Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty cổ phần Licogi 13

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty cổ phần Licogi 13


  DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼTÊN BẢNGSố hiệuSố trang​ 1. Tóm tắt tài sản trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba năm vừa qua
  Bảng 01​ 3​ 2. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty
  Bảng 02​ 14​ 3 Danh mục thiết bị, xe máy thi công
  Bảng 03​ 21​ 4 Phân loại tài sản cố định theo đặc trưng kỹ thuật
  Bảng 04​ 22​ 5 Bảng tính và phân bổ khấu hao
  Bảng 05​ 48​ 6 Bảng phân tích biến động TSCĐ
  Bảng 06​ 54​ 7 Bảng phân tích tình hình đổi mới TSCĐ
  Bảng 07​ 55​ 8 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
  Bảng 08​ 56​ 9 Bảng phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành TSCĐ.
  Bảng 09​ 70​ 10.Bảng phân bổ khấu hao theo từng bộ phận, từng công trình
  Bảng 10​ 71​ 11. Thẻ TSCĐ
  Biểu 01​ 34​ 12. Sổ TSCĐ
  Biểu 02​ 35​ 13. Sổ nhật ký chung
  Biểu 03​ 43​ 14. Sổ cái tài khoản
  Biểu 04​ 44​ 15. Báo cáo tăng giảm TSCĐ
  Biểu 05​ 45​ 16. Sổ Nhật ký chung
  Biểu 06​ 49​ 16. Sổ cái TK
  Biểu 07​ 50​ 17. Sổ nhật ký chung
  Biểu 08​ 52​ 18. Sổ cái TK 2413
  Biểu 09​ 53​ 18. Mẫu sổ nhật ký chung
  Biểu 10​ 64​ 19. Mẫu sổ cái
  Biểu 11​ 65​ 20. Sổ theo dõi TSCĐ
  Biểu 12​ 67​ 21. Mẫu sổ nhật ký chung
  Biểu 13​ 68​ 22. Mấu sổ cái
  Biểu 14​ 68​ 23. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty
  Sơ đồ 01​ 5​ 24. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp
  Sơ đồ 02​ 10​ 25. Tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần Licogi 13
  Sơ đồ 03​ 12​ 26. Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty
  Sơ đồ 04​ 17​
  MỤC LỤC​ Trang​ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ
  29425804" LỜI MỞ ĐẦU 1
  29425805" PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 6
  29425806" 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần LICOGI 13. 6
  29425807" 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. 9
  29425808" 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 11
  29425809" 1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty. 11
  29425810" 1.3.2. Thị trường và một số công trình chủ yếu. 12
  29425811" 1.3.3. Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu. 13
  29425812" 1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 16
  29425813" 1.5. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 17
  29425814" 1.5.1. Tổ chức chứng từ kế toán. 18
  29425815" 1.5.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 18
  29425816" 1.5.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán. 20
  29425817" 1.5.4. Hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty. 23
  29425818" PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 24
  29425819" 2.1. Đặc điểm tài sản cố định và việc quản lý sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Licogi 13 24
  29425820" 2.1.1. Đặc điểm tài sản cố định của Công ty. 24
  29425821" 2.1.2. Công tác phân loại và quản lý TSCĐ tại Công ty Cổ phần LICOGI 13. 26
  29425822" 2.2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 27
  29425823" 2.2.1. Hạch toán chi tiết. 27
  29425824" 2.2.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ: 41
  29425825" 2.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ 50
  29425826" 2.3.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ. 50
  29425827" 2.3.2. Hạch toán chi tiết khấu hao TSCĐ. 51
  29425828" 2.3.3. Hạch toán tổng hợp khấu hao TSCĐ 53
  29425829" 2.4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 55
  29425830" 2.4.1. Sửa chữa nâng cấp TSCĐ: 55
  29425831" 2.4.2. Sửa chữa lớn TSCĐ. 55
  29425832" 2.5.Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 58
  29425833" PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 62
  29425834" 3.1. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13. 62
  29425835" 3.1.1. Nhận xét chung về công tác quản lý, công tác tổ chức sản xuất tại Công ty cổ phần Licogi 13 62
  29425837" 3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty. 63
  29425838" hiện vật Công ty. 63
  29425842" 3.1.3. Công tác tổ chức hạch toán TSCĐ. 65
  29425843" 3.2. Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13 70
  29425844" 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 70
  29425845" 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán. 70
  29425846" 3.2.3. Hoàn thiện công tác phân loại TSCĐ. 73
  29425847" 3.2.4. Hoàn thiện công tác tính khấu hao TSCĐ. 75
  29425848" 3.2.5. Kế toán quản trị TSCĐ 76
  29425849" 3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng, đổi mới TSCĐ. 78
  29425850" KẾT LUẬN 80
  PHỤC LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty cổ phần Licogi 13
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty cổ phần Licogi 13 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status