Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xác tác Pt và Ag / MCM-41

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xác tác Pt và Ag / MCM-41

  MỞ ÐÂU

  1. Đã tổng hợp thành công MCM-41 và Me/MCM-41 (Me=Pt, Ag) với các hàm lượng 0,5%, 1,5%, 2,5% Pt; 0,5% Ag. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại như: XRD, TEM, EDS, hấp phụ giải hấp N2 chứng minh sự phân tán thành công Pt, Ag dưới dạng nano trong mao quản MCM-41. Hàm lượng chính xác của Pt và Ag được xác định bằng AAS, EDS.
  2. Chế tạo canxi gluconat bằng phản ứng oxi hóa chọn lọc glucozơ ở điều kiện nhiệt độ 800C, tốc độ dòng không khí là 20 ml/phút, sử dụng Ca(OH)2 để chỉnh pH=9 và đồng thời chế tạo muối canxi gluconat trên xúc tác Pt/MCM-41 và Ag/MCM-41.
  3. Sản phẩm canxi gluconat được chứng minh bằng các phương pháp 1H-NMR, 13C-NMR, IR, MS, xác định nhiệt độ nóng chảy, AAS. Hàm lượng canxi gluconat là 98,98% và 101,59% đạt tiêu chuẩn Dược điển Mỹ USP 30.
  Vi mc tiêu tìm kiêm nguôn nguyên lieu hóa hc xanh ðe tng býc
  thay thê dân các nguôn nguyên lieu hóa th
  ch không tái sinh, các quá trình
  chuyen hóa cacbonhydrat thành sn pham
  ng dng là vân ðê ðýc nhiêu nhà
  nghiên c
  u và các to ch
  c khoa hc quan tâm[25]. Glucozõ là mot trong sô
  các cacbohydrat pho biên nhât và hien ðang là ðôi týng nghiên c
  u cho
  nhiêu quá trình chuyen hóa t
  o các sn pham có tính
  ng dng ða d
  ng và
  tinh vi nhý trong các ngành Y, Dýc, Công nghe Sinh hc.
  Viet Nam, hýng nghiên c
  u vê chuyen hoá các hp chât ðýng nói
  chung và glucozõ nói riêng thành các hp chât có giá tr
  ng dng hâu nhý
  còn rât mi m và chýa có nhiêu kêt qu. Gân ðây, viec nghiên c
  u chuyen
  hoá glucozõ thành các sn pham phc v cho công nghe hoá hc và hoá dýc
  ðang ðýc quan tâm ðac biet. Vien Hoá hc Công nghiep Viet Nam ðang thc
  hien ðê tài sn xuât sorbitol có ðo s
  ch cao phc v cho công nghiep dýc
  pham và tá dýc t glucozõ.
  Mot con ðýng chuyen hoá glucozõ khác rât ðýc quan tâm nghiên
  c
  u ðó quá trình oxi hoá chn lc t
  o thành axit gluconic. Hien nay, quá trình
  oxi hoá chn lc glucozõ t
  o axit gluconic và các sn pham muôi gluconat
  chýa có Viet Nam. Hàng nam trên thê gii axit gluconic ðýc sn xuât vi
  sn lýng ð
  t khong 100.000 tân/nam. Trong ðó, khong 60% sn pham thu
  ðýc ch yêu bang các quá trình sinh hoá oxi hóa vi tác nhân enzym (quá
  trình Aspergillus niger, filamenous fungi )[6,21,44,49]. Xúc tác enzym có
  ýu ðiem là tính ðac hieu, chn lc vi axit gluconic cao hõn các quá trình s
  dng xúc tác ðông the nhý HNO3, dung dch nýc Br2 có ðo chuyen hóa cao
  song t
  o nhiêu sn pham ca s oxi hoá cat m
  ch là các axit hu cõ ngan
  m
  ch. Quá trình s dng enzyme ðã ðýc thýõng m
  i hóa vi trình ðo công
  2
  nghe cao, enzym phi ðýc cô ðnh trên chât nên hay dùng ðó là các polymer,
  dan ðên xu hýng biên quá trình ðông the thành quá trình d the ðe de tách
  lo
  i enzym ra kh"i sn phan phn
  ng. Vay nên song song vi quá trình
  enzym, viec s dng các he xúc tác d the ðang ðýc quan tâm.
  Các kim lo
  i quý Pt, Ru, Au, Ag có nhiêu
  ng dng trong linh vc xúc
  tác, quang ðien t, vi ðien t và ðac biet là trong linh vc xúc tác[14,15]. T
  cuôi nhng nam 1960, platin ðýc biêt ðên nhý là xúc tác cho quá trình hyðro
  hóa và quá trình ðehyðro hóa [10,22]và ðac biet là thành phân xúc tác ðoc tôn
  trong quá trình refominh ðe sn xuât BTX (benzene, toluene, xilen) cho hóa
  hu cõ. Platin còn the hien kh nang oxi hoá chn lc ancol thành hp chât
  cacbonyl[12]. Các nghiên c
  u ca Ayumu Onda và các cong s cung ðã ðýa
  ra ho
  t tính m
  nh me ca khi s dng he Pt/C cho phn
  ng oxi hoá glucozõ
  cho sn pham chính là axit lactic(45%) và axit gluconic(45%)[8]. Bên c
  nh
  ðó xúc tác Ag cung ðýc quan tâm nhiêu cho quá trình epoxi hoá các nôi ðôi
  ðe sn xuât etilen oxit, etilen glycol, PEG. Trong công nghe dýc pham PEG
  ðýc dùng làm v" viên nang và cung là chât dan thuôc. Ðac biet xúc tác Ag
  ðang ðýc dùng cho công nghe sn xuât focmaldehit t methanol
  Sn pham ca quá trình oxi hóa chn lc glucozõ là axit gluconic và
  các muôi gluconat ðýc tha nhan là các chât bo sung dinh dý'ng cho thc
  pham ch
  c nang, các chât ph gia cho thc pham và ðô uông an toàn, ðýc s
  dng rong rãi My và Châu Âu [18, 51]. Canxi gluconat ðýc
  ng dng rât
  nhiêu trong linh vc dýc pham nhý dùng làm thuôc bo sung canxi (là lo
  i
  canxi cõ the de hâp thu nhât) ðe phòng và cha các benh vê thiêu canxi.
  Canxi gluconat tiêm (hàm lýng 9,47mg) còn ðýc dùng trong ðiêu tr h
  canxi huyêt trong các benh cân tang nhanh nông ðo ion canxi huyêt nhý: co
  giat do h
  canxi huyêt tr sõ sinh, h
  canxi huyêt do bù chât ðien gii. Canxi
  gluconat có the ðýc dùng nhý mot chât bù ðien gii, chât chông tang kali và
  3
  magiê huyêt. Nghiên c
  u mi ðây cho thây canxi gluconat là chât sinh ra
  kháng the ðôi vi benh ung thý ruot kêt, trc tràng [33].
  Vi nhng ðnh hýng khoa hc trên, noi dung ca luan van là “Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xác tác Pt và Ag / MCM-41”.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xác tác Pt và Ag / MCM-41
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xác tác Pt và Ag / MCM-41 sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Lan Chip, ngày 21-09-2011 lúc 18:52.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status