Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty xổ số kiến thiết Long An

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty xổ số kiến thiết Long An


  Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm. Việc doanh nghiệp sử dụng lao động một cách hợp lý, thanh toán kịp thời, đúng các chế độ tiền lương và các khoản có liên quan cho người lao động sẽ kích thích họ quan tâm đến công việc, dẫn đến tăng năng suất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
  Với ý nghĩa nêu trên, để thực hiện tốt hoạt động kinh doanh của mình, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tổ chức thực hiện tốt kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với người lao động, xem đây là một trong những nhiệm vụ quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Công ty Xổ số Kiến thiết Long An là đơn vị luôn đạt mức tăng trưởng cao, còn là đơn vị thực hiện tốt các chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của Công ty.
  Đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Xổ Số Kiến Thiết Long An” gồm tất cả 5 chương:
  ã
  Chương 1: Giới thiệu.
  ã
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết.
  ã
  Chương 3: Giới thiệu chung về Công ty Xổ Số Kiến Thiết Long An.
  ã
  Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
  ã
  Chương 5: Nhận xét – Kiến nghị - Kết luận.
  MỤC LỤC
  Chương 1: Giới thiệu 1
  1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1
  1.2. Mục tiêu .2
  1.3. Phương pháp nghiên cứu .2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu .2
  1.5. Ý nghĩa thực tiễn .2
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết .3
  2.1. Một số vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương .3
  2.1.1. Tiền lương 3
  2.1.2 Quỹ tiền lương 3
  2.1.3. Các hình thức tiền lương 3
  2.1.4. Định mức lao động 5
  2.2. Kế toán tiền lương 6
  2.2.1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương .6
  2.2.2. Ý nghĩa tiền lương .6
  2.2.3. Chứng từ sử dụng .6
  2.2.4. Kế toán chi tiết tiền lương .6
  2.2.5. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 7
  2.2.6. Sơ đồ tổng hợp .8
  2.3. Kế toán các khoản trích theo lương .8
  2.3.1. Nội dung các khoản trích theo lương .8
  2.3.2. Quy trình thu nộp .9
  2.3.3. Chứng từ sử dụng .9
  2.3.4. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 10
  2.3.5. Sơ đồ tổng hợp 10
  2.4. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 11
  2.4.1. Mục đích .11
  2.4.2. Cách tính 11
  2.4.3. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 12
  2.4.4. Sơ đồ tổng hợp .12
  Chương 3: Giới thiệu chung về Công ty XSKT Long An .13
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 13
  3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty .14
  3.3. Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh 14
  3.4. Tình hình hoạt động của Công ty qua 3 năm .14
  3.5. Mạng lưới đại lý .15
  3.6. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 16
  3.7. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 17
  3.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán .17
  3.7.2. Hình thức ghi sổ tại Công ty 18
  3.7.3. Chính sách kế toán tại Công ty 18
  3.8. Thuận lợi, khó khăn và kế hoạch kinh doanh năm 2009 .19
  3.8.1. Thuận lợi 19
  3.8.2. Khó khăn 19
  3.8.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 .19
  Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XSKT LA
  4.1. Một số vấn đề chung về lao động – tiền lương 21
  4.1.1. Cơ cấu lao động tại Công ty 21
  4.1.2. Chính sách bồi dưỡng 25
  4.1.3. Chính sách thưởng .28
  4.2. Xác định quỹ lương tại Công ty 34
  4.2.1. Xác định quỹ tiền lương kế họach .34
  4.2.2. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh .35
  4.2.3. Xây dựng đơn giá tiền lương .35
  4.2.4. Xác định quỹ tiền lương thực hiện .35
  4.2.5. Xác định quỹ tiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh 36
  4.3. Cách tính lương 37
  4.3.1. Cách tính lương hàng tháng Giám đốc 37
  4.3.2. Cách tính lương hàng tháng cho nhân viên trong Công ty 38
  4.3.3. Cách tính lương bổ sung vào cuối năm 39
  4.4. Kế toán tổng hợp tiền lương 44
  4.4.1. Chứng từ sử dụng và tài khoản kế toán .44
  4.4.2. Sổ cái tài khoản 334 .45
  4.4.3. Sơ đồ tổng hợp tài khoản 334 45
  4.5. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty 45
  4.5.1. Đặc điểm các khỏan trích theo lương 45
  4.5.2. Trình tự kế tóan 46
  4.5.3. Các khỏan trích theo lương 47
  4.6. So sánh tiền lương bình quân – Phân tích biến động lương qua 3 tháng .49
  4.6.1. So sánh tiền lương bình quân .49
  4.6.2. Phân tích biến động lương qua 3 tháng .52
  Chương 5: Nhận xét – Kiến nghị - Kết luận .54
  5.1. Nhận xét .54
  5.1.1. Về công tác tổ chức 54
  5.1.2. Về tình hình sử dụng lao động .54
  5.1.3. Về chính sách lương, thưởng và các khoản trích theo lương 54
  5.2. Kiến nghị 55
  5.3. Kết luận 55
  Tài liệu tham khảo 57


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty xổ số kiến thiết Long An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty xổ số kiến thiết Long An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status