Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty XNK nông lâm sản và vật tư nông ng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty XNK nông lâm sản và vật tư nông ng


  MỤC LỤC Trang  LỜI MỞ ĐẦU 2

  CHUƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU 4

  1.1. Những lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường 4

  1.1.1. Đặc điểm của hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiểu thụ hàng hóa xuất khẩu 4

  1.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu 6

  1.1.3. Các quy định về công tác hạch toán hoạt động xuất khẩu 10

  1.1.3.1. Quy định chung 10

  1.1.3.2. Phương pháp xác định giá mua hàng và chi phí thu mua 10

  1.1.3.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất khẩu 11

  1.1.3.4. Phương pháp tính giá bán hàng xuất khẩu 13

  1.1.3.5. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ 13

  1.2. Hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu 14

  1.2.1. Nhiệm vụ hạch toán 14

  1.2.2. Hạch toán chi tiết hàng hóa xuất khẩu 15

  1.2.3. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng và bán hàng xuất khẩu

  1.2.3.1.Hạch toán nghiệp vụ mua hàng để xuất khẩu 18

  1.2.3.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 25

  1.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 29

  1.2.4.1. Chi phí bán hàng ( CPBH) 29

  1.2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp ( CPQLDN) 31

  1.2.5.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu 32

  1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 34

  1.2.6.1. Hình thức ghi sổ kế toán “ Nhật ký – sổ cái” 34

  1.2.6.2. Hình thức ghi sổ “ Nhật ký chung” 35

  1.2.6.3. Hình thức ghi sổ “ chứng từ ghi sổ” 36

  1.2.6.4. Hình thức sổ “nhật ký chứng từ” 37

  1.2.7. So sánh giữa kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam 38

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 39

  2.1. Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp ( XNK NLS VÀ VTNN) 39

  2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 39

  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 41

  2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 41

  2.1.2.2.Đặc điểm về ngành nghề, sản phẩm và thị trường của công ty 42

  2.1.2.3. Tình hình tài chính của công ty 44

  2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 47

  1.2.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 47

  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 48

  2.1.3.1. Sơ độ bộ máy quản lý 48

  2.1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 49

  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách 52

  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 52

  2.1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 55

  2.2. Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 60

  2.2.1. Mặt hàng xuất khẩu 60

  2.2.2. Kế toán hàng mua 62

  2.2.3. Xuất khẩu trực tiếp 68

  2.2.3.1. Hạch toán gửi hàng xuất khẩu 68

  2.2.3.2. Hạch toán giá vốn 73

  2.2.3.3. Hạch toán doanh thu 74

  2.2.4. Xác định kết quả xuất khẩu 79

  2.2.4.1.Hạch toán thuế GTGT và thuế xuất khẩu 79

  2.2.4.2. Hạch toán chi phí bán hàng 81

  2.2.4.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 83

  2.2.5. Đánh giá hoạt động và công tác hạch toán xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 86

  2.2.5.1. Hoạt động xuất khẩu 86

  2.2.5.2. Hạch toán xuất nhập khẩu 88

  Chương III: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 91

  3.1. Lý do hoàn thiện 91

  3.2. Yêu cầu của hoàn thiện 93

  3.3. Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán xuất khẩu xác định kết quả tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 94

  3.4. Điều kiện thực hiện 96

  3.4.1. Nhân tố vĩ mô 96

  3.4.2. Nhân tố vi mô 98

  KẾT LUẬN 99


  Xem Thêm: Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty XNK nông lâm sản và vật tư nông ng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty XNK nông lâm sản và vật tư nông ng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status