Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty X49 - Bộ Quốc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty X49 - Bộ Quốc


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU Trang

  PHẦN I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1

  I. Ý NGHĨA, NỘI DUNG CỦA CPSX VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1

  1. Chi phí sản xuất 1

  2. Giá thành sản phẩm 4

  3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm 5

  4. Đối tượng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 6

  5. Nguyên tắc hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 8

  II. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9

  1. Tài khoản sử dụng 9

  2. Nội dung hạch toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 11

  3. Trình tự hạch toán và tổng hợp CPSX, tính giá thành sản phẩm 13

  III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 14

  1. Tài khoản sử dụng 14

  2. Trình tự hạch toán 15

  IV. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 17

  1. Tài khoản sử dụng 17

  2. Trình tự hạch toán 17

  V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 18

  1. Tài khoản sử dụng 18

  2. Trình tự hạch toán 19

  3. Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung 20

  VI. KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 20

  VII. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH CHỦ YẾU 22

  1. Tính giá thành theo phương pháp giản đơn 22

  2. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng 23

  3. Tính giá thành theo phương pháp phân bước 23

  4. Tính giá thành theo phương pháp định mức 25

  VIII. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRONG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  26

  IX. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NƯỚC

  27

  1. Tại Mỹ 27

  2. Tại Cộng hoà Pháp 29  PHẦN II - THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 - BỘ QUỐC PHÒNG

  32

  I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49-BQP


  32

  1. Quá trình hình thành và phát triển 32

  2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý 35

  3. Đặc điểm công nghệ sản xuất và tổ chức sản xuất 36

  4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán 38

  II. ĐẶC ĐIỂM VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49-BQP

  41

  1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 41

  2. Đối tượng tính giá thành, kỳ tính và phương pháp tính giá thành 42

  3. Các khoản mục chi phí 42

  III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 43

  IV. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 49

  V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 55

  1. Hạch toán chi phí nhân viên quản lý phân xưởng 55

  2. Hạch toán chi phí vật liệu phục vụ sản xuất 57

  3. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất 58

  4. Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định 59

  5. Hạch toán chi phí khác bằng tiền 61

  6. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 63

  VI. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ

  64

  1. Tổng hợp chi phí sản xuất 64

  2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 67

  VII. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49-BQP 68  PHẦN III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49-BỘ QUỐC PHÒNG


  72

  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY X49-BQP 72

  1. Những ưu điểm 72

  2. Những tồn tại 74

  II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49-BỘ QUỐC PHÒNG


  75

  1. Về việc mở thêm TK 6277- Chi phí dịch vụ mua ngoài 75

  2. Về việc lập các bảng phân bổ 75

  3. Về hệ thống sổ chi tiết 78

  4. Về việc mở sổ cái TK 627- Chi phí sản xuất chung 82

  5. Về tiêu thức phân bổ chi phí cho từng đơn đặt hàng 82

  6. Về hạch toán chi phí vận chuyển, bốc dỡ 82

  7. Về hạch toán tiền ăn ca 83

  8. Về hạch toán chi phí công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất 84

  9. Về hạch toán sản phẩm hỏng 85

  10. Về việc áp dụng máy vi tính trong công tác kế toán 86

  III. PHƯƠNG HƯỚNG HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.

  88

  1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh 88

  2. Phương hướng hạ giá thành sản phẩm 91  KẾT LUẬN 94

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty X49 - Bộ Quốc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty X49 - Bộ Quốc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status