Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Công ty Cổ phần Bao bì dấu thực vật

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công ty Cổ phần Bao bì dấu thực vật

  MỤC LỤC
  I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3
  1.Tổ chức phát hành 3
  2.Tổ chức tư vấn 3
  II. CÁC KHÁI NIỆM 4
  III.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 5
  1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 5
  2. Cơ cấu tổ chức Công ty 6
  3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 6
  4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 9
  5. Danh sách công ty mẹ, và công ty con của tổ chức phát hành 9
  6. Hoạt động kinh doanh 9
  6.1 Sản lượng sản phẩm qua các năm 9
  6.2 Nguyên vật liệu 10
  6.3 Chi phí sản xuất và quản lý bán hàng 11
  6.4 Trình độ công nghệ 11
  6.5 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 13
  6.6 Hoạt động marketing 15
  6.7 Nhãn hiệu thương mại 16
  6.8 Danh mục các hợp đồng lớn đang được thực hiện 17
  7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 - 2005 17
  7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2004-2005 và quý I/2006 17
  7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 18
  8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 19
  8.1 Triển vọng phát triển của ngành 19
  8.2 Vị thế của Công ty trong ngành 22
  9. Chính sách đối với người lao động 23
  9.1 Thực trạng lao động 23
  9.2 Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 23
  10. Chính sách cổ tức 24
  11. Tình hình hoạt động tài chính 24
  11.1 Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2005 24
  11.2 Thu nhập bình quân của người lao động 24
  11.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 25
  11.4 Các khoản phải nộp theo luật định 25
  11.5 Trích lập các quỹ 25
  11.6 Thuế thu nhập doanh nghiệp 25
  11.7 Tổng dư nợ vay 26
  11.8 Tình hình công nợ hiện nay 26
  11.9 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 27
  12. HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 28
  13. Tài sản 34
  14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty trong giai đoạn 2006-2009 35
  15. Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 37
  16. Đánh giá Công ty theo mô hình SWOT (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) 38
  IV.CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH 40
  1. Loại cổ phiếu. 40
  2. Mệnh giá. 40
  3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. 40
  4. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến. 40
  5. Phương pháp tính giá 40
  6. Phương thức phân phối 41
  7. Thời gian phân phối cổ phiếu 41
  8. Đăng ký mua cổ phiếu 41
  8.1 Đối tượng tham gia đấu giá 41
  8.2 Điều kiện tham gia đấu giá 41
  8.3 Thời gian tiến hành việc đấu giá 42
  8.4 Hình thức đấu giá 43
  8.5 Nguyên tắc xác định giá bán 44
  8.6 Xử lý khi đợt phát hành không thành công 44
  8.7 Các quy định khác 44
  9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 45
  10. Các loại Thuế có liên quan 45
  11. ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu thông qua đấu giá 45
  12. Thông tin về đợt phát hành liên quan 45
  V. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 46
  1. Mục đích phát hành 46
  2. Phương án khả thi 46
  VI. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 52
  VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 53
  1. Tổ chức tư vấn phát hành 53
  2. Tổ chức kiểm toán 53
  3. Ý kiến của Tổ chức tư vấn về đợt phát hành 53
  VIII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 54
  1. Rủi ro về kinh tế 54
  2. Rủi ro về lãi suất 54
  3. Rủi ro về tỷ giá 54
  4. Rủi ro ngành 54
  5. Rủi ro về đợt phát hành 55
  IX. PHụ LụC
  1. Phụ lục I: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực vật
  2. Phụ lục II: Những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành
  3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực vật năm 2004 – 2005
  4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực quý I và quý II năm 2006
  5. Phụ lục V: Biên bản phúc đáp tài trợ dài hạn đầu tư năm 2006 của ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đối với Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực vật

  Xem Thêm: Công ty Cổ phần Bao bì dấu thực vật
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Cổ phần Bao bì dấu thực vật sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status