Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phầ


  MỤC LỤC​ Trang​ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  DANH MỤC BIỂU MẪU, SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1

  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI ------ 3

  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội 3

  1.1.1. Lịch sử hình thành . 3

  1.1.2. Quá trình phát triển của công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội . 4

  1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội 8

  1.2.1. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh . 8

  1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh xây dựng công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội 10

  1.2.3. Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội 13

  1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội . 17

  1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 17

  1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 20

  1.3.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán . 20

  1.3.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán . 21

  1.3.2.3. Tổ chức sổ kế toán . 21

  1.3.2.4. Tổ chức Báo cáo tài chính . 23

  PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI . 24

  2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội 24

  2.1.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội 24

  2.1.2. Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội 25 .

  2.2.Nội dung công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội . 26

  2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27

  2.2.1.1. Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27

  2.2.1.2. Quá trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu 28

  2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 38

  2.2.2.1. Đặc điểm chi phí nhân công trực tiếp . 38

  2.2.2.2. Quy trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 39

  2.2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . 49

  2.2.3.1. Đặc điểm chi phí máy thi công . 49

  2.2.3.2. Quy trình hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . 51

  2.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 59

  2.2.4.1. Đặc điểm chi phí sản xuất chung 59

  2.2.4.2. Quá trình hạch toán chi phí sản xuất chung . 60

  2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 64

  2.2.5.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 64

  2.2.5.2. Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang . 65

  2.2.5.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 68

  PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 71

  3.1. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội . 71

  3.1.1. Thành tựu đạt được trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 71

  3.1.1.1. Ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán . 71

  3.1.1.2. Ưu điểm trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 74

  3.1.2. Hạn chế của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 75

  3.1.2.1. Về nhân lực thực hiện công tác kế toán 75

  3.1.2.2. Về công tác chứng từ 76

  3.1.2.3. Về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 77

  3.1.2.4. Về việc đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 78

  3.1.2.5. Về việc thực hiện phương thức khoán 78

  3.2. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây tại Công ty Cổ phân xây dựng số 5 Hà Nội . 79

  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 79

  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện . 80

  3.2.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 80

  3.2.3.1. Về công tác tổ chức kế toán 80

  3.2.3.2. Về luân chuyển chứng từ kế toán . 81

  3.2.3.3. Về công tác hạch toán các khoản mục chi phí . 82

  3.2.3.4. Về đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 83

  3.2.3.5. Quản lý chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng cường hiệu quả của phương thức khoán . 85

  3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện . 86

  KẾT LUẬN 87

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status