Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương các đơn vị sản xuất

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương các đơn vị sản xuất


  Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương các đơn vị sản xuất giấy Tổng công ty Giấy Việt Nam (98 trang)  MỤC LỤC​

  Đặt vấn đề

  Chương I: Đơn giá tiền lương và vai trò của đơn giá tiền lương trong việc xây dựng quĩ tiền lương

  I/ Lý luận cơ bản về tiền lương và đơn giá tiền lương

  1. Bản chất tiền lương

  2. Quan điểm của Đảng ta đối với tiền lương

  3. Các chức năng cơ bản của tiền lương

  4. Các mối quan hệ của tiền lương

  4.1. Tiền lương và giá cả

  4.2. Tiền lương và lạm phát

  4.3. Tiền lương năng suất và hiệu quả lao động

  5. Đơn giá tiền lương

  II/ Phương pháp xây đựng đơn giá tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước

  1. Các văn bản hiện hành hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương

  2. Xây dựng đơn giá tiền lương theo thông tư số 05/ 2001/ TT-BLĐTBXH

  2.1. Nguyên tắc chung khi xây dựng đơn giá tiền lương

  2.2. Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương

  2.3. Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

  2.3.1. Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm

  2.3.2. Đơn giá tiền lương tính trên doanh thu

  2.3.3. Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu trừ (-) tổng chi

  2.3.4. Đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận

  III/ Sự cần thiết phải hoàn thiện phương pháp xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương  Chương II: Thực trạng tình hình xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương năm 2000 ở các đơn vị sản xuất giấy Tổng công ty Giấy Việt Nam  I/ Giới thiệu về Tổng công ty Giấy Việt Nam

  1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng công ty

  2. Một số đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam

  2.1. Đặc điểm về sản phẩm

  2.2. Đặc điểm về lao động

  2.3. Đặc điểm về công nghệ

  2.4. Đặc điểm về thị trường

  II/ Thực trạng công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương năm 2000 Tổng công ty Giấy Việt Nam

  1. Thực trạng công tác xây dựng đơn giá tiền lương

  1.1. Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch hoặc lựa chọn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

  1.2. Xác định mức tiền lương tối thiểu Tổng công ty áp dụng

  1.3. Xây dựng hệ số lương cấp bậc công việc bình quân

  1.4. Xây dựng hệ số phụ cấp tiền lương

  1.5. Xây dựng định mức lao động tổng hợp

  1.6. Xây dựng đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm qui đổi

  II/ Thực trạng tình hình thẩm định đơn giá tiền lương ở Tổng công ty Giấy Việt Nam

  1. Công tác thẩm định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Giấy

  2. Công tác thẩm định đơn giá tiền lương của các cơ quan chức năng Nhà nước đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam

  2.1. Thẩm định các chỉ tiêu tài chính

  2.2. Công tác thẩm định các chỉ tiêu lao động

  3. Xây dựng quỹ tiền lương năm kế hoạch

  4. Tình hình giao đơn giá tiền lương của Tổng công ty Giấy cho các đơn vị thành viên sản xuất giấy

  5. Tình hình thực hiện đơn giá tiền lương và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện trong năm 2000

  III/ Đánh giá chung tình hình xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương Tổng công ty Giấy Việt Nam

  1. Những mặt đạt được

  2. Những tồn tại

  3. Mối quan hệ tiền lương giữa các đơn vị thành viên

  4. Mối quan hệ giữa tiền lương và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam


  Chương III: Khuyến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương

  I/ Hoàn thiện phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

  1. Hoàn thiện mức lương tối thiểu

  2. Hoàn thiện định mức lao động

  3. Hoàn thiện hệ số lương cấp bậc công việc bình quân

  4. Hoàn thiện hệ số phụ cấp tiền lương

  5. Cấch xác định số lao động định biên

  II/ Hoàn thiện công tác giao đơn giá tiền lương

  1. Thực hiện triệt để nguyên tắc tốc độ tăng năng suất lao động bình quân cao hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân

  2. Thực hiện nguyên tắc gấn tiền lương với lợi nhuận của doanh nghiệp

  3. Hoàn thiện công quản lý tài chính doanh nghiệp

  III/ Một số giải pháp khác

  1. Hoàn thiện hệ thống biểu mẫu thống kê về tiền lương

  2. Tăng cường vai trò của công đoàn

  3. Tăng cường trách nhiệm xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương của các cơ quan quản lý Nhà nước

  3.1. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng về quản lý đơn giá tiền lương

  3.2. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng về xác định đơn giá tiền lương


  Kết luận


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương các đơn vị sản xuất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương các đơn vị sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status