Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG


  Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại công ty thông tin di động (vms)

  Mục lục

  Danh mục các chữ cái viết tắt

  Danh mục sơ đồ, bảng, biểu

  Lời mở đầu

  Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS) 1

  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Thông tin di động (VMS) 1

  1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Thông tin di động (VMS) 4

  1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 8

  1.4 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Thông tin di động. 10

  1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Thông tin di động. 10

  1.4.2 Hệ thống chứng từ 13

  1.4.3 Chế độ tài khoản 15

  1.4.4 Hình thức ghi sổ: 16

  1.4.5 Báo cáo kế toán : 17

  1.4.6 Các phương pháp kế toán: 18

  Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS) 19

  2.1. Đặc điểm về chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại Công ty Thông tin di động (VMS). 19

  2.2. Kế toán chi phí 20

  2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 21

  2.2.1.1 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 21

  2.2.1.2 Giá vốn hàng hóa đã bán 29

  2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 32

  2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN) 36

  2.2.4 Kế toán chi phí tài chính 40

  2.3 Kế toán doanh thu 42

  2.3.1 Kế toán doanh thu viễn thông 43

  2.3.1.1 Kế toán doanh thu cước dịch vụ thông tin di động 43

  2.3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng hóa 51

  2.3.1.3 Kế toán doanh thu dịch vụ khác 52

  2.3.2 Kế toán doanh thu dịch vụ nội bộ 53

  2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 55

  2.5 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty. 56

  Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS) 59

  3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại Công ty Thông tin di động. 59

  3.1.1. Những ưu điểm 59

  3.1.1.1 Về hệ thống chứng từ 59

  3.1.1.2 Về hệ thống tài khoản 59

  3.1.1.3 Về hệ thống sổ kế toán 60

  3.1.1.4 Về hệ thống báo cáo kế toán 61

  3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân 62

  3.1.2.1 Về hệ thống chứng từ 62

  3.1.2.2 Về hệ thống tài khoản sử dụng trong việc hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả. 62

  3.1.2.3 Về hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả. 63

  3.1.2.4 Về hệ thống báo cáo sử dụng trong kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả. 63

  3.1.2.5 Những tồn tại khác 63

  Về tổ chức bộ máy kế toán 66

  3.2 Hoàn thiện kế toán, chi phí doanh thu và xác định kết quả tại Công ty Thông tin di động (VMS). 67

  3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán. 67

  3.2.2 Kiến nghị về tài khoản 68

  3.2.3 Kiến nghị về sổ kế toán. 68

  3.2.4 Kiến nghị về báo cáo kế toán dưới góc độ kế toán quản trị 69

  3.2.5 Các kiến nghị khác 73

  3.2.5.1 Kiến nghị về công tác hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả. 73

  3.2.5.2 Kiến nghị về tổ chức bộ máy kế toán 75

  3.2.5.3 Kiến nghị về bộ máy kế toán quản trị 76  Danh mục tài liệu tham khảo

  1. Bộ Tài chính – Quyết định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1.

  2. Bộ Tài chính – Quyết định số 89/2002/TT – BTC ngày 9 tháng 10 năm 2002 về hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1.

  3. Bộ Tài chính - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 về Chế độ kế toán doanh nghiệp.

  4. Bộ Tài chính – Thông tư số 53/2006/TT – BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006 về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

  5. Công ty Thông tin di động – Điều lệ Công ty Thông tin di động (VMS).

  6. PGS.TS Đặng Thị Loan, 2006, Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

  7. Luận văn khóa 44, 45, 45 Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  8. Các website: http://webketoan.vn/

  http://www.tapchiketoan.com/


  Xem Thêm: Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status