Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP cao su Sao Vàng (nhật ký chứng từ - ko lý

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP cao su Sao Vàng (nhật ký chứng từ - ko lý


  MỤC LỤC
  261129486" LỜI MỞ ĐẦU 1
  261129487" CHương I: 261129488" ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG . 2
  261129489" 1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng 2
  261129490" 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 2
  261129491" 1.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 3
  261129492" 1.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm 3
  261129493" 1.1.2.2. Đặc điểm về nguyên vật liệu. 3
  261129494" 1.1.2.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ. 4
  261129495" 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 6
  261129496" 1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 6
  261129497" 1.2.2 Đặc điểm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. 13
  261129498" 1.3. Đặc điểm tài sản cố định và đặc điểm tổ chức quản lý tài sản cố định tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 13
  261129499" 1.3.1. Đặc điểm tài sản cố định tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 13
  261129500" 1.3.2. Đặc điểm quản lý tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng 14
  261129501" 1.3.3. Chính sách quản lý tài sản cố định. 17
  261129502" 1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 18
  261129503" 1.4.1. Công tác tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 18
  261129504" 1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 21
  261129505" 1.4.2.1. Bộ phận kế toán tài sản cố định. 21
  261129506" 1.4.2.2. Về công tác vận dụng chế độ kế toán trong kế toán tài sản cố định. 21
  261129507" CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG. 25
  261129508" 2.1. Thực trạng kế toán biến động tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 25
  261129509" 2.1.1. Kế toán biến động tăng, giảm tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng 25
  261129510" 2.1.1.1 Kế toán chi tiết biến động tăng giảm tài sản cố định hữu hình. 25
  261129511" 2.1.1.2. Kế toán chi tiết giảm tài sản cố định hữu hình. 37
  261129512" 2.1.1.3 Qui trình ghi sổkế toán chi tiết tăng giảm tài sản cố định hữu hình. 44
  261129513" 2.1.2. Kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng 47
  261129514" 2.1.2.1. Kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định hữu hình. 47
  261129515" 2.1.2.2. Kế toán tổng hợp giảm tài sản cố định hữu hình. 48
  261129516" 2.2. Thực trạng kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng 50
  261129517" 2.2.1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 50
  261129518" 2.2.2 Qui trình hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình. 52
  261129519" 2.2.3 Qui trinh ghi sổ kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng 54
  261129520" 2.3. Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình. 55
  261129521" 2.3.1. Trường hợp sửa chữa thường xuyên tài sản cố định hữu hình. 55
  261129522" 2.3.1.1. Tài khoản sử dụng: 56
  261129523" 2.3.1.2. Phương pháp hạch toán: 56
  261129524" 2.3.2.2. Qui trình ghi sổ: 56
  261129525" 2.3.3. Sửa chữa lớn tài sản cố định hữu hình. 56
  261129526" 2.3.3.1. Các chứng từ sử dụng trong trường hợp này như sau: 56
  261129527" 2.3.3.2. Qui trình luân chuyển chứng từ như sau: 57
  261129528" 2.3.3.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán. 61
  261129529" CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG . 63
  261129530" 3.1. Đánh giá khái quát thực trạng công tác hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 63
  261129531" 3.1.1. Ưu điểm 63
  261129532" 3.1.1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty 63
  261129533" 3.1.1.2. Những ưu điểm trong công tác kế toán tài sản cố định hữu hình. 64
  261129534" 3.1.2. Nhược điểm 66
  261129535" 3.1.2.1. Những nhược điểm trong công tác quản lý tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 66
  261129536" 3.1.2.2. Những nhược điểm trong công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 66
  261129537" 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 68
  261129538" 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ hữu hình tại công ty. 68
  261129539" 3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 69
  261129540" 3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng. 70
  261129541" 3.2.4 Điều kiện thực hiện. 73
  261129542" KẾT LUẬN 75

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP cao su Sao Vàng (nhật ký chứng từ - ko lý
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP cao su Sao Vàng (nhật ký chứng từ - ko lý sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status