Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP LILAMA 10

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP LILAMA 10


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU - 1 -

  PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 - 3 -

  1.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 3 -

  1.1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty. - 3 -

  1.1.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất của công ty. - 6 -

  1.1.3. đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần LILAMA 10. - 8 -

  1.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ. - 11 -

  1.1.5. Tình hình hoạt động của công ty qua một số năm. - 13 -

  1.1.6. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. - 14 -

  1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 16 -

  1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. - 16 -

  1.2.2. Hình thức Kế toán và đặc điểm các phần hành kế toán tại công ty. - 20 -

  1.2.2.1. Phần mềm Kế toán áp dụng. - 20 -

  1.2.2.2. Hình thức Kế toán. - 23 -

  phần mềm kế toán FAST 2005 - 24 -

  1.2.2.3. Các phần hành Kế toán tại công ty. - 25 -

  1.2.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán. - 25 -

  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 27 -

  2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY. - 27 -

  2.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY. - 29 -

  2.2.1. Các hình thức trả lương tại công ty. - 29 -

  2.2.2. Các khoản phụ cấp phải trả cho CBCNV tại công ty. - 29 -

  2.2.3. Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ. - 30 -

  2.3. HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG CHO CBCNV TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 31 -

  2.3.1. Công tác hạch toán lao động tại công ty. - 31 -

  2.3.1.1. Hạch toán số lượng lao động - 31 -

  2.3.1.2. Hạch toán thời gian lao động - 31 -

  2.3.1.3. Hạch toán kết quả lao động. - 31 -

  2.3.2. Nguyên tắc trả lương - 32 -

  2.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY. - 32 -

  2.4.1. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất. - 32 -

  2.4.2. Tính lương cho CNV ở khối gián tiếp điều hành. 39

  2.4.3. Tính và quyết toán trợ cấp Bảo hiểm xã hội : 43

  2.4.4. Chi trả lương cho cán bộ công nhân viên trong Công ty: Việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty được hạch toán làm 2 kỳ như sau: 44

  2.5. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 48

  2.5.2. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 48

  2.5.3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. - 52 -

  Phần III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. - 54 -

  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 54 -

  3.1.1. Về điểm mạnh - 54 -

  3.1.2. Một số tồn tại và hạn chế. - 56 -

  3.2. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - 57 -

  3.2.1. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực. - 57 -

  3.2.2. Tổ chức, bố trí lại lao động cho phù hợp với nội dung công việc, quy trình công nghệ. - 58 -

  3.2.3. Hoàn thiện việc trích trước tiền lương nghỉ phép - 59 -

  3.2.4. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ - 59 -

  3.2.5. Hoàn thiện đồng bộ công tác kế toán quản trị tai công ty. - 60 -

  3.2.6. Hoàn thiện công tác chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty. - 61 -

  3.2.7. hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương bằng phần mềm kế toán: - 62 -

  KẾT LUẬN - 63 -
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU


  Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý và điều hành công ty - 9 -

  Sơ đồ 2: Quy trình tổ chức, chế tạo, xây lắp - 12 -

  Sơ đồ 3: Quy trình thi công - 12 -

  Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh - 13 -

  Biểu đồ 1: Doanh thu- Giá vốn - 13 -

  Biểu đồ 2: Lợi nhuận trước thuế - 14 -

  Bảng 2: Một số chỉ tiêu phấn đấu của Công ty cổ phần LILAMA 10 trong năm 2007 - 15 -

  Bảng 3: Một số chỉ tiêu phát triển của công ty từ năm 2007 đến năm 2010. - 16 -

  Sơ đồ 4: Tổ chức bộ máy kế toán - 17 -

  Sơ đồ 5: Mối liên kết giữa các phân hệ trong Fast Accounting: - 22 -

  Sơ đồ 6. Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung áp dụng

  phần mềm kế toán FAST 2005 - 24 -

  Bảng4: Thống kê chất lượng cán bộ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ đến quý I năm 2007 - 28 -

  Bảng5: Số lượng, chất lượng công nhân - 28 -

  Bảng6: Bảng chấm công đội hàn Phủ Lý- Hà Nam - 33 -

  Bảng7: Bảng bình bầu A, B, C Tháng 3/2007 35

  Bảng8: Bảng thanh toán lương Đội hàn thành phẩm Phủ Lý- Hà Nam 38

  Bảng9: Bảng chấm công trung tâm tư vấn- Thiết kế 40

  Bảng10: Bảng thanh toán lương Trung tâm tư vấn thiết kế 42

  Bảng11: Bảng thanh toán lương toàn doanh nghiệp 45

  Bảng12: Bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ 46

  Bảng13: Mẫu bảng kê chi tiền 61  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình kế toán tài chính _KTQD


  2. Hệ thống kế toán doang nghiệp xây lắp_ Nhà xuất bản Tài chính


  3. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh _KTQD


  4. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo quyết toán hàng năm của Công ty cổ phần LILAMA 10.


  5. Chuẩn mưc kế toán Việt Nam.


  6. Một số thông tư hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán

  Website:

  www.webketoan.com

  www.kiemtoan.com

  www.mof.gov.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP LILAMA 10
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP LILAMA 10 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status