Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tác động của gia nhập WTO đối với thương mại mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của gia nhập WTO đối với thương mại mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ

  Nghiên cứu về xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ là vấn không mới, song đề tài ”Tác động của gia nhập WTO đối với thương mại mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ” với tiếp cận của học phần kinh tế thương mại cũng đã đạt được những thành công bước đầu. Tác giả đã khái quát được một số lý luận cơ bản về thương mại hàng thủy sản xuất khẩu: khái niệm mặt hàng thủy sản; quan niệm về thương mại hàng thủy sản và các yếu tố khách quan và chủ quan tác động tới thương mại hàng thủy sản; vai trò của thương mại hàng thủy sản đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trên cơ sở thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các quốc gia trên thế giới đặc biệt là sang thị trường Mỹ từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO, đề tài tập trung vào đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của gia nhập WTO đối với thương mại hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Qua đó đề xuất ra những phương hướng và giải pháp cho ngành thủy sản, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cũng như cho chính phủ nhằm phát triển thương mại mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ trong thời gian tới.  MỤC LỤC

  TÓM LƯỢC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA
  GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN
  CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 1
  1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1
  1.2. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu 2
  1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  1.5. Kết cấu đề tài 3
  CHƯƠNG II:TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỂ TÁC
  ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY
  SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 4
  2.1.Một số lý luận cơ bản về thương mại hàng thủy sản 4
  2.1.1. Mặt hàng thủy sản 4
  2.1.2. Đặc điểm thương mại hàng thủy sản 5
  2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng thủy sản 5
  2.1.4. Vai trò của thương mại hàng thủy sản với sự phát triển kinh tế
  xã hội Việt Nam 7
  2.2. Thị trường nhập khẩu thủy sản Mỹ 10
  2.2.1. Đặc điểm nhu cầu thủy sản của thị trường Mỹ 10
  2.2.2. Các thể chế của Mỹ đối với thuỷ sản nhập khẩu 11
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu ở Việt Nam 13
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO
  VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM SANG
  THỊ TRƯỜNG MỸ 15
  3.1. Phương pháp nghiên cứu 15
  3.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu 15
  3.1.2.Phương pháp phân tích dữ liệu 15
  3.2. Đánh giá khái quát thực trạng thương mại hàng thủy sản Việt Nam
  sang thị trường Mỹ 15
  3.2.1.Thực trạng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường
  Mỹ trước khi gia nhập WTO (2000 – 2006 ) 15
  3.2.2. Đánh giá tác động của gia nhập WTO với thương mại hàng thủy
  sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 19
  CHƯƠNG IV:CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
  THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ
  TRƯỜNG MỸ THỜI GIAN TỚI 26
  4.1. Các kết luận và phát hiện qua đánh giá tác động của việc gia nhập
  WTO với thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 26
  4.2. Các dự báo triển vọng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang
  thị trường Mỹ thời gian tới 27
  4.2.1. Những dự báo 27
  4.2.2. Định hướng phát triển thương mại hàng thủy sản giai đoạn
  2010 – 2012 28
  4.2.3. Định hướng phát triển thương mại hàng thủy sản đến năm 2020 29
  4.2.4.Nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển thương mại hàng thủy sản Việt
  Nam sang thị trường Mỹ trong thời gian tới 31
  4.3. Một số giải pháp phát triển thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang
  thị trường Mỹ 32
  4.3.1. Giải pháp về phía chính phủ 32
  4.3.2. Giải pháp đối với ngành thủy sản 33
  4.3.3. Giải pháp đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 35

  Xem Thêm: Tác động của gia nhập WTO đối với thương mại mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của gia nhập WTO đối với thương mại mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status