Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán xác định kết qủa kinh doanh tại dntn sơn giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết qủa kinh doanh tại dntn sơn giang


  Mục Lục

  Chương 1: TỔNG QUAN .1

  1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1

  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1

  1.3 PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

  1.3.1 Phạm vi nghiên cứu 2

  1.3.1.1. Phạm vi về không gian: 2

  1.3.1.2. Phạm vi về thời gian: 2

  1.3.2 Phương pháp nghiên cứu: 2

  1.3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2

  1.3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu: 2

  1.4. Ý NGHĨA: 2

  Chương 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

  2.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3

  2.1.1 Khái niệm 3

  2.1.2. Ý NGHĨA: 3

  2.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH: 4

  2.2.1 KẾ TOÁN DOANH THU 4

  2.2.1.1 Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 4

  2.2.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính 5

  2.2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 6

  2.2.1.4 Thu nhập khác 7

  2.2.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ: 8

  2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 9

  2.2.2.2 Kế toán chi phí tài chính 10

  2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 12

  2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 13

  2.2.2.5 Chi phí khác 14

  2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 16

  2.2.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 16

  Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN GIANG 18

  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 18

  3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 19

  3.2.1 Sơ đồ tổ chức 19

  3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp: 20

  3.3 Hình thức kế toán được áp dụng tại công ty 20

  3.4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM ( 2007-2009) 23

  3.4.1. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 25

  Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN GIANG 26

  4.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 26

  4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 26

  4.1.2. Kế toán chi phí: 29

  4.1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 29

  4.1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 31

  4.1.2.3 Chi phí tài chính 33

  4.1.2.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34

  4.1.2.5 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 34

  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37

  5.1. KẾT LUẬN 37

  5.1.1 Công tác kế toán 37

  5.1.2. Về cơ cấu tổ chức quản lý 37

  5.1.3. Về tình hình hoạt động kinh doanh 38

  5. 2 Kiến nghị 38

  5.2.1 Về công tác kế toán 38

  5.2.2. Nâng cao trình độ phẩm chất công nhân viên 39

  5.2.3. Nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh 39


  Xem Thêm: Kế toán xác định kết qủa kinh doanh tại dntn sơn giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết qủa kinh doanh tại dntn sơn giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status