Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phẩn mềm qu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phẩn mềm qu


  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦM MỀM FAST 3

  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

  1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty 5

  1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 12

  1.3.1. Các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh 12

  1.3.2. Các bước thực hiện một dự án/hợp đồng lớn 13

  1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty 13

  1.4.1. Khái quát tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị 13

  1.4.2. Khái quát về chế độ kế toán tại đơn vị 14

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP FAST 20

  2.1. Đặc điểm về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 20

  2.2. Kế toán chi phí 22

  2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 22

  2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 32

  2.2.3. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 38

  2.2.4. Kế toán chi phí tài chính 44

  2.3. Kế toán doanh thu 46

  2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 53

  2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 56

  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP FAST 59

  3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 59

  3.1.1. Những ưu điểm 60

  3.1.2. Những tồn tại, nguyên nhân 67

  3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần phần mềm quản lí doanh nghiệp FAST 69

  3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán 69

  3.2.2. Kiến nghị về tài khoản kế toán 70

  3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán 71

  3.2.4. Kiến nghị về các báo cáo kế toán 72

  3.2.5. Các kiến nghị khác 74

  KẾT LUẬN 75

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  DANH MỤC SƠ ĐỒ


  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức các bộ phận, phòng ban chức năng 5

  Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức của văn phòng Hà Nội 8

  Sơ đồ 1.3: Qui trình sản xuất kinh doanh của công ty 12

  Sơ đồ 1.4: Tổ chức bộ máy phòng kế toán FHN. 14

  Sơ đồ 1.5:Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty 18

  Sơ đồ 2.1 : Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung và giá vốn hàng bán. 25

  Sơ đồ 2.2 : Qui trình kế toán chi phí sản xuất chung. 31

  Sơ đồ 2.3: Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng 34

  Sơ đồ 2.4: Hạch toán tổng hợp chi phí quản lí doanh nghiệp. 40

  Sơ đồ 2.5: Hạch toán tổng hợp chi phí tài chính. 44

  Sơ đồ 2.6: Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 47

  Sơ đồ 2.7: Qui trình ghi sổ nghiệp vụ bán hàng. 51

  Sơ đồ 2.8: Hạch toán tổng hợp tài khoản 9111 56

  Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán tài khoản 9119 57


  DANH MỤC BẢNG BIỂU


  Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty trong những năm gần đây 4

  Bảng 1.2: Các bước thực hiện một dự án/hợp đồng lớn 13

  Bảng 1.3: Hệ thống chứng từ của Công ty 15

  Bảng 1.4: Các bảng kê chứng từ 16

  Bảng 2.1: Sổ chi tiết tài khoản 632. 27

  Bảng 2.2: Sổ cái TK 632 28

  Bảng 2.3: Sổ tổng hợp chữ T của TK 632 28

  Bảng 2.4: Sổ chi tiết tài khoản chi phí bán hàng 36

  Bảng 2.5: Sổ cái của tài khoản 641 37

  Bảng 2.6: Sổ chi tiết tài khoản 642 42

  Bảng 2.7: Sổ cái của tài khoản 642 43

  Bảng 2.8: Sổ chi tiết tài khoản 635 45

  Bảng 2.9: Sổ Nhật kí bán hàng 50

  Bảng 2.10 : Sổ chi tiết TK 51239FSG 51

  Bảng 2.11: Sổ chi tiết tài khoản 531- hàng bán bị trả lại 55

  Bảng 2.12: Sổ chi tiết tài khoản xác định kết quả. 58

  Bảng 3.1: Báo cáo nhanh hàng tuần. 65

  Bảng 3.2: Báo cáo nhanh hàng tháng 66

  Bảng 3.3: Mẫu sổ chi tiết bán hàng. 72

  Bảng 3.4: Mẫu bảng tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng. 73

  Bảng 3.5: Bảng theo dõi các khoản nợ phải thu khó đòi 73


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phẩn mềm qu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phẩn mềm qu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status