Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nh


  không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- chi nhánh An Giang như: séc, lệnh chi, thẻ ngân hàng .Qua đó, Ngân hàng phát huy những gì đã đạt được và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, những kiến nghị nhằm đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
  Nội dung của đề tài gồm:
  ã
  Phần mở đầu: Nhận định lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu.
  ã
  Phần nội dung:

  Chương 1: Những vấn đề chung về nghiệp vụ và công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt trong ngân hàng.
  Nêu khái quát về khái niệm, cách hạch toán, quy trình xử lý chứng từ của từng phương thức thanh toán.

  Chương 2: Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Công thươngViệt Nam-chi nhánh An Giang.
  Nêu lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, định hướng, cơ cấu tổ chức của ngân hàng, của phòng kế toán giao dịch.

  Chương 3: Thực trạng về nghiệp vụ và công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- chi nhánh An Giang.
  Để thấy được thực trạng của phương thức thanh toán tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương An Giang: quy trình giao dịch, cách GDV xử lý chứng từ, hạch toán kế toán, qua đó tìm ra những ưu điểm và hạn chế.

  Chương 4: Nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.
  Nhận xét về những kết quả đã đạt được và một số hạn chế trong công tác kế toán. Từ đó, đưa ra giải pháp nhằm giúp cho ngân hàng hoàn thiện trong công tác kế toán.
  ã
  Kết luận.
  MỤC LỤC
  A. MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Ý nghĩa thực tiễn 2
  B. NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG
  1.Khái niệm .3
  1.1 Thanh toán không dùng tiền mặt .3
  1.2 Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt 3
  2. Đặc điểm .3
  3. Ý nghĩa 3
  4. Những quy định chung 4
  4.1 Cơ sở pháp lý của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt .4
  4.2 Các quy định chung về thanh toán không dùng tiền mặt 4
  4.2.1 Đối tượng áp dụng 4
  4.2.2 Phạm vi áp dụng .5
  4.2.3 Qui định về mở và sử dụng tài khoản 5
  5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngân hàng 5
  5.1 Thanh toán bằng Séc .5
  5.1.1 Khái niệm .5
  5.1.2 Một số quy định về phát hành và sử dụng Séc 5
  5.1.3 Các loại séc sử dụng trong thanh toán .6
  5.1.4 Thủ tục phát hành séc .6
  5.1.5 Thủ tục thanh toán 7
  5.2 Thanh toán bằng Ủy hiệm chi .11
  5.2.1 Khái niệm 11
  5.2.2 Một số quy định khi sử dụng Ủy nhiệm chi 11
  5.2.3 Thanh toán Ủy nhiệm chi 12
  5.3 Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu 14
  5.3.1 Khái niệm 14
  5.3.2 Một số quy định khi áp dụng hình thức thanh toán Ủy nhiệm thu 14
  5.3.3 Thanh toán ủy nhiệm thu 14
  5.4 Thanh toán bằng Thư tín dụng .16
  5.4.1 Khái niệm 16
  5.4.2 Một số quy định khi sử dụng thư tín dụng 16
  5.4.2.1 Thủ tục mở TTD 16
  5.4.2.2 Thủ tục thanh toán 17
  5.5 Thanh toán bằng Thẻ ngân hàng 18
  5.5.1 Khái niệm 18
  5.5.2 Đặc điểm .18
  5.5.3 Những qui định khi sử dụng thẻ ngân hàng 18
  5.5.3.1 Thủ tục phát hành thẻ .18
  5.5.3.2 Thủ tục thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị chấp nhận thẻ ngân hàng .19
  5.3.3.3 Thủ tục nhận tiền mặt tại ngân hàng đại lý thanh toán thẻ 19
  6. Nguyên tắc thanh toán 19
  7. Tổ chức công tác kế toán không dùng tiền mặt .20
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG
  1. Lịch sử hình thành và phát triển 21
  1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và tầm nhìn trong thời gian tới .21
  1.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 21
  1.1.2 Tầm nhìn 23
  1.2 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- chi nhánh An Giang .23
  2. Cơ cấu tổ chức .24
  3. Tổ chức kế toán .26
  3.1 Sơ đồ bộ máy kế toán 26
  3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 26
  3.3 Hệ thống sổ sách và hình thức ghi chép sổ kế toán 27
  3.3.1 Hình thức ghi chép sổ kế toán 27
  3.3.2 Hình thức ghi chép .27
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH AN GIANG
  1.Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản .28
  1.1 Tài khoản sổ cái 28
  1.2 Tài khoản giao dịch với khách hàng .29
  1.3 Sự kết nối giữa tài khoản giao dịch khách hàng với tài khoản sổ cái .30
  2. Thanh toán bằng Séc .31
  2.1 Tài khoản sử dụng .31
  2.2 Quy trình hạch toán .31
  3.Thanh toán bằng Lệnh chi 33
  3.1 Tài khoản sử dụng .33
  3.2 Quy trình hạch toán .33
  3.3 Thanh toán bù trừ điện tử và liên hàng tự động trong hệ thống Incas 37
  3.3.1 Thanh toán bù trừ .37
  3.3.2 Thanh toán liên hàng tự động .39
  4. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng 40
  4.1 Các loại thẻ sử dụng trong thanh toán .40
  4.2 Tài khoản sử dụng .45
  4.3 Quy trình hạch toán .45
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
  1. Nhận xét về công tác kế toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh An Giang .51
  1.1 Khái quát về công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt 51
  1.2 Những kết quả đạt được của công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt .52
  1.3 Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân .53
  2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán .54
  C. KẾT LUẬN
  1. Kết luận .56
  Phụ lục
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status