Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm phát triển Thương mại điện tử, Bộ Công Thương )

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm phát triển Thương mại điện tử, Bộ Công Thương )

  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành luận văn “ Phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Bộ Công Thương )” em đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong bộ môn Tác nghiệp, trường Đại học thương mại Hà Nội, các cán bộ chuyên gia của Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Bộ Công Thương.
  Em xin cảm ơn sự giúp đỡ này, đặc biệt là cảm ơn thầy Trần Hoài Nam – Bộ môn Tác nghiệp – người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp, ông Trần Hữu Linh – phó cục trưởng Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và các cán bộ của Trung tâm phát triển thương mại điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho em tiếp cận các tài liệu chuyên ngành để hoàn thành việc làm luận văn tốt nghiệp của em.
  Tuy nhiên, trong bài Luận văn này của em còn nhiều khiếm khuyết và thiếu sót, em mong được các thầy cô, các chuyên gia và các bạn đồng môn đóng góp thêm ý kiến.


  TÓM LƯỢC
  Internet ra đời thực sự là một cuộc cách mạng vĩ đại của nhân loại. Internet đã mang lại cho chúng ta một kho kiến thức mà không một thư viện, một bộ bách khoa toàn thư nào khác có thể so sánh được. Internet cũng là môi trường kinh doanh vô cùng hiệu quả và đây chính là xuất phát điểm để thương mại điện tử được ra đời.
  thương mại điện tử (TMĐT) trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh, con người có thể ngồi tại nhà để mua sắm mọi thứ theo ý muốn, cả người mua và người bán đều tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian. Để có thể đón bắt được cơ hội kinh doanh cũng như vượt qua thử thách trong thị trường kinh doanh toàn cầu thì việc nhanh chóng ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh đã được khẳng định là một chiến lược quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng loại hình này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tìm dối tác, mở rộng thị trường, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian
  Như vậy, thương mại điện tử có rất nhiều lợi ích trong đời sống xã hội của chúng ta cả về kinh tế, văn hóa và chính trị. Biết được tầm quan trọng đó hiện nay em đang tập trung vào nghiên cứu các vấn đề về thương mại điện tử để đưa ra các ý kiến, đề xuất của mình, đóng góp một phần nhỏ bé trong sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam.  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN 1
  TÓM LƯỢC 2
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 8
  DANH MỤC HÌNH VẼ 9
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 10
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 10
  1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI 12
  1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 12
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13
  1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 13
  CHƯƠNG 2
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH
  CUNG ỨNG DVKT 14
  2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 14
  2.1.1. thương mại điện tử 14
  2.1.2. Mô hình kinh doanh 16
  2.1.3. Mô hình nhà cung ứng nội dung 16
  2.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 17
  2.2.1. Các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh 17
  2.2.2. Các yếu tố của mô hình nhà cung ứng nội dung 19
  2.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 21
  2.3.1. Mô hình cung cấp nội dung thông tin và giải trí 21
  2.3.2. Sự phát triển của Báo mạng điện tử 22
  2.3.3. Các website cung cấp thông tin về thương mại điện tử của Việt Nam 25
  2.4. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 26
  CHƯƠNG 3
  CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ MÔ HÌNH NHÀ CUNG ỨNG TRÊN WEBSITE ECOMVIET.VN 27
  3.1. HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  3.1.1. Hệ thống phương pháp thu thập dữ liệu 27
  3.1.1.1. Phương pháp thứ cấp 27
  3.1.1.2. Phương pháp sơ cấp 28
  3.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN MÔ HÌNH NHÀ CUNG ỨNG NỘI DUNG 29
  3.2.1. Tổng quan tình hình liên quan đến mô hình nhà cung ứng nội dung 29
  3.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến mô hình nhà cung ứng nội dung 30
  3.2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong đến mô hình nhà cung ứng nội dung 31
  3.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỨ CẤP 34
  3.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ CẤP 36
  3.4.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm vấn đề nghiên cứu 36
  3.4.2. Kết quả tổng hợp đánh giá của chuyên gia 39
  CHƯƠNG 4
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT
  TRIỂN MÔ HÌNH NHÀ CUNG ỨNG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE ECOMVIET.VN 41
  4.1. CÁC PHÁT HIỆN VÀ KẾT LUẬN QUA QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 41
  4.1.1. Những kết quả đạt được 41
  4.1.2. Một số tồn tại và nguyên nhân 43
  4.1.3. Vấn đề cần giải quyết 45
  4.1.4. Vấn đề cần giải quyết 45
  4.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NHÀ CUNG ỨNG NỘI DUNG 45
  4.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới 45
  4.2.2. Định hướng của Trung tâm phát triển thương mại điện tử 46
  4.2.3. Phạm vi đề tài giải quyết 47
  4.3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NHÀ CUNG ỨNG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE ECOMVIET.VN 47
  4.3.1. Một số đề xuất,giải pháp phát triển mô hình cung ứng nội dung trên website ECOMVIET|Trang chu 47
  4.3.1.1. xây dựng nội dung cho mô hình cung ứng nội dung trên trên website ECOMVIET|Trang chu 47
  4.3.1.2. phát triển dịch vụ GTGT cho mô hình cung ứng nội dung trên website ECOMVIET|Trang chu 50
  4.3.1.3. xây dựng chiến lược quảng bá cho mô hình cung ứng nội dung TMĐT 52
  4.3.1.4. phát triển công tác nghiên cứu khách hàng và tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung 53
  4.3.1.5. Tăng cường nguồn nhân lực về TMĐT 55
  4.3.2. Một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước 55
  4.3.2.1. Nâng cao nhận thức đúng đắn và đầy đủ về thương mại điện tử ở các doanh nghiệp 55
  4.3.2.2. phát triển hạ tầng công nghệ TMĐT 56
  4.3.2.3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và đào tạo chính quy thương mại điện tử 56
  4.3.2.4. Đẩy mạnh triển khai các văn bản pháp luật về thương mại điện tử 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  CÁC PHỤ LỤC 58
  PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA 59
  PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 62
  PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU THỨ CẤP 65
  PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU SƠ CẤP 67

  Xem Thêm: Phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm phát triển Thương mại điện tử, Bộ Công Thương )
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm phát triển Thương mại điện tử, Bộ Công Thương ) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status