Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ Thương mại điện tử thông qua trang web www.ecomviet.vn của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ Thương mại điện tử thông qua trang web www.ecomviet.vn của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,

  Lời cảm ơn
  Sau những năm tháng học tập, nghiên cứu, rèn luyện rất vất vả và nghiêm túc tại các trường Đại học, Cao đẳng, mặc dù sinh viên chúng em đã được thầy cô hướng dẫn, dạy dỗ, chỉ bảo rất tận tình, chu đáo nhưng việc học luôn phải đi đôi với hành. Vì thế, các trường Đại học, Cao đẳng luôn tổ chức những đợt thưc tập tại các doanh nghiệp để trang bị cho sinh viên chúng em những hành trang, những kinh nghiệm thực tế và có cơ hội hình thành những kỹ năng làm việc cho riêng mình để khi bước ra đời, đối mặt với công việc thực tế sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ. Việc thực tập và viết luận văn, chuyên đề tốt nghiệp là một việc hết sức cần thiết đối với sinh viên chúng em.
  Sau một thời gian được phân công thực tập và tìm hiểu, nghiên cứu tại Trung tâm phát triển thương mại điện tử, em đã tìm thấy cho mình được rất nhiều bài học quý báu, biết nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn, vận dụng những kiến thức đã được học ở trường và lựa chọn cho mình đề tài nghiên cứu như sau:
  “Hoàn thiện mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử thông qua trang web ECOMVIET|Trang chu của Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công thương”
  Qua quá trình nghiên cứu, viết luận văn, em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Trần Hoài Nam đã hướng dẫn, chỉ bảo cho em hết sức tận tình, chu đáo. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn Giám đốc Trung tâm phát triển thương mại điện tử, anh Trần Hữu Linh cùng toàn thể nhân viên trong Trung tâm đã tạo mọi điểu kiện tốt nhất cho em được thực tập, tiếp xúc với thực tế và có được kết quả nghiên cứu như ngày hôm nay.


  Tóm lược
  Việt nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, những cam kết song phương và đa phương với các điều khoản về mở cửa các giao dịch thương mại và hệ thống dịch vụ tài chính đồng thời với các yêu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng pháp lý, kỹ thuật và nghiệp vụ. Những lợi ích do thương mại điện tử mang tính hiện thực và nó thực sự là công cụ hữu hiệu trong việc rút ngắn khoảng cách về trình độ kinh tế – kỹ thuật và xã hội giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, việc nghiên cứu và triển khai nhanh chóng đồng bộ các giải pháp để đưa thương mại điện tử trở thành phương tiện giao dịch phổ biến và hiệu quả cho các cơ quan Chính phủ, Tổ chức kinh tế và mọi người dân, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước đang thực sự trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
  Bài khóa luận này sẽ báo cáo kết quả thực tập, nghiên cứu về mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử của Trung tâm phát triển thương mại điện tử, qua đó hoàn thiện và đưa mô hình vào gần với thực tế hơn nữa. Trên cơ sở đó, em xin đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Trung tâm phát triển thương mại điện tử để mô hình này ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

  Mục Lục

  Lời cảm ơn 1
  Tóm lược 2
  Mục Lục 3
  Danh mục từ viết tắt 6
  Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu 7
  1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài tài: 7
  1.1.1. Thực trạng phát triển của TMĐT hiện nay: 7
  1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài: 8
  1.2. Xác định và tuyên bố vấn đề: 9
  1.2.1. Giới thiệu chung về website ECOMVIET|Trang chu 9
  1.2.2. Hoạt động chủ yếu của website: 9
  1.2.3. Quá trình tìm hiểu và lí do chọn đề tài: 9
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu: 10
  1.4. Phạm vi nghiên cứu: 10
  1.5. Kết cấu luận văn: 11
  Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đề tài nghiên cứu 12
  2.1 Một số khái niệm cơ bản: 12
  2.1.1 Khái niệm về thương mại điện tử: 12
  2.1.2 Phân biệt thương mại điện tử và kinh doanh điện tử: 12
  2.1.3 Khái niệm Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử: 12
  2.2 Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu: 13
  2.2.1 Giới thiệu về mô hình kinh doanh: 13
  2.2.2 Các yếu tố cơ bản của một mô hình kinh doanh: 14
  2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu: 15
  2.3.1 Mô hình Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ TMĐT của Phần Lan (Finland): 15
  2.3.2 Mô hình Trung tâm hỗ trợ công nghệ TMĐT của Virgnia: 16
  2.3.3 Mô hình International Center for Electronic Commerce (ICEC) của Hàn Quốc: 17
  2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài: 18
  2.4.1 Phân tích mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ TMĐT nói chung: 18
  2.4.2 Mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ TMĐT của trang web ECOMVIET|Trang chu 20
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu 22
  3.1 Hệ thống các phương pháp nghiên cứu: 22
  3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu: 22
  3.1.2 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu: 25
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc phát triển mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ TMĐT: 26
  3.2.1 Tổng quan tình hình: 26
  3.2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên ngoài đến việc hoàn thiện mô hình hỗ trợ TMĐT tại Trung tâm: 29
  3.2.3 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong đến việc hoàn thiện mô hình: 32
  3.3 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu: 34
  3.3.1 Kết quả từ việc phân tích phiếu điều tra trắc nghiệm: 34
  3.3.2 Kết quả thu được từ bảng câu hỏi phỏng vấn: 40
  3.3.3 Kết quả thu được từ nguồn dữ liệu thứ cấp: 42
  Chương 4: Các kết luận và đề xuất 43
  4.1 Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu: 43
  4.1.1 Những kết quả đã đạt được của Trung tâm phát triển thương mại điện tử: 43
  4.1.2 Tồn tại, chưa giải quyết: 47
  4.1.3 Nguyên nhân: 48
  4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm thực hiện vấn đề: 49
  4.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới: 49
  4.2.2 Định hướng phát triển của Trung tâm: 49
  4.2.3 Phạm vi vấn đề giải quyết: 50
  4.3 Các đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển, hoàn thiện mô hình: 50
  4.3.1 Đối với Chính phủ: 50
  4.3.2 Đề xuất đối với Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công thương: 52
  Tài liệu tham khảo 55
  Phụ lục 1: Phiếu điều tra ý kiến 56
  Phụ lục 2: Bảng câu hỏi phỏng vấn 59
  Phụ lục 3: Hệ thống hình vẽ phân tích từ dữ liệu điều tra 61
  sơ cấp bằng phần mềm SPSS 61
  Hình 1: Mức độ uy tín của trang web 61
  Hình 2: Tần xuất cập nhật thông tin 62
  Hình 3: Phương thức các doanh nghiệp biết đến trang web EcomViet 63
  Hình 4: Hoạt động xúc tiến điện tử thường được sử dụng 64
  Hình 5: Mức độ quan tâm tới việc kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện mô hình 65
  Hình 6: Dịch vụ chưa hoàn thiện và cần phát triển 66
  Hình 7: Mức độ cần thiết hoàn thiện mô hình 67
  Hình 8: Dịch vụ cần bổ sung 68
  Hình 9: Khó khăn khi hoàn thiện mô hình 69
  Phụ lục 4: Hệ thống bảng biểu 70
  Bảng 1: Các khái niệm thương mại điện tử dưới các góc độ khác nhau 70
  Bảng 2: Các yếu tố cơ bản của một mô hình kinh doanh 71
  Bảng 3: Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử B2B 72

  Xem Thêm: Hoàn thiện mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ Thương mại điện tử thông qua trang web www.ecomviet.vn của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện mô hình nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ Thương mại điện tử thông qua trang web www.ecomviet.vn của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status