Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dự

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dự


  MỤC LỤC

  197737931" MỤC LỤC
  197737932" DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG
  197737933" LỜI MỞ ĐẦU 1
  197737934" CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM . 2
  197737935" 1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 2
  197737936" 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty VIWASEEN 2
  197737937" 1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh. 4
  197737938" 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 7
  197737939" 1.1.4. Đặc điểm quy trình sản xuất 11
  197737940" 1.1.4.1. Quy trình sản xuất 11
  197737941" 1.1.4.2. Đặc điểm quy trình công nghệ xây dựng công trình cấp thoát nước. 12
  197737942" 1.2. Đặc điểm công tác kế toán tại Tổng công ty VIWASEEN 13
  197737943" 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 13
  197737944" 1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán 17
  197737945" 1.2.2.1. Tổ chức vận dụng chứng từ. 17
  197737946" 1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản. 17
  197737947" 1.2.2.3. Tổ chức ghi sổ kế toán, và các báo cáo tài chính. 18
  197737948" CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM . 21
  197737949" 2.1. Khái quát về việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN 21
  197737950" 2.2. Thực trạng hợp nhất các Báo cáo tài chính tại Tổng công ty VIWASEEN 22
  197737951" 2.2.1. Chuẩn bị các Báo cáo tài chính trước khi hợp nhất 22
  197737952" 2.2.2. Hợp nhất các Báo cáo tài chính. 24
  197737953" 2.2.2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất 24
  197737954" 2.2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 42
  197737955" 2.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 47
  197737956" CHƯƠNG III: MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 51
  197737957" 3.1 Khái quát về việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam. 51
  197737958" 3.2 Một vài ý kiến về kỹ thuật lập, và phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN. 52
  197737959" 3.2.1. Về mặt kỹ thuật lập các Báo cáo tài chính hợp nhất. 52
  197737960" 3.2.2. Về phương pháp hợp nhất Báo cáo tài chính: 54
  197737961" 3.3 Một vài kiến nghị về cách thức xác định các giao dịch nội bộ, và phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính. 55
  197737962" 3.3.1 Thống nhất về khái niệm “Nội bộ” trong Tổng công ty VIWASEEN, xác định rõ phạm vi của nội bộ. Xây dựng một quy trình để loại trừ các giao dịch nội bộ và các khoản lãi, lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh. 55
  197737963" 3.3.2 Phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính. 56
  197737964" 3.3.2.1. Kiến nghị về phương pháp điều chỉnh các chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” và “Khoản đầu tư vào công ty con”. 56
  197737965" 3.3.2.2. Kiến nghị về phương pháp kế toán các khoản đầu tư tại các Công ty Liên kết, Liên doanh 57
  197737966" 3.3.2.3. Kiến nghị về xử lý khoản mục “Lợi ích của cổ đông thiểu số” Khi hợp nhất Báo cáo tài chính giữa các Công ty con và Công ty con của nó. 59
  197737967" 3.3.2.4. Kiến nghị về xử lý các khoản “Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tổng công ty VIWASEEN. 61
  197737968" 3.4. Kiến nghị về chế độ và chuẩn mực hiện hành về Báo cáo tài chính hợp nhất. 63
  197737969" KẾT LUẬN 65
  197737970" TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
  197737971" PHỤ LỤC 67


  Xem Thêm: Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dự
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dự sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status