Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện hạch toán kế toán Tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản c

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán kế toán Tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản c


  MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  LI M ĐẦU 1
  PHN I : GII THIU TNG QUAN V CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 9 2
  1. Tng quan v Công ty C phn Sông Đà 9 . 2
  1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2
  1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2
  1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty 3
  1.1.3. Những thành tựu đạt được trong quá trình kinh doanh 5
  1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần Sông Đà 9 . 8
  1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 9 12
  2. Đặc đim t chc công tác kế toán ca Công ty C phn Sông Đà 9 14
  2.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 14
  2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 18
  2.2.1. Chính sách, nguyên tắc kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 18
  2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ và tài khoản của Công ty: . 19
  2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty cổ phần Sông Đà 9 21
  2.2.4. Vận dụng hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9: 23

  PHN II: THC TRNG CÔNG TÁC K TOÁN TÀI SN C ĐỊNH TI CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 9. 24
  1. Đặc đim, phân loi và tính giá TSCĐ ti Công ty C phn Sông Đà 9 24
  1.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 24
  1.2. Phân loại TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 25
  1.2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện . 25
  1.2.2. Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng . 26
  1.2.3.Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành. . 27
  1.3. Tính giá TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 28
  2. Hch toán các nghip v ch yếu v biến động Tài sn c định ti Công ty C phn Sông Đà 9 . 28
  2.1. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 28
  2.1.1.Thủ tục, chứng từ kế toán sử dụng trong hạch toán TSCĐ 28
  2.1.2. Trình tự hạch toán TSCĐ . 29
  2.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 50
  2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng . 50
  2.2.2. Quy trình ghi sổ các nghiệp vụ kế toán tăng, giảm tài sản cố định 51
  3. Hch toán khu hao Tài sn cđịnh ti Công ty C phn Sông Đà 9 55
  3.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ đang áp dụng tại Công ty . 55
  3.2. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ tại Công ty tại Công ty Sông Đà 9 55
  4. Hch toán sa cha Tài sn cđịnh ti Công ty C phn Sông Đà 9 60
  4.1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 60
  4.2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch 61
  5. Đánh giá hiu qu qun lý và s dng TSCĐ ti Công ty CP Sông Đà 9 63
  PHN III : MT VÀI Ý KIN NHM NÂNG CAO CÔNG TÁC HCH TOÁN TÀI SN C ĐỊNH TI CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 9 67
  1. Đánh giá thc trng công tác qun lý, s dng và t chc hch toán kế toán TSCĐ ti Công ty C phn Sông Đà 9 67
  1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 67
  1.1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý TSCĐ tại Công ty. . 67
  1.1.2. Ưu điểm trong hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. 68
  1.2. Những nhược điểm trong hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 70
  2. Mt s gii pháp nhm nâng cao công tác kế toán ti Công ty C phn Sông Đà 9 72
  2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 72
  2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 72
  2.2.1. Đối với công tác hạch toán kế toán TSCĐ . 73
  2.2.2. Đối với việc tổ chức quản lý TSCĐ cà công tác đầu tư TSCĐ. 76
  2.2.3. Đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 78
  KT LUN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán Tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán Tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status