Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển mô hình bán lẻ điện tử “phố Internet” trên website 25h.vn

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển mô hình bán lẻ điện tử “phố Internet” trên website 25h.vn

  LỜI CẢM ƠN
  Vào đầu thế kỷ XX, việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, internet và các mạng viễn thông khác đã xuất hiện và trở lên phổ biến, đó chính là thương mại điện tử (TMĐT).
  Tuy mới xuất hiện nhưng TMĐT đã mang lại những lợi ích to lớn và ngày càng nhận được sự quan tâm của Chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Với các mô hình kinh doanh của mình, TMĐT đang trở thành một công cụ hữu hiệu trong quá trình toàn cầu hoá và trong xây dựng nền kinh tế số.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Truyền hình Hà Nội (HiTV), tác giả có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về một mô hình thương mại điện tử B2C cụ thể: internet malls; về những gì mà Công ty đã đạt được cùng những tồn tại chưa làm được của mô hình này. Luận văn “phát triển mô hình bán lẻ điện tử “phố Internet” trên website 25h.vn” mà tác giả thực hiện mong muốn đưa ra một số đóng góp cho sự phát triển của mô hình internet malls tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Truyền hình Hà Nội nói riêng và cho các mô hình thương mại điện tử Việt Nam nói chung.
  Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty cùng các anh chị làm việc tại Phòng thương mại điện tử đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực tập và tìm hiểu về mô hình tại Công ty. Tác giả cũng xin cảm ơn PGS TS. Nguyễn Văn Minh đã nhiệt tình chỉ bảo để tác giả có thể hoàn thành luận văn này.  TÓM LƯỢC
  thương mại điện tử là một thuật ngữ không còn xa lạ với các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đó là một phương thức tiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. Ở Việt Nam, TMĐT xuất hiện với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau như sàn giao dịch TMĐT, cổng TMĐT, đấu giá trực tuyến TMĐT giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý, giấy tờ; giúp cập nhật thông tin và chăm sóc khách hàng tốt hơn; tăng sự linh hoạt trong giao dịch kinh doanh .
  Website 25h.vn của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Truyền hình Hà Nội (HiTV) được xây dựng theo mô hình bán lẻ điện tử “phố internet” (internet malls). Bên cạnh những kết quả mà Công ty đã đạt được, việc ứng dụng mô hình này vẫn còn một số hạn chế. Chính vì vậy, với đề tài “phát triển mô hình bán lẻ điện tử “phố internet” trên website 25h.vn”, trên cơ sở lý luận về mô hình và thực trạng việc triển khai mô hình tại Công ty HiTV, tác giả đã đưa ra một số giải pháp cho Công ty và kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước nhằm phát triển hơn mô hình TMĐT này.
  Những vấn đề được đưa ra trong đề tài bao gồm:
  ã Hệ thống hoá lý luận về mô hình bán lẻ điện tử internet malls: đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình kinh doanh, về bán lẻ điện tử và về mô hình “phố internet”
  ã Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài tới sự phát triển của mô hình tại Công ty. Sử dụng các phương pháp định lượng và định tính để phân tích và xử lý dữ liệu nhằm đánh giá về thực trạng triển khai mô hình “phố internet” của Công ty.
  ã Theo những dữ liệu đã được xử lý để nêu lên những kết quả đạt được cũng những tồn tại, hạn chế trong quá trình ứng dụng mô hình tại Công ty. Căn cứ theo nguyên nhân của những hạn chế để dự đoán triển vọng phát triển trong thời gian tới; đưa ra một số giải pháp và đề xuất cho sự phát triển của mô hình trong giai đoạn tiếp theo:
  o Đối với Công ty: phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ; mở rộng hình thức thanh toán TMĐT; mở rộng danh mục mặt hàng và làm hấp dẫn thêm thông tin sản phẩm trên website; đầu tư cho phương tiện vận chuyển; tiếp tục đầu tư cho quảng cáo và tổ chức sự kiện.
  o Đối với các cơ quan Nhà nước: hoàn thiện môi trường pháp lý; hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM LƯỢC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH “PHỐ INTERNET” TRÊN WEBSITE 25H.VN
  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp
  Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH BÁN LẺ ĐIỆN TỬ “PHỐ INTERNET” (INTERNET MALLS)
  2.1 Một số khái niệm cơ bản
  2.1.1 Mô hình kinh doanh
  2.1.2 Bán lẻ
  2.1.3 Bán lẻ điện tử
  2.2 Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
  2.2.1 Các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh
  2.2.2 Các yếu tố cơ bản của bán lẻ điện tử
  2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu
  2.4 Một số vấn đề lý luận về mô hình bán lẻ điện tử “phố internet” (internet malls)
  2.4.1 Phân loại các mô hình kinh doanh của bán lẻ điện tử
  2.4.2 Phân loại mô hình kinh doanh phố internet (internet malls)
  2.4.3 Các yếu tố cơ bản của mô hình internet malls
  2.4.3.1 Các tiêu chí để xác định một internet malls
  2.4.3.2 Các vấn đề mà người mua và người bán quan tâm trên một internet
  malls
  2.4.3.3 Quy trình của các đối tượng khi tham gia vào một internet malls
  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  3.1 Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu về thực trạng phát triển mô hình bán lẻ điện tử internet malls 20
  3.1.1 Các phương pháp thu thập dữ liệu
  3.1.2 Các phương pháp xử lý dữ liệu
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu
  3.2.1 Tổng quan tình hình liên quan đến vấn đề nghiên cứu
  3.2.1.1 Tổng quan tình hình liên quan tới vấn đề nghiên cứu trên thế giới và
  tại Việt Nam
  3.2.1.2 Vài nét khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Truyền hình
  Hà Nội (HiTV)
  3.2.1.3 Thực trạng phát triển mô hình “phố internet” trên website 25h.vn

  3.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phát triển mô hình
  internet malls trên website 25h.vn
  3.2.2.1 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài
  3.2.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong
  3.3 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu
  3.3.1 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp
  3.3.2 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp
  Chương 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH “PHỐ INTERNET” TRÊN WEBSITE 25H.VN
  4.1 Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu
  4.1.1 Các kết quả đạt được
  4.1.2 Những tồn tại chưa được giải quyết
  4.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại trên
  4.1.3.1 Nguyên nhân chủ quan
  4.1.3.2 Nguyên nhân khách quan
  4.1.4 Những vấn đề cần giải quyết
  4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết về phát triển mô hình internet malls trên website 25h.vn
  4.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới
  4.2.2 Định hướng phát triển của Công ty
  4.2.3 Phạm vi vấn đề giải quyết
  4.3 Một số đề xuất, kiến nghị về phát triển mô hình internet malls trên website 25h.vn
  4.3.1 Một số đề xuất, giải pháp phát triển mô hình tại Công ty
  4.3.1.1 phát triển nguồn nhân lực
  4.3.1.2 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ
  4.3.1.3 Mở rộng hình thức thanh toán TMĐT
  4.3.1.4 Mở rộng danh mục mặt hàng và làm hấp dẫn thêm thông tin sản
  phẩm trên website
  4.3.1.5 Đầu tư cho phương tiện vận chuyển
  4.3.1.6 Tiếp tục đầu tư cho quảng cáo và tổ chức sự kiện
  4.3.2 Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước
  4.3.2.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý
  4.3.2.2 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ
  4.3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển mô hình bán lẻ điện tử “phố Internet” trên website 25h.vn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển mô hình bán lẻ điện tử “phố Internet” trên website 25h.vn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status