Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN ổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty tnhh nhà nước một thành viên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty tnhh nhà nước một thành viên


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 3

  1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3

  1.2. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 6

  1.2.1. Chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh 6

  1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 9

  1.3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 14

  1.3.1. Quy trình công nghệ 14

  1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 16

  1.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 17

  1.4.1. Khái quát chung về bộ máy kế toán 17

  1.4.2. Đặc điểm của bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty và mối quan hệ của bộ phận này với các bộ phận khác trong phòng kế toán 20

  1.4.3. Đặc điểm về sổ sách, chứng từ và trình tự ghi sổ kế toán của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty 21

  1.4.3.1. Về chứng từ, sổ sách sử dụng 21

  1.4.3.2. Về trình tự ghi sổ kế toán 23

  1.5. ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY 24

  1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 24

  1.5.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 24

  1.5.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 24

  1.5.1.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 25

  1.5.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành 26

  1.5.2.1. Kỳ tính giá thành 26

  1.5.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản xuất 26

  1.5.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang 26

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 27

  2.1.KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 27

  2.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27

  2.1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty 27

  2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 29

  2.1.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

  2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 37

  2.1.2.1. Nội dung 37

  2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 37

  2.1.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38

  2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 43

  2.1.3.1. Nội dung và tài khoản sử dụng 43

  2.1.3.2. Kế toán chi phí sản xuất chung 44

  2.1.3.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 51

  2.2. ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 52

  2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty 52

  2.2.2. Quy trình tính giá thành 53

  2.3. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 55

  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 57

  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 57

  3.1.1. Những ưu điểm 57

  3.1.2. Những nhược điểm 59

  3.1.2.1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ 59

  3.1.2.2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 59

  3.1.2.3. Về hạch toán chi phí sản xuất chung 59

  3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 61

  3.2.1. Đối với việc tổ chức luân chuyển chứng từ 61

  3.2.2. Đối với công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 62

  3.2.3. Đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất chung 63

  KẾT LUẬN 64

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65


  Xem Thêm: ổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty tnhh nhà nước một thành viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty tnhh nhà nước một thành viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status