Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển phương thức TTĐT trong Ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển phương thức TTĐT trong Ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội

  TÓM LƯỢC

  ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội là một tổ chức hoạt động tài chính- ngân hàng, cung cấp các dịch vụ,các phương thức thanh toán, trong đó có cả TTĐT. Đây là một phương thức khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng đang ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế đang ngày càng có xu hướng hiện đại hoá như hiện nay. Biết được tầm quan trọng của phương thức thanh toán này ngân hàng NN&PT NT nói chung và chi nhánh Hà Nội nói riêng đã và đang ngày càng phát triển các phương thức TTĐT nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh với các ngân hàng khác.
  Trong quá trình thực tập ở ngân hàng NN&PT NT Hà Nội em đã tìm hiểu được phần nào những phương thức TTĐT của ngân hàng. Vì vậy em đã mạnh dạn chọn đề tài luận văn của mình là “ phát triển phương thức TTĐT trong ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội “
  Nội dung luận văn tốt nghiệp của em gồm 4 chương:
  Chương I : Tổng quan nghiên cứu
  Chương này tập trung chủ yếu vào việc giải thích tính cấp thiết của việc phát triển các phương thức TTĐT, xác lập và tuyên bố vấn đề phát triển các phương thức TTĐT, đề ra các mục tiêu của bài luận văn
  Chương II: : Một số lý luận cơ bản về các phương thức TTĐT trong ngân hàng thương mại
  Tập trung đưa ra khái niệm về TTĐT, quy trình TTĐT, các phương thức TTĐT, các đặc điểm, lợi ích mà TTĐT mang lại và đồng thời đề cập tới tổng quan tình hình nghiên cứu của các năm trước về đề tài này
  Chương III: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển các phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội
  Tập trung đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển các phương thức TTĐT của ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hà Nội. Đưa ra các kết quả phân tích xử lý dữ liệu của phiếu điều tra và các dữ liệu thứ cấp thu được trong quá trình thực tập để rút ra những tồn tại cũng như những điều cần phát huy trong TTĐT tại ngân hàng
  Chương IV: Kết luận và đề xuất với các phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội
  Tập trung đi sâu vào việc rút ra kết luận từ phần xử lý dữ liệu, từ đó đưa ra một số giải pháp chính yếu nhằm phát triển các phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM LƯỢC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Chương I : Tổng quan nghiên cứu đề tài 1
  1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu. 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.5. Kết cấu luận văn 4
  Chương II. Một số lý luận cơ bản về các phương thức TTĐT trong các ngân hàng thương mại 5
  2.1. Tổng quan về Thanh toán Điện Tử 5
  2.1.1. Khái niệm về thanh toán điện tử 5
  2.1.2. Các phương thức thanh toán điện tử 5
  2.1.3. Quy trình thanh toán điện tử 5
  2.1.4. Lợi ích của thanh toán điện tử 6
  2.2. Tình hình nghiên cứu đề tài 7
  2.3. Phân định nội dung và phạm vi nghiên cứu đề tài 8
  2.3.1. Các hệ thống thanh toán điện tử 8
  2.3.1.1. Hệ thống chuyển tiền điện tử trong cùng hệ thống ngân hàng. 8
  2.3.1.2. Hệ thống thanh toán điện tử đa ngân hàng. 8
  2.3.1.3. Hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế qua SWIFT. 10
  2.3.2. Các phương tiện thanh toán điện tử 10
  2.3.2.1. Các loại thẻ. 10
  2.3.2.2. Séc điện tử 12
  2.3.2.3. Thanh toán qua thư điện tử P2P 13
  2.3.2.4. Tiền Điện Tử. 14
  2.3.3. Hệ thống ngân hàng điện tử và Dịch vụ E-Banking. 15
  2.3.3.1. Dịch vụ ngân hàng tại nhà (Home- banking) 15
  2.3.3.2.Dịch vụ ngân hàng tự động qua điện thoại (Phone-Banking) 16
  2.3.3.3. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua mạng điện thoại di động (Mobile – banking) 17
  2.3.3.4. Internet – Banking 18
  2.3.3.5. Kiosk – Banking 20
  Chương III : Phương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển các phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội 21
  3.1. Phương pháp nghiên cứu 21
  3.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu 21
  3.1.1.1.Thu thập dữ liệu sơ cấp: 21
  3.1.1.2. Thu thập dữ liệu thứ cấp 22
  3.1.2. Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu về thực trạng phát triển phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội. 22
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển các phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội 22
  3.2.1. Thực trạng phát triển phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT Nông Thôn chi nhánh Hà Nội. 22
  3.2.1.1. Sơ lược về ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội 22
  3.2.1.2. Tình hình phát triển hệ thống TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội 24
  3.2.1.3. Tình hình phát triển các phương tiện TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội. 25
  3.2.1.4. Các dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội 30
  3.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài 32
  3.2.2.1 Ảnh hưởng của yếu tố môi trường vĩ mô đến việc phát triển các phương thức TTĐT 32
  3.2.2.2. Môi trường cạnh tranh nghành 35
  3.2.3 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong 36
  3.2.3.1. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật công nghệ 36
  3.2.3.2. Hạ tầng bảo mật cho TTĐT 36
  3.2.3.3. Nguồn nhân lực 37
  3.3. Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu 37
  Chương IV. Kết luận và đề xuất với các phương thức thanh toán điện tử tại ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội 41
  4.1 Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu 41
  4.1.1. Những kết quả đã đạt được 41
  4.1.2.Tồn tại chưa giải quyết 41
  4.1.3. Nguyên nhân 42
  4.1.4. Vấn đề cần giải quyết 44
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề phát triển các phương thức TTĐT 44
  4.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới. 44
  4.2.2 Phạm vi vấn đề giải quyết 48
  4.3 Các đề xuất, kiến nghị với vấn đề nghiên cứu, giải pháp phát triển, hoàn thiện các phương thức TTĐT tại ngân hàng NN&PT NT Hà Nội 48
  4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 48
  4.3.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 48
  4.3.1.2. xây dựng hạ tầng cơ sở Công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin. 49
  4.3.1.3. Đẩy nhanh việc xây dựng mạng thông tin quốc gia, bao gồm hệ thống viễn thông và Internet. 49
  4.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 50
  4.3.2.1. phát triển hệ thống thanh toán điện tử 50
  4.3.2.2. phát triển phương tiện thanh toán điện tử 50
  4.3.3. Kiến nghị với ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội 52
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  PHIẾU ĐIỀU TRA
  BẢNG CÂU HỎI
  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG kinh doanh CỦA DOANH NGHIỆP
  BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

  Xem Thêm: Phát triển phương thức TTĐT trong Ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển phương thức TTĐT trong Ngân hàng NN&PT NT chi nhánh Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status