Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - thành phố Hồ Chí Minh

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - thành phố Hồ Chí Minh

  Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - thành phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
  1.1. LÝ DO CỦA VIỆC CHỌN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  1.2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 3
  1.3. CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4
  1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
  1.5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7
  1.6. Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 7
  CHƯƠNG 2: TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC
  VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG . 8
  2.1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 8
  2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành ngân hàng . 8
  2.1.2. Các loại tín dụng ngân hàng . 9
  2.1.3. Xác định lãi suất tín dụng . 10
  2.1.4. Qui trình tín dụng 13
  2.1.5. Bảo đảm tín dụng . 16
  2.2. TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 17
  2.3. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 19
  2.4. RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 27
  2.4.1. Định nghĩa rủi ro tín dụng ngân hàng . 27
  2.4.2. Các nhân tố hình thành rủi ro tín dụng . 27
  2.5. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DÀNH CHO
  KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN . 32
  CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH
  HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK TPHCM . 37
  3.1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ
  NHÂN TẠI VPBANK TPHCM 37
  3.2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
  VPBANK TPHCM 40
  3.3. CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
  VPBANK TPHCM HIỆN NAY 45
  3.3.1. Cho vay hỗ trợ kinh doanhluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu - sách về kinh doanh cá thể và tiêu dùng . 45
  3.3.2. Cho vay trả góp mua nhà, sửa chữa nhà 46
  3.3.3. Cho vay hỗ trợ du học 47
  3.3.4. Cho vay trả góp mua ô tô . 48
  3.3.5. Cho vay cầm cố cổ phiếu các ngân hàng thương mạiluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành thương mại 49
  3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
  VPBANK TPHCM THỜI GIAN VỪA QUA 50
  3.5. PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÌNH HUỐNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG
  VAY CÁ NHÂN TẠI VPBANK TPHCM 55
  3.5.1. Tình huống 1 . 56
  3.5.2. Tình huống 2 . 61
  3.5.3. Tình huống 3 . 65
  3.6. NHẬN ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG
  CÁ NHÂN TẠI VPBANK TPHCM HIỆN NAY 69
  3.6.1. Về qui trình tín dụng tại ngân hàng 70
  3.6.2. Về tính cạnh tranh của sản phẩm tín dụng so với các đối thủ cạnh tranh . 70
  3.6.3. Về những mặt yếu kém thể hiện qua số liệu hoạt động 73
  3.6.4. Về những vấn đề còn tồn tại thông qua kết quả phân tích một số tình huống
  phát sinh nợ quá hạn 74
  CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK TPHCM 77
  4.1. THAY ĐỔI MÔ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG THEO HƯỚNG ĐƠN GIẢN
  HÓA VÀ ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN . 77
  4.2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU CỤ THỂ ĐỐI
  VỚI TỪNG LOẠI SẢN PHẨM TÍN DỤNG MÀ KHÁCH HÀNG VAY CẦN
  PHẢI ĐÁP ỨNG . 81
  4.3. THƯỜNG XUYÊN ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN SẢN PHẨM TÍN DỤNG CỦA
  NGÂN HÀNG . 82
  4.4. CẢI CÁCH MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN
  HÀNG THEO HƯỚNG NGÀY CÀNG CHUYÊN MÔN HÓA QUI TRÌNH XỬ
  LÝ CÔNG VIỆC . 82
  4.5. XÂY DỰNG QUI TRÌNH QUẢN LÝ NỢ, THU HỒI NỢ CHẶT CHẼ 85
  4.6. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHÙ HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI
  TỪNG GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO SỰ THAY ĐỔI CỦA
  THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU . 85
  4.7. XÂY DỰNG CẨM NANG TÍN DỤNG VỚI NHẬN THỨC CHÍNH XÁC VỀ
  CÁC KHÁI NIỆM TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG . 86
  4.8. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
  ĐỒNG THỜI KẾT HỢP ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  VÀO HOẠT ĐỘNG ĐỂ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG,
  HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XÉT DUYỆT TÍN DỤNG 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status