Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng


  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

  1.1. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ của Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  1.1.1. Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghê ứng dụng

  1.1.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty

  1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  1.1.4. Các phương thức thanh toán 8

  1.2. Tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

  2.1. Kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

  2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

  2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

  2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

  2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

  2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

  2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

  2.3. Kế toán chi phí bán hàng

  2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

  2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng

  2.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 12

  2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

  2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

  2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp

  2.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp

  2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  2.5.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

  2.5.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

  PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

  3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng và phương hướng hoàn thiện

  3.1.1. Ưu điểm

  3.1.2. Nhược điểm

  3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  3.2.1. Về công tac quản lý bán hàng

  3.2.2. Về việc xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa

  3.2.3. Về chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ

  3.2.4. Về hạch toán các khoản phải thu khách hàng

  3.2.5. Về kế toán chi tiết sản phẩm

  3.2.6. Về phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho

  3.2.7. Về kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

  3.2.8. Về việc xác định kết quả tiêu thụ

  KẾT LUẬN


  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU


  Sơ đồ 1: Quy trình ghi sổ doanh thu bán hàng của Công ty

  Sơ đồ 2: Quy trình tổng hợp chi phí bán hàng tại Công ty

  Sơ đồ 3: Quy trình tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty


  Biểu số 1: Mẫu Đơn đặt hàng Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 2: Mẫu hóa đơn GTGT của Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 3: Mẫu phiếu xuất kho của Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 4: Mẫu phiếu thu của Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 5: Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 6: Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng tại

  Biểu số 7: Mẫu sổ cái Tài khoản 511 tại Công ty

  Biểu số 8: Bảng kê hàng xuất bán sản phẩm của Công ty

  Biểu số 9: Mẫu sổ chi tiết giá vốn hàng bán của

  Biểu số 10: Mẫu sổ cái Tài khoản 632 của Công ty Cổ phần nghệ ứng dụng

  Biểu số 11: Mẫu sổ chi tiết chi phí bán hàng của

  Biểu số 12: Mẫu bảng tập hợp chi phí bán hàng tại

  Biểu số 13: Mẫu Sổ Cái TK 641 tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 14: Mẫu sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp của

  Biểu số 15: Mẫu Sổ Cái TK 642 tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 16: Mẫu Sổ Cái TK 911 tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng

  Biểu số 17: Sổ nhật ký chung của Công ty


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status