Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắ


  TÓM TẮT

  Chi phí sản xuất và giá thành là các chỉ tiêu kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời tạo được thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc hạch toán và quản lý tốt chi phí để tạo nên giá thành sản phẩm một cách phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận và cạnh tranh trên thị trường.
  Do đó, đề tài kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng - Công Ty Xây Lắp An Giang với mục tiêu nhằm tìm hiểu quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế tại Xí Nghiệp. Xí Nghiệp thực hiện nhiều hoạt động và nhiều công trình, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động thiết kế công trình nhà khách công đoàn tỉnh An Giang tại số 5, đường Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.
  Đề tài sử dụng cơ sở lý thuyết về chi phí giá thành và thu thập số liệu thông qua phỏng vấn và thu thập số liệu trực tiếp từ phòng kế toán. Sau đó sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp để xử lý.
  Qua kết quả phân tích cho thấy do đặc thù sản phẩm của xí nghiệp là thiết kế các công trình nên chi phí phát sinh tại đơn vị không nhiều, chủ yếu là chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. Cách tính giá thành tương đối đơn giản, xí nghiệp áp dụng phương pháp tính giá thành là phương pháp giản đơn, kỳ tính giá thành là tháng và chỉ tính giá thành cho công trình hoàn thành. Khi công trình phát sinh, kế toán tập hợp các chi phí phát sinh và phân bổ chi phí này cho công trình theo tiêu thức là tỷ lệ doanh thu, khi công trình hoàn thành thì tổng hợp chi phí và tính giá thành cho công trình.
  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU .1
  1.1. Lý do chọn đề tài .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Nội dung nghiên cứu .2
  1.4. Phương pháp nghiên cứu .2
  1.5. Phạm vi nghiên cứu .2
  CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1. Chi phí và phân loại chi phí 3
  2.1.1. Khái niệm chi phí .3
  2.1.2. Phân loại chi phí .3
  2.1.2.1. Phân loại theo nội dung kinh tế ban đầu 3
  2.1.2.2. Phân loại chi phí theo công cụ kinh tế .4
  2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết quả 5
  2.1.2.4. Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp .5
  2.1.2.5. Phân loại chi phí theo mô hình ứng xử chi phí 5
  2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 6
  2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm .6
  2.2.2. Mối quan hệ giữa giá thành và chi phí .6
  2.2.2.1. Giống nhau .6
  2.2.2.2 Khác nhau .6
  2.2.3. Phân loại giá thành sản phẩm .6
  2.3.Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .7
  2.3.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .7
  2.3.2. Xác định đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành .7
  2.3.3. Nhiệm vụ kế toán của chi phí giá thành .7
  2.4. Kế toán chi phí sản xuất 8
  2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .8
  2.4.1.1. Khái niệm .8
  2.4.1.2. Chứng từ sử dụng .8
  2.4.1.3. Tài khoản và sơ đồ tài khoản .9
  2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .10
  2.4.2.1. Khái niệm .10
  2.4.2.2. Chứng từ sử dụng .10
  2.4.2.3. Tài khoản và sơ đồ tài khoản .10
  2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 11
  2.4.3.1. Khái niệm .11
  2.4.3.2. Chứng từ sử dụng .12
  2.4.3.3. Tài khoản và sơ đồ tài khoản .12
  2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .14
  2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .15
  2.6.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .15
  2.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương .15
  2.6.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức .15
  2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 16
  2.7.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn .16
  2.7.2. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số .16
  2.7.3. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ 17
  2.7.4. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng 18
  2.8. Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.18
  CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG VÀ XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 19
  3.1. Giới thiệu về Công Ty Xây Lắp An Giang .19
  3.2. Giới thiệu về Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng 20
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý tại xí nghiệp 21
  3.2.2. Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh 22
  3.2.3. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 24
  3.2.3.1. Thuận lợi 24
  3.2.3.2. Khó khăn 24
  3.2.3.3. Phương hướng phát triển 24
  3.2.4. Tổ chức công tác kế toán .25
  3.2.4.1. Chính sách kế toán .25
  3.2.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán .25
  3.2.4.3. Hình thức kế toán .25
  CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG .27
  4.1. Giới thiệu khái quát về phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp .27
  4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 27
  4.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành .27
  4.1.3. Quá trình thiết kế công trình tại xí nghiệp .27
  4.2. Kế toán chi phí sản xuất 28
  4.2.1. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .28
  4.2.1.1. Chứng từ và lưu chuyển chứng từ 28
  4.2.1.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .29
  4.2.2. Kế toán chi phí sản xuất chung 38
  4.2.2.1. Chứng từ và lưu chuyển chứng từ 38
  4.3.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất chung 39
  4.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang .48
  4.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 48
  4.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang .50
  4.4. Tính giá thành sản phẩm .50
  CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .51
  5.1. Nhận xét 51
  5.2. Kiến nghị .51
  5.3. Kết luận .52
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .54


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status