Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần SaraJP

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần SaraJP


  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1 .NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 3

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3

  1.1.1.Giới thiệu chung về tập đoàn Sara . 3

  1.1.2.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần SaraJP . 3

  1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 5

  1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm . 5

  1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm . 7

  1.2.3. Tổ chức sản xuất của công ty. 10

  1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 15

  1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 19

  1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 21

  1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 21

  1.5.2.Hệ thống chứng từ kế toán . 22

  1.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán . 23

  1.5.4. Hệ thống sổ kế toán . 23

  1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 26

  CHƯƠNG 2 .THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SARAJP 28

  2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 28

  2.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 28  2.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 30

  2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty . 31

  2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 31

  2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 40

  2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 47

  2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 57

  2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần SaraJP . 59

  2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 59

  2.3.2. Tính giá thành sản phẩm 59

  CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SARAJP 65

  3.1. Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 65

  3.1.1 Những ưu điểm 65

  3.1.2Những tồn tại . 69

  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 71

  KẾT LUẬN 80

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


  BHXH Bảo hiểm xã hội

  BHYT Bảo hiểm y tế

  BP Bộ phận

  CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp

  CPSXC Chi phí sản xuất chung

  KDDA Kinh doanh dự án

  KDPP Kinh doanh phân phối

  KH Khách hàng

  KPCĐ Kinh phí công đoàn

  HCKD Hành chính kinh doanh

  HĐ Hợp đồng

  NVL Nguyên vật liệu

  PX Phân xưởng

  TK Tài khoản

  SP Sản phẩm

  DANH MỤC SƠ ĐỒ


  STT Tên sơ đồ Trang

  1 Sơ đồ 1.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất 10

  2 Sơ đồ 1.2: Qui trình lập kế hoạch sản xuất, bán hàng của Công ty. 12

  3 Sơ đồ 1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 16

  4 Sơ đồ 1.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 19

  5 Sơ đồ 1.5. Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung 23

  6 Sơ đồ 1.6. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 24

  7 Sơ đồ 1.7. Trình tự kế toán chi phí sản xuất 26


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  STT Tên bảng biểu Trang

  1 Biểu 1.1. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qua các năm 8

  2 Biểu 2.1. Bảng tóm tắt các hợp đồng kinh tế tháng 12/2008 29

  3 Biểu 2.2. Phiếu nhập kho. 33

  4 Biểu 2.3. Phiếu xuất kho 34

  5 Biểu 2.4. Bảng kê nhập NVL 35

  6 Biểu 2.5. Bảng kê xuất NVL 36

  7 Biểu 2.6. Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn nguyên vật liệu 37

  8 Biểu 2.7. Sổ chi tiết tài khoản 621 38

  9 Biểu 2.8. Sổ tổng hợp tài khoản 621 39

  10 Biểu 2.9 Bảng chấm công tháng 12 năm 2008. 42

  11 Biểu 2.10. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 42

  12 Biểu 2.11. Bảng thanh toán tiền cho nhân viên đi công trường. 43

  13 Biểu 2.12. Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 44

  14 Biểu 2.13. Sổ chi tiết tài khoản 6221 45

  15 Biểu 2.14. Sổ tổng hợp tài khoản 622 46

  16 Biểu 2.15. Sổ chi tiết TK 6271 48

  17 Biểu 2.16. Phiếu xuất kho nhiên liệu ở nhà máy 49

  18 Biểu 2.17. Phiếu kế toán 50

  19 Biểu 2.18. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 52

  20 Biểu 2.19. Phiếu chi 53

  21 Biểu 2.20. Sổ chi tiết TK 6277 54

  22 Biểu 2.21. Sổ tổng hợp tài khoản 627 55

  23 Biểu 2.22. Trích nhật ký chung. 56

  24 Biểu 2.23. Sổ tổng hợp tài khoản 154 58

  25 Biểu 2.24. Thẻ tính giá thành sản phẩm 62

  26 Biểu 2.25. Thẻ tính giá thành sản phẩm 63

  27 Biểu 2.26. Thẻ tính giá thành sản phẩm 64


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần SaraJP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần SaraJP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status