Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thị trường Bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thị trường Bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt Nam

  Lời nói đầu

  Thị trường Bất động sản cùng với thị trường vốn và thị trường lao động là các thị trường trung tâm trong nền kinh tế thị trường. kinh doanh BĐS là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia.
  ở nước ta, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thị trường BĐS được hình thành và phát triển ngày một mạnh mẽ. Tuy thị trường BĐS mới hình thành và nhưng đã từng bước góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, tăng cường hiệu quả và kinh doanh đất đai, nhà xưởng, bước đầu biến BĐS trở thành nguồn động lực quan trọng trong việc đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
  Ngày nay, thị trường BĐS đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống các loại thị trường, nền kinh tế quốc dân và nó có những đóng góp đáng kể vào việc ổn định và phát triển kinh tế ở nước ta trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đến nay thị trường BĐS ở nước ta đang trong giai đoạn manh nha nên còn nhiều hạn chế và khiếm khuyết cả về công tác quản lý và hoạt động của thị trường.
  Để hiểu rõ thêm về đặc diểm, vai trò, các hoạt dộng của thị trường BĐS, cũng như muốn vận dụng những kiến thức đã học có liên quan đến thị trường BĐS ở một phạm vi giới hạn nhằm dưa ra một số biện pháp khắc phục những tồn tại và hạn chế của thị trường BĐS trong nước, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường BĐS ở nước ta. Em đã chọn đề tài: “Thị trường Bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt Nam”.
  Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong bài viết là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Ngoài ra còn sử dụng tổng hợp các phương pháp khác như: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp hệ thống, phương pháp thống kê, điều tra nghiên cứu thực địa.
  Ngoài lời nói đầu và kết luận, đề án được chia làm 3 phần:
  I- Thị trường Bất động sản.
  II- Quá trình hình thành và phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt Nam.
  III- Một số giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường Bất động sản ở Việt Nam.
  Do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tế cũng như chiều sâu về kiến thức, bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là thầy Ngô Đức Cát đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề án này.

  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  I- Thị trường Bất động sản: 3
  1. Thị trường Bất động sản và đặc điểm của thị trường Bất động sản: 3
  1.1. Khái niệm thị trường Bất động sản: 3
  1.2. Đặc điểm của thị trường bất động sản. 4
  2. Vai trò của Thị trường Bất động sản: 5
  2.1. Thị trường Bất động sản là nơi thực hiện tái sản xuất các yếu tố sản xuất cho các nhà kinh doanh BĐS: 6
  2.2. Thị trường Bất động sản là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa xây dựng, mua bán BĐS cũng như mua bán nhà và mua bán quyền sử dụng đất: 6
  2.3. Thúc đẩy áp lực khoa học- kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng nhà ở (BĐS), bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất: 7
  2.4. Hoạt động của Thị trường BĐS Góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quản lý đất đai, nhà ở, các công trình công cộng và các cơ sở kinh tế- xã hội khác: 7
  2.5. phát triển thị trường BĐS góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao trình độ xã hội hoá trong sản xuất kinh doanh: 8
  2.6. Ngành kinh doanh BĐS nói chung, nhà đất nói riêng đòi hỏi nhiều vốn, sức hấp dẫn cao: 8
  3. Những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường BĐS: 8
  3.1. Trình độ phát triển sản xuất hàng hoá: 8
  3.2. Chế độ sở hữu ruộng đất: 9
  3.3. Chế độ quản lý ruộng đất và vai trò tác động của Nhà nước: 10
  3.4. Cầu về đất đai, nhà ở: 11
  II. Quá trình hình thành và phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam: 12
  1. Thị trường BĐS nước ta đã hình thành và đang phát triển sôi động với các hoạt động phong phú: 12
  1.1. Hoạt động chuyển đổi quyền sử dụng đất: 13
  1.2. Hoạt động mua bán các BĐS trên đất: 14
  1.3. Hoạt động cho thuê đất, thuê nhà, thuê văn phòng, thuê nhà xưởng sản xuất kinh doanh: 15
  2. Cung – Cầu về BĐS trên thị trường: 15
  2.1. Tổng cầu về BĐS: 15
  2.2. Tổng cung về BĐS: 17
  3. Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc hình thành và phát triển thị trường BĐS: 18
  4. Một số tồn tại của thị trường BĐS hiện nay ở nước ta: 19
  4.1. Thị trường BĐS không chính thức nổi lên là một thách thức với xã hội và quản lý Nhà nước: 19
  4.2. Hệ thống thông tin thị trường BĐS ở nước ta vẫn chưa đầy đủ, thiếu minh bạch và khó tiếp cận: 20
  4.3. Thị trường BĐS của nước ta vẫn nhỏ về quy mô tương đối và bị bóp méo về quan hệ cung cầu và giá cả: 20
  4.4. Tổ chức hoạt động dịch vụ môi giới BĐS hình thành và phát triển tự phát: 20
  4.5. kinh doanh phát triển đất, phát triển BĐS đã hình thành nhưng chưa bình đẳng giữa các thành phần kinh tế: 21
  4.6. Chính sách và biện pháp tài chính của Nhà nước chưa đủ mạnh để thúc đẩy phát triển thị trường BĐS: 21
  4.7. Quản lý Nhà nước về BĐS còn nhiều yếu kém: 22
  III- Một số giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam: 24
  1. Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam trong thời gian tới: 24
  1.1. Không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất trước luật đất đai năm 1993 không do Nhà nước giao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 24
  1.2. Cho phép các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước tự sắp xếp lại trụ sở làm việc theo huớng các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp không hoạt động ở lĩnh vực thương mại, ngân hàng, tài chính, dịch vụ di chuyển khỏi các trung tâm thương mại và dịch vụ đô thị: 25
  1.3. Thành lập doanh nghiệp phát triển đất: 26
  1.4. Bỏ Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 26
  1.5. Một biện pháp nữa đó là thành lập trung tâm định giá BĐS: 27
  2. Tăng cường hiệu quả và năng lực quản lý của Nhà nước đối với thị trường BĐS: 27
  2.1. Như trên đã trình bày, một hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường BĐS ở Việt Nam là thiếu hụt hệ thống cơ quan chuyên trách quản lý BĐS: 27
  2.2. Cần phải đẩy nhanh tiến độ hợp thức hoá các quyền BĐS bằng cách nhanh chóng ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 60/ CP của Chính phủ theo hướng sau: 28
  2.3. Phải đưa ra một nguyên tắc định giá đất đai khoa học và chính sách đền bù giải toả nhất quán: 28
  Kết luận 30
  Tài liệu tham khảo 31

  Xem Thêm: Thị trường Bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thị trường Bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status