Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tâm Hiệp Phát

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tâm Hiệp Phát


  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 4

  1.1. Cơ sở hình thành đề tài 4

  1.2. Mục tiêu 4

  1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 4

  1.4. Ý nghĩa 4

  1.5. Phương pháp nghiên cứu 5

  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

  2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 6

  2.1.1. Khái niệm 6

  2.1.2. Mục tiêu và ý nghĩa 6

  2.2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 6

  2.2.1. Doanh thu hoạt động chính 6

  2.2.1.1. Khái niệm 6

  2.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 7

  2.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu 7

  2.2.1.4. Tài khoản và chứng từ sử dụng 7

  2.2.1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu 7

  2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 8

  2.2.3. Doanh thu hoạt động tài chính 9

  2.2.3.1. Khái niệm 9

  2.2.3.2. Nguyên tắc hạch toán 9

  2.2.3.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 9

  2.2.4. Thu nhập khác 10

  2.2.4.1. Khái niệm 10

  2.2.4.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 10

  2.2.4.3. Nguyên tắc hạch toán 10

  2.3. Kế toán chi phí 10

  2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 10

  2.3.1.1. Khái niệm giá vốn hàng bán 10

  2.3.1.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 10

  2.3.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 10

  2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 11

  2.3.2.1. Khái niệm chi phí bán hàng 11

  2.3.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 11

  2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 11

  2.3.3.1. Khái niệm chi phí quản lý 11

  2.3.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 12

  2.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 12

  2.3.4.1. Khái niệm 12

  2.3.4.2. Nguyên tắc hạch toán 12

  2.3.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 12

  2.3.5. Kế toán thuế TNDN 13

  2.3.5.1. Khái niệm 13

  2.3.5.2. Tài khoản sử dụng 13

  2.3.6. Kế toán chi phí khác 14

  2.3.6.1.Khái niệm 14

  2.3.6.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 14

  2.3.6.3. Nguyên tắc hạch toán 14

  2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 14

  2.4.1. Tài khoản sử dụng 14

  2.4.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh 15

  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM HIỆP PHÁT 16

  3.1. Quá trình hình thành và phát triển 16

  3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 16

  3.3. Tổ chức bộ máy kế toán 17

  3.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 17

  3.3.2. Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách sử dụng tại Doanh nghiệp. 17

  3.3.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp 18

  3.4. Những thuận lợi và khó khăn 18

  3.5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân Tâm Hiệp Phát trong 3 Năm 2007, 2008, 2009. 19

  CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN DOANH THU. CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 21

  4.1. Kế toán doanh thu 21

  4.1.1. Hình thức tiêu thụ và thanh toán tại Doanh nghiệp 21

  4.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp 21

  4.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 21

  4.2. Kế toán chi phí 22

  4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 22

  4.2.1.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán tại Doanh nghiệp 22

  4.2.1.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 22

  4.2.1.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 23

  4.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 24

  4.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 24

  4.2.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 24

  4.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 25

  4.2.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 25

  4.2.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 25

  4.2.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doang nghiệp. 26

  4.2.4.1. Tài khoản sử dụng 26

  4.2.4.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 26

  4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 27

  4.3.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh. 28

  CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT 29

  5.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 29

  5.2. Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 29

  PHỤ LỤC

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tâm Hiệp Phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tâm Hiệp Phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status