Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán cho vay tại Chi Nhánh ngân hàng NHTMCP Công Thương (VietinBank) Tỉnh Lạng Sơn, thực trạng và

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán cho vay tại Chi Nhánh ngân hàng NHTMCP Công Thương (VietinBank) Tỉnh Lạng Sơn, thực trạng và


  DANH MỤC VIẾT TẮT


  NH : Ngân hàng
  CH : Chi Nhánh
  NHCT : Ngân hàng Công Thương
  NHCTVN : Ngân hàng Công Thương Việt Nam
  NHNN : Ngân hàng Nhà Nước
  NHTM : Ngân hàng Thương Mại
  TDNH : Tín Dụng Ngân Hàng
  TCTD : Tổ chức Tín Dụng
  DN : Doanh Nghiệp
  VHĐ : Vốn Huy Động
  KH : Khách Hàng
  KT : Kế Toán
  TK : Tài khoản
  DNNQ : Doanh Nghiệp Quốc Doanh
  TSĐB : Tài Sản Đảm Bảo
  CV : Cho vay
  HMTD : Hạn mức tín dụng
  DF : Dự Phòng
  TG : Tiền Gửi
  GTCG : Giấy Tờ Có Giá
  HĐTD : Hợp Đồng Tín Dụng
  VN : Việt Nam

  DANH MỤC BẢNG BIỂU


  Trang
  Bảng 1 : Tình hình huy động vốn .22
  Bảng 2 : Hoạt động cho vay của NhCT Lạng Sơn .25
  Bảng 3 : Cơ cấu tín dụng theo thời gian tại NHCT Lạng Sơn 25
  Bảng 4 : Cơ cấu tín dung theo thành phần kinh tế . 26
  Bảng 5 : Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh qua các năm .28
  Bảng 6 : Hoạt động thương mại của chi nhánh 29
  Bảng 7 : Kết quả kinh doanh của chi nhánhtrong năm 2005-2007 . 30
  Bảng 8 : Doanh số cho vay của NHCT Lạng Sơn 35
  Bảng 9 : Doanh số thu nợ của NHCT Lạng Sơn . 37  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG CÁC NHTM 1
  1.1. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ kế toán cho vay của NHTM 1
  1.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng Ngân hàng 1
  1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 2
  1.1.3. Các phương thức cho vay chủ yếu 3
  1.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay trong các NHTM 5
  1.2.1. Khái niệm và vai trò của kế toán cho vay 5
  1.2.1.1. Khái niệm kế toán cho vay 5
  1.2.1.2 Vai trò của kế toán cho vay 5
  1.2.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay 6
  1.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán cho vay 6
  1.2.2.2. Quy trình kế toán cho vay 10
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI
  NHCT LẠNG SƠN 19
  2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHCT Lạng Sơn 19
  2.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHCT Lạng Sơn 19
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 19
  2.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHCT Lạng Sơn 21
  2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 21
  2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 24
  2.1.3.3. Hoạt động thanh toán 28
  2.1.3.4. Hoạt động tài trợ thương mại 29
  2.1.3.5. Kết quả kinh doanh 30
  2.2. Thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 31
  2.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng làm cơ sở cho kế toán cho vay 31
  2.2.1.1. Quan điểm nhận định hướng chung về chính sách tín dụng đầu tư của NHCTVN 31
  2.2.1.2 Những qui định mang tính hướng dẫn về cho vay trong hệ thống NHCTVN 32
  2.2.2. Thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 33
  2.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 33
  2.2.2.2. Hạch toán khi giải ngân 34
  2.2.2.3. Hạch toán thu nợ 36
  2.2.2.4. Hạch toán chuyển nợ quá hạn 37
  2.2.2.5. Trích lập và sử dụng dự phòng phải thu khó đòi 38
  2.2.2.6. Xuất ngoại bảng TS cầm cố thế chấp 39
  2.2.2.7. Lưu hồ sơ và đóng tài khoản 39
  2.2.3. Nhận xét tình hình thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 40
  2.2.3.1. Những kết quả đạt được 40
  2.2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 41
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHCT LẠNG SƠN 43
  3.1. Mục tiêu và kế hoạt hoạt động của NHCT Lạng Sơn năm 2008 43
  3.1.1. Mục tiêu phấn đấu 43
  3.1.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh cụ thể 43
  3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 44
  3.3. Một số kiến nghị 47
  3.3.1. Kiến nghị đối với NN và các bộ ngành có liên quan 47
  3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN 48
  3.3.3. Kiến nghị đối với NHCTVN 49
  KẾT LUẬN
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********


  Xem Thêm: Kế toán cho vay tại Chi Nhánh ngân hàng NHTMCP Công Thương (VietinBank) Tỉnh Lạng Sơn, thực trạng và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán cho vay tại Chi Nhánh ngân hàng NHTMCP Công Thương (VietinBank) Tỉnh Lạng Sơn, thực trạng và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status