Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Êa Nuỗl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk - Lăk

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Êa Nuỗl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk - Lăk

  MỤC LỤC


  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
  1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 2
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2
  PHẦN II: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 3
  2.1. Cơ sở khoa học. 3
  2.1.1. Cơ sở lý luận. 3
  2.1.2. Cơ sở thực tiễn. 6
  2.2. Phương pháp nghiên cứu. 9
  2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu. 9
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin. 9
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu. 10
  2.2.4. Phương pháp phân tích. 10
  PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 12
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 12
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên. 12
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 13
  3.1.3. Đánh giá tổng quát về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của xã. 21
  3.2. Kết quả nghiên cứu. 24
  3.2.1. Cơ cấu các hộ nông dân điều tra tại xã Êa Nuỗl 24
  3.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế nông hộ ở vùng nghiên cứu. 25
  3.2.3. Một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ ở xã Êa Nuỗl 52
  PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55
  4.1. Kết luận. 55
  5.2. Đề nghị 57
  5.2.1. Đối với địa phương 57
  5.2.2. Đối với người dân. 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO. 58


  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ


  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  Việt Nam là một nước thuần nông, có nhiều tiềm lực để phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh, với gần 70 triệu người sống ở nông thôn trong đó lao động nông nghiệp là 28 triệu người chiếm 78% về dân số và 70 % về lao động so với cả nước [14]. kinh tế hộ nông dân là một hình thức phổ biến, đang có vai trò, vị trí rất to lớn và là chủ thể quan trọng trong phát triển nông nghiệp và đổi mới nông thôn ở nước ta.
  Ở nước ta hiện nay bên cạnh những hộ nông dân đã làm giàu trên mảnh đất của mình vẫn còn tồn tại một bộ phận khá lớn hộ nông dân thiếu tính tự chủ và tâm lý ỷ lại trong sản xuất kinh doanh, điều kiện sản xuất còn rất khó khăn dẫn đến những khó khăn trong sản xuất và đói nghèo trong đời sống.
  Do vậy, vấn đề đặt ra cho nông nghiệp nông thôn hiện nay là phải phát triển nông nghiệp toàn diện, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm, mở rộng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm, khai thác có hiệu quả tiềm năng của nền nông nghiệp sinh thái, tăng nhanh lượng nông sản hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Để làm được điều đó trước hết cần đánh giá chính xác thực trạng kinh tế của hộ nông dân.
  Xã Êa Nuỗl, huyện Buôn Đôn là 1 xã nằm về phía Tây Nam của tỉnh Đăklăk, cách thành phố Buôn Ma Thuột chỉ 8 km [13], là nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, một địa bàn tuy có nhiều lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên trong phát triển nông nghiệp so với những khu vực khác trong cả nước, nhưng cũng còn kém phát triển về kinh tế - xã hội, đời sống của một bộ phận lớn dân cư còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân để đề xuất những giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề hết sức cần thiết.
  Xuất phát từ lý do đó, tôi chọn đề tài: "Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Êa Nuỗl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk " làm đề tài nghiên cứu.

  Xem Thêm: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Êa Nuỗl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk - Lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã Êa Nuỗl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk - Lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status