýc thi det nhuom cha thuôc nhuom hot tính thc s hieu qu và kinh tê. Nhiêu
  phýõng pháp x lý ðã ðý
  c nghiên cu trên thê gii nhý hâp ph, keo t-to bông
  kêt h
  p lc, oxi hoá hoá hc, phýõng pháp ðien hoá, phýõng pháp vi sinh, các
  phýõng pháp oxi hoá tiên tiên . Do các chât màu ða dng vê thành phân câu to và
  týõng ðôi bên vng nên viec áp dng các phýõng pháp thông thýng nhý hâp ph,
  keo t-to bông, x lý vi sinh thýng không ðt hieu qu cao.
  Trên cõ s tong quan tài lieu vê các phýõng pháp oxi hoá tiên tiên, chúng tôi
  thây rang phýõng pháp oxi hoá pha lng có xúc tác là mot phýõng pháp x lý chât
  màu hu cõ có nhiêu tiêm nang ng dng nh có tôc ðo kh màu cao, hot ðong on
  ðnh. Phýõng pháp này có ýu thê vê kh nang x lý chât hu cõ, chât màu bên vi
  2
  sinh và có nông ðo cao bi tác nhân oxi hóa là O2 không khí, chuyen chúng thành
  nhng chât de phân h
  y sinh hc hoac CO2 mà không to sn pham ô nhiem th
  câp. Xúc tác oxi hóa là các kim loi quý (nhý Pd, Pt, Rd) ðã ðý
  c biêt ðên t lâu vê
  hot tính cao c
  a nó, song ðây là loi xúc tác rât de nhiem ðoc và rât ðat cho x lý
  môi trýng. Nhóm xúc tác oxit kim loi chuyen tiêp ðý
  c chú ý ðên nhiêu hõn
  khía cnh này. Tuy nhiên, mot trong nhng hn chê cho viec áp dng công nghe
  này là s dng xúc tác. Viec nhap khau xúc tác tôn nhiêu tiên, trong khi ðó nguôn
  xúc tác sn xuât trong nýc chýa có. Xúc tác ðý
  c s dng trong quá trình này ch
  yêu là các oxit kim loi nang nhý oxit c
  a Mn, Fe, Mg, Cu, Ce, Pt, Ni, Ag
  Viet Nam là mot trong nhng quôc gia giàu khoáng sn. Các quang này
  thýng bao gôm mot vài oxit kim loi quý và oxit kim loi chuyen tiêp. Do vay, các
  loi quang có the có hot tính xúc tác cho các phn ng oxi hoá pha lng. Nhý vay,
  viec s dng các loi quang thiên nhiên làm xúc tác cho phn ng oxi hóa pha lng
  se m ra kh nang ng dng phýõng pháp này vào x lý nýc thi det nhuom nói
  riêng, nýc thi cha chât hu cõ khó phân h
  y sinh hc nói chung.
  Chính vì vay, chúng tôi ðã tiên hành nghiên cu nham tìm ra loi xúc tác phù
  h
  p vi ðiêu kien Viet Nam cho quá trình oxi hóa pha lng ðe x lý chât hu cõ
  khó phân h
  y sinh hc là thuôc nhuom hot tính trong nýc thi det nhuom t các
  loi quang cha oxit kim loi chuyen tiêp có san Viet Nam.
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/7140484547454442/Le Nga.pdf[/charge]

  Xem Thêm: Nghiên cứu xúc tác oxi hóa pha lỏng để xử lý chất hữu cơ khó phân hủy sinh học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xúc tác oxi hóa pha lỏng để xử lý chất hữu cơ khó phân hủy sinh học sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Lan Chip, ngày 21-09-2011 lúc 18:48.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status