Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hà


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ NHTM. 4
  1.1.1. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế quốc dân. 4
  1.1.1.1. Ngân hàng là nơi cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế. 4
  1.1.1.2. Ngân hàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường. 5
  1.1.1.3. NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 5
  1.1.1.4. NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. 6
  1.1.2. Chức năng của NHTM. 6
  1.1.2.1. Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội. 6
  1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán. 7
  1.1.2.3. Chức năng làm trung gian tín dụng. 7
  1.1.3. Nghiệp vụ của NHTM. 8
  1.1.3.1. Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ. 8
  1.1.3.2. Nghiệp vụ thuộc tài sản có. 9
  1.1.3.3. Các nghiệp vụ khác. 10
  1.2. Nội dung cơ bản về hoạt động huy động vốn của NHTM. 10
  1.2.1. Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn. 10
  1.2.1.1. Đối với NHTM. 11
  1.2.1.2. Đối với khách hàng. 11
  1.2.2. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. 12
  1.2.2.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi. 12
  1.2.2.2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá. 14
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM. 14
  1.2.3.1. Nhân tố khách quan. 14
  1.2.3.2. Nhân tố chủ quan. 16
  1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. 18
  1.2.4.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn. 18
  1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 18
  1.3. Kế toán huy động vốn và tầm quan trọng của kế toán huy động vốn đối với NHTM. 20
  1.3.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán huy động vốn. 20
  1.3.2. Tài khoản và các chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn. 21
  1.3.2.1. Tài khoản sử dụng. 21
  1.3.2.2. Các chứng từ sử dụng. 25
  1.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn. 25
  1.3.3.1. Quy trình kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi của TCKT, cá nhân. 25
  1.3.3.2. Quy trình kế toán huy động vốn qua TK tiền gửi tiết kiệm. 30
  1.3.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn qua phát hành GTCG. 33
  1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán huy động vốn. 36
  1.3.4.1. Mô hình giao dịch. 36
  1.3.4.2. Trình độ của cán bộ kế toán. 37
  1.3.4.3. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng. 37
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI 38
  2.1. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội và hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 38
  2.1.1. Khát quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội. 38
  2.1.2. Khái quát quá trình hoạt động kinh doanh của ABBANK Hà Nội. 41
  2.1.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển. 41
  2.1.2.2. Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động. 42
  2.1.2.3. Chức năng hoạt động của chi nhánh. 43
  2.1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh trong mấy năm vừa qua. 43
  2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động tại ABBANK Hà Nội. 50
  2.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 50
  2.2.1.1. Cơ cấu huy động vốn 50
  2.2.1.2. Chi phí huy động vốn. 54
  2.2.1.3. Tình hình sử dụng vốn huy động. 59
  2.2.2. Về kế toán huy động vốn. 61
  2.2.2.1. Sơ đồ tổ chức phòng kế toán kho quỹ. 61
  2.2.2.2. Chứng từ sử dụng 62
  2.2.2.3. Tài khoản sử dụng 62
  2.2.2.4. Quy trình nghiệp vụ tiền gửi. 63
  2.2.2.5. Quy trình nghiệp vụ phát hành GTCG. 70
  2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 71
  2.3.1. Những kết quả đạt được: 71
  2.3.1.1. Về hoạt động huy động vốn: 71
  2.3.1.2. Về kế toán huy động vốn: 73
  2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 74
  2.3.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn. 74
  2.3.2.2. Đối với công tác kế toán huy động vốn. 75
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 76
  CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI. 77
  3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn. 77
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 81
  3.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 81
  3.2.2. Về kế toán huy động vốn. 83
  3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 85
  3.3.1. Kiến nghị với chính phủ. 85
  3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN. 87
  3.3.3. Kiến nghị đối với NHTM cổ phần An Bình 90
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91
  KẾT LUẬN 92

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


  STT VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA
  1 NHTM Ngân hàng thương mại
  2 NHNN Ngân hàng nhà nước
  3 NHTW ngân hàng trung ương
  4 TCTD Tổ chức tín dụng
  5 TCKT Tổ chức kinh tế
  6 TK Tài khoản
  7 KH Khách hàng
  8 GTCG Giấy tờ có giá
  9 CNH - HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giáo trình kế toán ngân hàng – Học viện ngân hàng.
  2. Giáo trình lý thuyết tiền tệ ngân hàng – Học viện ngân hàng.
  3. Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng – Học viện ngân hàng.
  4. Giáo trình marketing ngân hàng – Học viện ngân hàng.
  5. Giáo trình quản trị và kinh doanh ngân hàng – Học viện ngân hàng.
  6. Sách, báo, tạp chí chuyên ngành.
  7. Bài giảng của các thầy cô trong khoa ngân hàng.
  8. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2005, 2006, 2007 của ABBANK Hà Nội.
  9. Báo cáo thường niên của NHTM cổ phần An Bình.
  10. Hệ thống tài khoản của các NHTM.
  11. Website của NHTM cổ phần An Bình.
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********


  Xem Thêm: Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status