Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới (ko lý luận, nhật ký

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới (ko lý luận, nhật ký


  LỜI NÓI ĐẦU

  Nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Hiện nay kề toán có một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh ghi chép và cung cấp thông tin kinh tế trung thực nhanh chóng, kịp thời khách quan có hệ thống về số liệu tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động tiền lương, kết quả sản xuất kinh doanh và phương pháp lợi nhuận giữa các doanh nghiệp.

  Thực hiện phương châm “ học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế”, Trường trung cấp công nghệ Thăng Long đã tạo điều kiện cho học sinh đi thực tế với các cơ sở để tìm hiểu, vận dụng nhiều kiến thức đã được học, đồng thời làm quen với cách ghi chép trên sổ sách kế toán để học hỏi các kinh nghiệm thực tế về công tác tài chính, kế toán tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Để từ thực tế chứng minh cho kiến thức đã học giúp chúng em củng cố và nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để khi ra trường có thể đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quản lý kinh tế tài chính.

  Chính vì thế trong các doanh nghiệp, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đuợc coi trọng hàng đầu. Nó cung cấp những thông tin một cách kịp thời, chính xác để các nhà quản lý có những biện pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

  Công ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới là một doanh nghiệp lớn. Để sản phẩm của mình ngày càng có tính cạnh tranh cao trên thị trường, Công ty không thể không quản lý chi phí một cách chặt chẽ để không những chi phí đựợc tính đúng, tính đủ mà giá thành còn phải ngày càng được hạ thấp.

  Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn chuyên đề: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới” để nghiên cứu

  Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành chuyên đề này em đã đựợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú , anh chị phòng Kế toán cũng như các phòng ban khác của Công ty. Cùng với sự nổ lực của bản thân, nhưng do bước đầu làm quen với công tác thực tế và do khả năng chuyên môn còn hạn chế, hơn nữa chuyên đề mang tính chuyên sâu, do vậy mà bài viết của em chắc không tránh khỏi những thiếu sót.

  Vậy em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của thầy cô cùng các cô chú, anh chị trong Công ty để em hoàn thành chuyên đề này.

  Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong Công ty đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

  Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:

  Phần I: Lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại trong các doanh nghiệp sản xuất.

  Phần II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới

  Phần III: Một số nhận xét, đánh giá về công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới.

  Học sinh thực tập

  Tòng Văn Hà

  MỤC LỤC

  Danh mục các từ viết tắt 4

  Danh mục bảng biểu 5

  PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI

  6

  1. Quá trình phát triển của Doanh Nghiệp 6

  2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 8

  3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 13

  4. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán tai Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 14

  PHÂN II : LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 24

  1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 24

  2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 24

  2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 24

  2.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 24

  3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 25

  4. Gía thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 25

  4.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 25

  4.2. Phân loại giá thành sản phẩm 26

  5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất , đối tượng tính giá thành sản phẩm 27

  5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 27

  5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm .28

  6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm 28

  7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 29

  8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo sản phẩm dở dang 35

  9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 36

  9.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 36

  9.2. Ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 38

  PHẦN III: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ TRỊ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI

  40

  1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 41

  2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 41

  2.1 Hạch toán tập hợp 41

  2.2 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 68

  2.3 Phương pháp tính giá thành 68

  PHẦN IV: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI 70

  1. Nhận xét đánh giá ưu và nhược điểm về tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 70

  1.1. Ưu điểm 71

  1.2. Nhược điểm 73

  2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 73

  2.1. Về tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 73

  2.2. Về tổ chức công tác kế toán của công ty 74
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  1. CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu

  2. CPNTT : chi phí nhân công trực tiếp

  3. CPSXC: chi phí sản xuất chung

  4. BHXH : bảo hiểm xã hội

  5. BHYT : bao hiểm y tế

  6. KPCĐ : kinh phí công đoàn

  7. TK : tài khoản

  8. TSCĐ : tài sản cố định

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  BIỂU 01 Bảng phân bố nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  BIỂU 02 Bảng kê số 4

  BIỂU 03 Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tài khoản 621

  BIỂU 04 Nhật kí chứng từ số 7

  BIỂU 05 Sổ cái tài khoản 621

  BIỂU 06 Định mức thời gian lao động

  BIỂU 07 Bảng lương khoán

  BIỂU 08 Bảng phân bố tiền lương và BHXH

  BIỂU 09 Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tài khoản 622

  BIỂU 10 Sổ Cái tài khoản 622

  BIỂU 11 Bảng hệ số KCD phân loại A, B, C theo cán bộ quản lý

  BIỂU 12 Bảng hệ số KCD phân loại A, B, C theo trình độ nghề nghiệp

  BIỂU 13 Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tài khoản 627

  BIỂU 14 Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ

  BIỂU 15 Sổ Cái tài khoản 627

  BIỂU 16 Thẻ tính giá thành sản phẩm


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới (ko lý luận, nhật ký
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới (ko lý luận, nhật ký sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status