Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện hoạt động kế toán huy động vốn tại Sở Giao dịch ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hoạt động kế toán huy động vốn tại Sở Giao dịch ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam


  MỤC LỤC
  BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM 4
  1.1. VHĐ VÀ VAI TRÒ CỦA VHĐ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM. 4
  1.1.1. Khái niệm VHĐ và các hình thức HĐV của NHTM. 4
  1.1.1.1. Khái niệm VHĐ. 4
  1.1.1.2. Các hình thức HĐV của NHTM. 4
  1.1.2. Vai trò của VHĐ. 6
  1.2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HĐV 7
  1.2.1. Khái niệm, vai trò của kế toán huy động vốn. 7
  1.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán HĐV. 7
  1.2.2.1 Tài khoản sử dụng 7
  1.2.2.2. Chứng từ sử dụng. 9
  1.3 QUY TRÌNH KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN. 10
  1.3.1. Kế toán tiền gửi thanh toán 10
  13.2 Kế toán tiền gửi có kỳ hạn 11
  13.3. Kế toán tiền gửi tiết kiệm 13
  1.3.4. Quy trình kế toán HĐV qua việc phát hành GTCG. 16
  1.3.4.1 Kế toán phát hành GTCG theo mệnh giá 16
  1.3.4.2 Kế toán phát hành GTCG có chiết khấu 17
  1.3.4.3 Kế toán phát hành GTCG có phụ trội 19
  1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN HĐV. 21
  1.4.1. Mô hình giao dịch 21
  1.4.2. Kỹ thuật nghiệp vụ kế toán. 21
  1.4.3. Công nghệ ngân hàng. 22
  1.4.4. Yếu tố con người. 22
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH 23

  2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SGD NHNN & PTNT VIỆT NAM 23
  2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SGD 23
  2.1.2 Khái quát quá trình hoạt động kinh doanh của SGD 24
  2.1.2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển 24
  2.1.2.2 Mô hình tổ chức của SGD 26
  2.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu 26
  2.1.2.4 Các giải pháp SGD đã thực hiện hiệu quả 31
  2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SGD 33
  2.2.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng 33
  2.2.2 Quy trình kế toán HĐV qua tài khoản tiền gửi 33
  2.2.2.1 Kế toán nhận tiền gửi 34
  2.2.2.2 Kế toán chi trả tiền gửi 35
  2.2.2.3 Kế toán trả lãi tiền gửi 35
  2.2.3 Quy trình kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm 37
  2.2.3.1 Kế toán nhận tiền gửi tiết kiệm 37
  2.2.3.2 Kế toán chi trả tiền gửi tiết kiệm 38
  2.2.3.3 Kế toán hạch toán và chi trả lãi 39
  2.2.4 Quy trình kế toán huy động vốn qua việc phát hành giấy tờ có giá 40
  2.2.4.1 Kế toán phát hành GTCG 40
  2.2.4.2 Kế toán tiền lãi 41
  2.2.4.3 Kế toán chi trả GTCG 41
  2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH 42
  2.3.1 Những kết quả đã đạt được 42
  2.3.2 Những điểm hạn chế và nguyên nhân 43
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNN & PTNT 45
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NHNH & PTNT TRONG NĂM 2010 45
  3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 46
  3.2.1 Đẩy mạnh và hoàn thiện hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán huy động vốn 46

  3.2.2 Hoàn thiện quy trình kế toán huy động vốn 47
  3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán 48
  3.2.4 Các biện pháp hỗ trợ khác 48
  3.2.4.1. Đa dạng hoá hình thức huy động vốn. 48
  3.2.4.2. Thực hiện chích sách lãi suất huy động linh hoạt. 49
  3.2.4.3. Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả. 50
  3.2.4.4. Thực hiện tốt chích sách khách hàng và chiến lược Marketing. 51
  3.2.4.5. Phát huy tối đa yếu tố con người. 51
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SGD NHNN&PTNN VIỆT NAM. 52
  3.3.1. Kiến nghị với chính phủ. 52
  3.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước. 53
  3.3.3. Kiến nghị với NHNN&PTNT Việt Nam. 54
  KẾT LUẬN 55
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********


  Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động kế toán huy động vốn tại Sở Giao dịch ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động kế toán huy động vốn tại Sở Giao dịch ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status